Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ίδιοκτησία: .& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.709. Τμή 0,60 Ε . Σάρβατο 29 Φεβρουσρίου- Κυριακή 1 Μαρτίou 2020
Γραφeία: Φ.Τζαβέλλα 11- ΩΑΝΝΙΝΑ 4533 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fax 26510 30.350. http:/wwwρroinosiogos.g. [email protected]
οι ιοί της μεταρρύθμισης ..
. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα υποφέρει από μεταλλασδα αυτή να τη μονσουμε Με την έννοα ότι η λεπουργία της δεν.
θα υπόκειται σε ουσιαστικές αλλαγές που να αλλοινουν τη δομή της .
Εν θα είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον μας σε κάποια
βαθμίδα της εκπαίδευσης, π θα συμβαίνει στις αντερες βαθμδες. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει ιστορία Κατά συνέπεα,
στον χρόνο αναμόρφωσης των προηγούμενων βαθμίδων οι aντερες μπορούν να λετουργούν με το ισχύον νομικό και οργα νωηκό καθεστς , επεμβαίνοντας μόνο στη επίλυση προβλημά
Των δυσλεπουργίας ή και συμμόρφωσης με ευρωπαίκούς δε
, σμευτικούς κανόνες
Με τη διαδοχική μόνωση των διοφόρων βαθμ -11η σελ
σόμενους ούς. Τους ιούς της μεταρρύθμισης! Το ερτημα
που ανακύπτει είναι: υπάρχει Τρόπος στε αυτό να απο> Γρόφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΜΑ
πρην Πρύτανης Πανεπ ωσwiων
κτήσει ανοσία σ ' αυτούς τους ιούς
Όπως είναγνωστό, η σκάλα ενός εκπαδευτικού συστήματος
αρχίζει από το Νηπιαγωγείο και Τελεινει στο Πανεπιστήμιο. Για παδευσης , το Νηπαγωγείο, και επεξερνα οδηγηθούμε σ' ένα εκπαιδευτικό σύστημα με ανοσία στους ούς, οφείλουμε να μονσουμε μιαμια Τις συνιστσες Του.
Για να γίνω πο σαφής η κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης ποτελεσματική δομή που να αντέχι
χε έναν βαθμό ανεξαρτησίας , αλλά η επόμενή της βαθμίδα έχει στον χρόνο , υοθετντας στην πορεία
την εξάρτηση από την αυτή και όλες μαζ συνιστούν ένα συζευγμένο σύστημα . Αν αρχίσουμε από το πρτο σκαλοπάη της εκ
ναστούμε όλες Τις πτυχές της λεπουρ
γίας του στε να οδηγηθούμε σε μια aλειτουργίας του μόνο μικρές αλλαγές ,
τότε θα έχουμε τη δυνατότητα τη βαθμ
ΚΟΡΑΝΦΙΟΣ ΝΗΜΦ ΤΟΥΗ ΑΙΟΡΑ
OVWLJEN
KOPANOÏOE:
Ο κίτηpο την όμπου καμά ανάκεμοη δνέρφονοιχεμεριέςεαπίσος..
Δήγη έτικτων μέρων ζητούν οι επχρηματίς μόω ης ΓΣΕΒΕ .
Εποκέπες θα έρθουν, εκδηλσεις όμως δεν θα γίνουν
. Προβληματισμό προκαλεί ο
πανικός που έχει προκληθεί στη
χρα μας με την εμφάνιση των
Τρτων κρουσμάτων του κορωνοίού , ο σποίος απλνει σταδια.
κά τα πλοκάμια του σε όλη την
Ευρπη .
(Ησυχον φέτος το Τριήμερο
της Αποκριάς στην Ήπειρο!
334741 0ου
Π010 091
549 630 00
1932232
677800
Πήρης η συμμόρφωση Δήμων και φορέων στην απόφοση για ακύρωση του
καρναβαλιού * Ο κιρός ευνοϊκός για εξορμήσεις* Συστάσεις της ΔΕΗ για το
πέταγμα χαρταετού. .
