Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρντής- Νικά.οις Καραθάνος 1951-1974* Ιδοκτήρα-Εκδότρια Σεανρίδου L Συλινή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974) Αp φύλλου 6830-12.064
0,50 ε
Επιτέλους
Πρόσληψη πέντε ατόμων
Ματαινονται οι εκδηλσεις
Δόξα Δράμας.ΠΑΣ Γιάννινα 1-2
της Αποκριάς και
Έχασε
στο τελευταίο
λεπτό
προσλήψεις
στον Δήμο Δοξάτου για
της Καθαράς Δευτέρας
στην Εφορεία
Αρχαιοτήτων Δράμας
κάλυψη αναγκν της
στους Δήμους Προσοτσάνης
υπηρεσίας καθαριότητας
και Παρανεστίου
σε. δη
Θελ . 5η
σελ. 4η
εελ Τη
Μλάει στον Π.Τν η προϊστα μένη Βυζαντινν Αρχαιοτήτων της ΕΦ.Α. Δράμας
Έκλεισε το τελωνείο στις Καστανιές Έβρου
Κύμα προσφύγων και μεταναστν
στα σύνορα με την Τουρκία
Ξεκίνησαν τα έργα ανάδειξης
του Βυζαντινού Ναού
της Αγίας Σοφίας στη Δράμα
Στον Έβρο ο αρχηγός ΓΕΕΘA και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Mιχάλης
Χρυσοχοίδης
Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη -Δεν θα ανεχθούμε παράνομες εισόδους στην Ε
μάδος προσφύ γων
| συγκεντρνοντα συεχς στα σύναρα της
Ελλάδας με την Τσυρκία στον
Έβρο από χθες , με στστέλεσμα η κυβέρνηση να κλείσει
τα χρσία σύνορα
Ήδη , έχει δακοτεί η λε
τουργία του τελωνείου των
Καστανέων Έβρου . Το κλείσμο του συγκεκρφμένου
νοpού σημείου διέλευσης.
πραγματστοήθη κε λόγω της
συγκέντρωσης ατότην τουρ.
Kική πλιuρά , σημαντικού
αμθμού ατόμων (μεταναστν προσφύγων) ρων , eέλησαν να περάσουν στην ελληνκή
με πρόθεση να εισέλθουν στη χρα. Στο λεupά
σημείο βρίσκοντα από wωρές χθες σχυρές
αστυναμκής δυνάμες α στοίες σταδιακά τρεψαν στους μετανάστες να εσέλθουν
αναμένετα να ενσχυθούν προεμένου να
δισφαλιστεί η απστρστή ανεξ λεγκτης εσάδου ατόμων στο ελληνικό έδαφος
Ταυτόχρονα, η Ελλάδα , ενισχύει τον
στρατό στην περιοχή , με μετακνηση μονάδων ατο τον Έβρο και στα νησιά του
Από τον 6ο αινα μ.Χ. ο πρτος να ός και από τον 100 αινα ο υφιστάμενος
Καταγραφή των τοχογραφιν και του περιβάλλοντος χρου του ναού
Του θανόση Πολυμένη
ΕΚΝΗΣΑΝ ήδη εδ
και λίγες ημέρος, οι
εργασίες ανάδεξης
του Βυζανινού Ιερού Νaού
της Αγίας Σοφίας. Το έργο,
όπως επαιειλημμένα με δη.
μοσεύματα έχει ανοφερθεί
ο Πρωνός Τύπος, είναι
πολύ σημαντικό για τη
Δράμα, καθς με το τέλος
των εργασιν θα αποδαθεί
στο κονό , ο παλαιότερος
ναός από την eποχή του
Βυζαντίουω στην πόλη της
Δράμας στην αρχιαή του
μορφή .
Το έργα χρηματοδοτείται
με 740.000 ευρ από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
της Περοέρειας Αν . Μακεδοίας-Θράκης και αναμέ
νεται να ολακληρωθεί στα
τέλη του 2022 με αρχές
2023.
Το έργο έχει αναλάβει η
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας με κύρια υπεύθυνη την Ηομάδα που ασχολείτι με Τις εργασίες στο Μαό της Αγίας Σοφας μπροστά στο
Προίσταμένη Βυζαντνν φακό ουΠ.Μπροστά η κα Βασιλάη συντηρήτρια , πίou κοι δεξιά η κα . Γεωp Αρχαιστήτων , κα. Μαρία γιάδου Βυζαντινολογος , &πλα της η κα Κοντογιανoπούλου πρoίστομένη Βυζαντι
Κοντογιανοnοuλο . Γα τις νων Αρχαιοτήτων και πίσω ης ο κ . Πaγτόγλου συντηρητής με εδίκευση στο λίθο .
εργασίες μάλιστα , από το Στοκόντρο ο κ . Κακοδεmνάκης συντηρήτής, η αρχαιολόγος Του έργου κα Αμοιρίδου ,
Δεκέμβριο του 2019 έχει και τέλος ο κ . Καραβελίδη . Από τη φωτογραφία απουσιάζει η αρχιτέκτονας του
προσληφθεί ομάδα ειδεκν έργου κα . Κοοκαλίδου . Ο, αδικότητες πων παραπάνω αναφέροντα αναλυτικόπρα
με συμβάσεις ΙΔΟΧ την στο κείμονο
οποία αποτελούν οι: Κωνσταντίνα Αμοιρίδου, Αρχαιολόγος του έργου , κστας δου Αρχιτέκτονας , καθς eπίσης και ανeιδόευτοι εργά Γιαγτζόγλου, Συντηρητής Αρχαιοτήτων με εξειδόeυση τες .
