Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0ια Ψόχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Ο κορονοϊός έβαλε σε
ακαραντίναω τς Απόκριες
στον Δ. Μονεμβασίας > αλ1
Οχήματα μιας άλλης εποχής
κατέκλυσαν τη Βαμβακού >σελ11
ΓΕική Κατηγορία
Λακωνικός αεμφύλιος
Πανγυθεατικού-Σπάρτης >ουλ15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σά8βατο 29 Φεβρουσρίου 2020 | Ετος 24-| Αριθμός 5839 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ 2731081253 Fax 2731081250. -mailinfo Blakonikos.grwww.lakonikos.gr
Αντιδρά ηΕνωση Υπαλλήλων ΠΣ Λακωνίας
αΠύρινην διαμαρτυρία
για τα πυροσβεστικά οχήματα
Μέτρα για
τις απλειες
της ΑΠοκριάς
λόγω κορονοϊο
ζητούν οι έμποροι
Αγανακτισμένοι εμφανίζονται οι
πυροσθέστες
ταγγέλλοντας το γεγονός ότι ο
νομός Βρίσκεται κεκτός νυμφνος, αναφορικά με την nαpa
λαβή νέων Πupoσβεστικν
οχημάτων . Σύμφωνα με tmν
Ένωση Υπαλλήλων Προσβε στικού Σματος Λοκωνίας
[ΕΥΠΕ) , η απόκτηση σύγκρονων
οχημάτων θα ενισχύσει την επ χειρησιακή δυναμική του Σ Λακωνία, κο ΕπΗ
Μετά την nαρουσίαση κρουσμάτων του κορωνοϊού στην
Ελλάδα, τα ΥΠουργεία Υγείος ,
Προστασίας του Πολίτη και
Εσωτερικν
στην έκδοση Κοινής Υπουργ κής Απόφασης, η onoία λομβάνοντας
κατεπείγοντα μέτρα αnoφυγής
και περιορισμού διάδοσης του
1ού και εξαιτίας του κινδύνου
για τη δημόσια υγεία, ανέ στείλε τις καρναβαλικές εκδηλσεις σε όλη την χρα.
-Αυτή η onόφαση καταλαβαί.
νουμε ότι ελήφθη , λαμβάνοντος υπόψη την aπειλή για την
δημόσια υγεία και τη στηρίζουμεν, αναοφέρει σε ανακο
νωσή της η Ομοσηονδία
Εμπορίου και Επιχειρηματικό
τητας Πελοποννήσου , Νοτιοδυτικής Ελλάδος , Ζακύνθου .
Κεφολληνίας &
[ΟEΕΣΠ) , η onοία ωστόσο
Προσθέτει : Η ίδια απόφαση
όμως δημιουργεί σοβαρά οι κονομικά Προβλήματα στους
επαγγελματίες των Πόλεων
της Περιφέρειας Δυτικής Ελ
λάδος της Περιφέρειας Πελοnoνήoou και της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων όπου μαται θηκαν οι καρναβαλικές εκδηλσεις. Οι επογελματίες
ουτοί είχαν επενδύσει σε
Προχρησαν
ανανενοντας
ματος
γεροσμένο στόλο nou εγκυμανεί
κινδύνους για τους Πυροσβ στες και δημιουργεί προβλή ματα στην ομαλή napoxή
υπnρεσιν στους Πολίτες
Επικαλούμενοι σχετικές ηληροφορίες , οι nupooβέστες διε ρωτνται ογιατί ηάλιη Λακωνία
είναι έξω από την μοιρασιά και
νούργιων ηuροσθεστικν οn- Πατί Πάλι η Λακωνία είναι έξω από την μοιρασιά;
μάτων" , την ίδια στιγμή noυ
- όnως τονζουν - η Περιοχή ηληγείσα aηό τις πuρκαγιές, noυ σε καμένες δασικές εκτάσεις και την ανθρnνη ζωή
enρωταγωνιστεί κάθε χρόνο έχει ηληρσει ακριβά όχι μόνο περιουσίες αλλά και με την ίδια
υπόψιν
συνέχεια σελ 9
Οι Προτάσεις σην 1n συνάνηση συλλογικν φορέων της Περιοχής
Σύμπλευση για πολιτιστική πολιτική
στον Δ. Σπάρτης
1θάκης
Πατην υλοποίηση δημιουργικν δράσεων στον Πολιτισμό και Αθλητισμό
> oελ 8
Η ΤΟΥΟTΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Αnοκλειστικός Εισαγωγέας & Δανομέας των Προόντων ΤΟYΟTA στην Ελλάδα,
ηληροφορεί το κοινό και τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ΤΟΥOTA
όΤΙ η εταιρεία
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΚΟΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ
Προστθeεται στο υφιστάμενο Δίτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστν
της ΤΟYOTΑ Ελάς Πou δραστηριοηοίται στον Νομό Λακωνίας
αυτές τις εκδηλσεις και είχον
nροχωρήσει σε nαρoγγελίες
για να καλύψουν τις ανάγκες
nou θα nροέκυπταν. .
ΤΟΥOTΑ
ουνέχεια σελ 7
Σης εγκαταστάσεις της στην διεύθυνση:
E.Ο. Σηάρτης Γυθείου 126, Σπάρτη
Τηλ. 27310-22677 / 26348
Τθα τα κάνεις
επτά κιλά φακές,
ρε κουμπάρε;
του Δημήτρη Καμπουράκη
.> 0ελ. 3
ΤΟYΟTA ΕΛΑΣ Α.Β.ΕΕ.
Εθν . Αντιστόσεως 48
152 31 Χαλάνδρι
noρέχονται όλες οι υπηρεσίες Συνεργείου & Ανταλλακτικν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα