Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΕΙΡΩΙΝΗ
Πηροσκευή
Φεβρουαρίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7457
Τιμή Φύλλου 0.506
ΚΑΔΚΟΙ
Π.Ε. Γρεβενν
Ασφαλιστικές εισφορές
Ημερίδα με θέμα:
Αυτοπαραγωγή από
Α.Π.Ε. για τις Ογροτικές
εκμεταλλεύσεις
Συνέχεια στην 4
της επιλογής
1,44 εκελεύθεροι επαγγελματίες
αυτοατασχολούμενοι και αγρότες
καλούνται από σήμερα να επλέξουν
κατηγορία ασφαλιστικής εισφοράς
Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας
Πιλοτικό έργο για
αυτόνομα νανοδίκτυα
με συνδυασμό
φωτοβολταϊκν
και αποθήκευσης
Συνέχεια στην 10
"Κόντρες"
στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Συνέχεια στην 6
Συνέχεια στην 11
Δημόσια Κεντρική Βιβλοθήκη Γρεβενν
Απόκριες αι
Πάλι με το τρελό
το καρναβάλι
Επίσημos Συνεργάτηs ΜEGA ΜAΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε,
Συνέχεια στην 7
ΓΕθνική:
Οι διαιτητές tns 22ns
TPEBENA
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ !
2ης Οκτωβρίου 151
αγωνιστικής σε 4ο όμιλο
και τns 26ns αγωνιστικήs
σε 2ο όμιλο
Συνέχεια στην 20