στο λίθο , λξανδρος Κακοδειπνάκης Συντηρητής
Αρχαιστήτων με εξειδί
κευση στην ταχογραφία
και Αδριανέττα Βασλάη,
Συντηρήτρια Αρχαιστήτων
με εξpιδάκευση στην τοχογραφία κα ωάννα ΚοικαλίKRAUSE
άτομα, ποu μετάτην ατελή ανοιτν συνό
Ωστόσα, οι Έλληνες στραπτες δεν επέ
στη χρα και προσπάθησαν να τους πεί σουν να ετστρέψουνστην Τουρνία Ομως
σύτε η τουρακή πλευρά δεν τους δέχετα
Τίσω . Πολλοί εκ των μεταναστν αφήνουν
τα πράγματά τους στο έδαφος και συνεχζουν να Τερμένουν στην ουδέτερη ζνη.
Ο Μητοοτάκης eνημέρωσε την Μέρκελ
τα μετόπισθεν στα
Αγαίοu , σταντντας έτσι στονασύμμετρο Σύμφωνα με τις διες πληροφορίες , ο Έλ
πάλεμο που έχει εξαπολύσα τις τελευταίες ληνας πρωθυποupγός έσι ενημερσα σχe ρες η Τουρία κατευθύνοντας και επίση μα
πλέον τις μεταναστευτικές ροές προς τη τηλεφωνική επκoνωνία nou ίχων χθες
χρα μας
Σύμφωνα με πληροφαpες , 300 περίτου εξετάζεται ως μα εύλογη και ατολογημένη
άνδρες του Σρατού Ξηράς μαί με δυο oχους των Εδεκν Δνάμεων , έχουν ήδη ανοίξουν τα σύνορα εππρέπoντας ελεύ
λάβει φύλλο πopeίας πρακεμένου να ενσχσουν της υπpχouες δυνάμες ετήρη - Σ μία προσπάθεα να εξασφαλίστι τη μεσης στην ελληνο τουρκκή μεθόρο , αλλά γαλύτερη δυνατή ετοιμότητα, ο ΑΡΠγός
και να αυξής ουν την πληρότητα των μονάδων του στρατεύματος, τόσο στον Εβρο pος βρίσκεται ήδη στον Έβρο γα να εnόσο και στανησιά , εξατίας του φάβου πρό - βλέψει την κατάσταση . Μαί του είναι ο
κλησης ακάμη και ενός θερμού επτισο δου , υπουργός προσταοίας του Πολίτη, Μιχάλης
σε μαπθανή προσπάθαα της Τουuρίας να
στρέψει το ενδιαφέρον της τουρκκής κο , Ναυτλίας και Νησυτικής Πολιτικής Γάν
νής γνμης ατό τα αναrολικά στα δυτκά νης Πλακοτάκης μεταβαλει στη Μυτλήνη
σύνορα της Ενδευτυκή της ανητότητας Αυστηρό μήνυμα Μητοoτάκη
που παρατηρείται τις τελευτοίες ρες στο
στράτευμα, είναι ότιμιτακινούνται στελέχη
των ΕΔ ακόμη και από την δη Μεραρχία nu ες στην εληνστουρκική μεθόρο και
εδρεύει στα Γάννενα
Εγκλωβισμένου μετονάστες
στη νeκρή ζνη
Μετά το κλείσμο των συνόρων στις Καστανές , μα αμάδα μεταναστν βρίσκονται έγραψε στο τουίτερ οπρωθπουργός Κυεγκλωβσμένα στη νεορή ζνη Ελάδας-ρόχος Μητσστάκης το μεσημέρι της ΠαραΤουρίας. Πρόεται για περίτου 400 σεuής
πιά και πν καγκελάρο Μέρκελ στην
Η κίνηση να κλείσουν τα χεροτία σύνορα,
αντίδραση στην κηση των Τούρκων να
ΦΩΤΟ Π.Τ.
θερη δέλευση προς τη χρα μας .
ΓΕΕΘA Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος ΦλΧρυσοχοίδης Με τη σεpά του, ο υπουργός
-Σημαντικός αρθμός μεταναστν και προσφύγων συγκεντρνπα σε μεγάλες ομά | σελ.5η
προστιαθούν να μπσυν παράναμα στη
χρα . Θέλω να είμα σαφής: Δεν θα ανεχ
θούμε παράνσμες εσόδους στην Ελάδα
Αυξάνουμε την ασφάλευ στα σύνορα
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΤΣΥΛΛΟΓΟε φΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤM & ΤΕΧΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν .Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΘΕΑΤΡΙΚΗΟΜΑAΑ
Νέες υπερούγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΑΝΟΙΣΜΕΝΕΣ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
nρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΜΑΝΟΛΙΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:50-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηpιακή Μαστογροφία
, Τομοσύνθεση τρισδιάστατης απεκόνσης
η εξέλίξη στη εξέταση του μαστού
. Υnέpnχος Μαστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχo-Τrplex σγγίων
Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστκής Πυκνότητος
Ορθonavτoηράφος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΟΝ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ- OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΠΕΜΕrk I D ΔΕ
AtΗ ΗνlωΕ
14ΚI . mat wιαι
ut Α3, ΠΗ Η
13ρ00 Tm 1
m ΕΡΗΣ
πάνοα 8λα ας ατιέoη,
μαίmσ τρατο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ENAPEH 20:00
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tηλ: 25210 22423, Fax: 2521022413
email: [email protected]
ΒEΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 Φ6977 472890
rES BEEN
wAν 9 Η
ΠΙμ κ E

Τελευταία νέα από την εφημερίδα