59025
ΡΕΠ ΟΡΤΑΖ
. Πολύ διαφορετικό αι
χουμε συνηθίσει όλοι θα είναι το
αποκριάτικο τριήμερο το οποίο
σπ ότι Ε
Οι επστήμονες και ο υγικνομ
κές αρχές που βρέθηκαν από την
πρτη στγμή σε επιpυλαή συστήνουν Ψυχραμία , εν η Κυβέρνηση
προχρησε στη λήΨη έκτακτων
προλημτικν μέτρων σε μια προσπάθεια να περοριστ η μετάδοση
του ιού . Σ αυτό το πλαίοο , ακupuΕάφρονση των επιχe
ρήσεων από ηις Τρέχουσες υποχρεσεις ζητά
από την Κυβέρνηση η
ΓΣΕΒE, σε μια προσπάθεια να μετριαστούν ου
επTτσεις Του κορωνοού στην αγορά.
θηκαν οι καραβαλικές εκδηλσεις
σ όλη τη ρα και
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΟΡΗ
ερκό , εν α εδκοί επαναλαμβά νουν προς τους πολτες την ανάγκη
τηρησης των κανόνων υμενής"
Και μπορεί να παραηρείτα έ
ντονα το φαινόμε
νο επιδρομνο
pόλις ξεχνησε oφού δεν θα γ νουν κανενός είδους καρναβαλ .
κές εκδηλσεις Τόσο στην Ήπε po, όσο και σ' όλη τη χρα λόγω του κορωνοίο .
Συκριμοία Δήμου- ΟΚMΑ
μαάτηιη τν φίαων
σελ. 2
Mποpείνα μη δουν Τζαμάλες αυ
ρο και να μην φάνε φαολάδα
πν Kοθαρά Αευτέρα όμως α
επκέτες του Τρημέρου ήον
η δυναύπμα α κiνουν βλες
στα Γιάνενα και τα ορενά χωρά
ότως αυτά του Ζηpρioa.
11η σελ
Ο Αλ Καχριμάνης σε σύσκεψη με τον Υπ. Υποδομν Κ.Καραμανλή. ..
Γόρδιος δεσμός η εύρεση λύσης
για την επέκταση της Ιόνιας Οδού
Η συμμόρφωση Δήμων , πολτ στικν συλλόγων και ομάδων εθε λοντν στην απόφαση των αρμόδων υπουργείων για την ακύρωση
των αποκριάτικων
δρμενων iναι πλή
-2η σελ
Σ. ΚΑΛΟΠΑΝΝΗ: Ζούμεν
Gu wio γupτοζιό ογέλο
γαο λικονοπέδο Ιννίνον
σελ 12
Άνοιξε τα σύνορα της χρας και .
ν Είτάητς χαι η σύνασ ηςμε ην lέηα Κολογήου κυ η τυρ λιακή Πρφ-Ηουμενίτα
Με όπλο προσφυγικές ψυχές,
ο Ερντογάν εκβιάζει τη Δύση!
. Σε Γoδιο Δεσμό τείνει να
α ουργηθεί τα πκαταλήξει η επέκταση της Ιόνιας λευταία xpόνια
έχουν δυσκο Τα δεδομένα που έχουν δημ- λέψε την κατα-.
σκευή οδικν
αξόνυν Τετρά
χνης διατομής
με κονδύλα
: ης Ευρωπαί.
Οδού μέχρι την Κακαβιά.
-ΚΜητσοτάκης: Δεν θα δεχτούμε παράνομες εισόδους
. Απροσδιόρστες είναι οι εξελίξεις στο pοσφυγκό/μεταναστευτικο
μετά την απόφαση
του Τούρκου Προ
δρου Ταγίπ Ερντο γάν να ανοίξε τα
σύνορα της χρας
του , προκειμένου
χιλιάδες πρόσφυ.
γες και μετανάστες που φιλοξε
νούνται στην Τουρκία να κατευθυνθούν στην Ευ ρπη μέσω της
Δευρύνονται τα προληπτικά μέτρα για τον κορωνοϊό . .
α Ο3 5ΚΛ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Περιορισμοί επισκεπτηρίων στα
Νοσοκομεία αποφάσισε το Υπ. Υγείας
δ0E ΠΜα -V Δ αοθεrες με αίτοπτuν ουμπτματα οαλείονται στη Δουρούη
Ο Διευρύνοντα τα προληπτικά
μετρα γα την πρόληψη του κο- ΠΡΟ ΤΕΙΑΙ ΩAΝΝΙΝΩΝ
ρωνοίου , καθς βεβαιθηκε και
4ο κρούσμα στην Αθήνα , εν
πολλαπλασιάζονται εκείνοι που
εpφανίζουν ύποπτα συμπτματα εκδήλωσης ης νό--11η otλ
καθς έχουν
: πθε πολύ υ Ψηλά κρτήρα
; κυκλοφορια κού φορτίου . Η στροφήφ της ΕΕ
έγνε το 2015 , αλλά εκρατήθημεS
: κρυφή από την προηγούμενη Κυ: βέρνηση, η σποία στα τίσσερα και
, πλέον χρόνια που υpέρνησε την
: Ελλάδα απέφευγε να πει την αλή θεκα Αυτός ίσως ήταν -11ησελ.
.AΑΗ 0 ΤΟΥmΚιΚΑ ΣΥΧΗΚ
Έως 15 Μαΐου
υnoβολή των
ατήσεων ΟΣΑΕ
Δυμpυρία Δέμυ δίoς για
uwi wήοψημιού
- 12η σελ
οελ 12
σελ. 6
Απόχeες ξεκνησε η ανρτηση αoοa
ων για ταμέρα πρόληφης του κορωνοίού σε
1 υπmρεoς χρους αυνοθροσης κα
ΓΝΩΜΕΣ
Καλωσορίζοντας Τη νέα εποχή .
Μπαίνει η άνοιξη και ο n.Λ
κάνει πάλι δρο τα Μαρτίτσια!
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.5
Εσποσον την αρνητική παράδοση με τη Δόξα οι Γιooτες
Ο Λεό στο 94' καθάρισεν (1-2 )
για τον ΠΑΣ στη Δράμα
Σεθολερ εξελίχθηκε το παιχνίδι στο τελευταίο ημίωρο
Για ποιό λόγο οι ιμές προς
Πατριάρχη και Αρχιεπίσκοπο;
>Γράpει ο ΚΩΣΤΑΣ Δ.ΚΑΛΤΣΗΣ
. Ενας δόσκολος χαιμνας φτάνει
στο τέλος του, ημερο
λογιακά τουλάχιστον
και, καθς σύριο
μπαίνουμε επίσημα
στην άνοιξη , ευχή όλων είναι να αρχίσε
η σταδιακή υποχ .
ρηση σεων , γρίπης αλλά και
του κορωνοίού που έκανε την εμφάνισή του και στη χρα μας.
Ο Μάρτος αναμέ .Το χρυσό, γκολ του
Λέο στην εκπνοή της αναο ανοιξιάικος ήλιος : μέτρησης χάρισε χτες το
απόγευμα στον ΠΑΣ
Γιάννινα ένα σπουδσίο
διπλό με 12 στη Δράμα
κόντρα στην τοπική Δόξα
στο πρτο χρονικά παι
νεβού του προσφέρει σήμερα, για : χνίδι Της 19ης αγωνστι
κής της Super League 2
στες του το κoπλΟ 11ησελ Η γιαννιωΤ- 11ησελ .
οι ημές προς κάποιο πρόσωπο -όποιο κι αν είναι αυτό - αποδίδονται επειδή κάπ mολύ σημαντικό θα έχει συνεισφέρει στον τό
πo , εν προκειμένω στα Γιάννινα ή στο Εθνος . Εδ, όμως , Το Δημοτικό Συμβούλο Ιωαννίνων αποφόσισε την Τετάρτη να απoδoθούν ύψιστες τιμές στον
Αρnεπίσκοηο Αθηνν κ ερν πρόκεπαι περίηρων
και προσφερόντων υπηρεσίες σχεδόν μυθικν διοστάσεων!
ΔΕΝ ήταν απότοκος διαβούλευσης, ύστερα από διερεύνηση ης
προoφοράς τους , αλλό υλοποίηση έγγρoφης εντολής του Μmpoπολίτη Ιωσννίνων κ . Μαξμου προς τον Δήμαρχοκ Μωυσή Ελισόφ .
Πou με τη σειρά Του διέταξε την επτροπή ονοματοθ
νεται να μπει με αρκετή λιακόδακ αnοή
συνήθως . oουρouφλίζει όσους συναντά
Βαρθολομαίο και στον
λευκούς απ.
, oν Χε
μνα , ο n.Λ , πστός στο ετήσο ραμία ακόμη ΧΡονιά , στους αναγν -η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα