Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
KΟΔΟ.
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
οιρΡFAEP
ΓΕΝ ΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1246ο
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Τρία τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κοροναϊού στην Ελλάδα
Έντονες ανησυχίες για τον τουρισμό
Μειθηκαν 2 δισ.
οι καταθέσεις τον Ιανουάριο
Ασφαλιστικό :
Το κόστος εντός
δημοσιονομικού
Τη μεωση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα τον Ια .
νουάριο στα 141,14 δισ. από 143,12 δισ . τον προηγούμενο
μήνα καταγράφα η Τράπεζα της Ελλάδος .
Ειδικότερα , όπως ανακοίνωσε η ΤrE, αύξηση κατά 157
οκατ. παρουσίασαν, τον ίανουάριο, οι καταθέσας της γεν
κής κυβέρνησης, έναντ αύξησης κατά 1.521 ακατ. τον προ
ηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφθηκε σε -9,1% από -11,1% Τον προηγούμενο μήνα .
Την ίδια στιγμή μείωση κατά 2.163 εκατ . παρουσίασαν,
Τον ίανουάρο του 2020, οι καταθέσεις του διωτικού τομέα ,
έναντι αύξησης κατά 3.648 εκατ . ευρ τον προηγούμενο
μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειθηκε σε 6.3%
από 6,7% τον προηγούμενο μήνα .
ΚΕΙ08υ
πλαισίου
η κόστος του νέου αoφαλ .
στικού συστήματος κινεί.
ται εντός του δημοσιονομικού
πλαισίου της χρας τύνισε ο
υπουργός Οκονομιχν Χρ.
Σταϊκούρας, ανοίγοντας- την
τρίτη και τελενταία ημέρα σνξήτησης του νομοσχεδίον του
υπουργείου Eργασίας με τίτλο
Ασφαλιστική μεταρρύθμιση
και ψηιακός μετασχηματι .
σμός Εθνικού Φορέα Κοινων
κής Λοφάλισης ( e EΦ.Κ.Λ)..
Υπογράμμισε , δε , ότι το ν ο
σύστημα είναι πιο δίκαιο και
θα ενισχύοι την απασχόληση
και την παραγωγικύτητα εν
καλλιεργεί και την αοφαλιστι
κή συνείδηση.
Η ψήφιση του νομοσχεδίου
προματοποιήθηκε χθες νωρίς
το βράδυ. Προηγήθηκε ονομα
στιχή ψηgogoρia που ήτησε
ο ΣΥΡΙΖΛ επί της αρχής κα
θς επί της διάταξης που αφο .
ρά στην κατάργηση της 13ης
σύνταξης .
Αλα δύο νέα κρούσματα του κοροναϊού ανακοίνωσε τουπουρΑγείο Υγείας. Έτσι συνολικά τα κρούσματα στη χρα μας με την
BofA : Υποβαθμίζει
38χρονη γυναίκα που νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης,
ανέρχονται σε τρία .
Η κυβέρνηση ματαινει όλες οι καρναβαλικές εκδηλσεις στη
Σε αχαρτογράφητα νερά βαδίζει η παγκόσμια αλλά και η ελληνική
τουριστική βιομηχανία με το πρτο μεγάλο chrash test για την εξέ
Aιξη της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα το 2020 να είναι η περίοδος των διακοπν του Πάσχα .
την πρόβλεψη για παγκόσμια
ανάπτυξη
Στο πιο χαμηλό σημείο από την κορύφωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2009 υποβαθμίζαι η Bank of
America την πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη .
Εχουμε μεσει την πρόβλεψη για την παγκόσμια ανά
πυξητο 2020 στο 2.8% ( από 3.2% ). Αυτό θα είναι το πο χ
μηλό αποτέλεσμα από το 2009, υπογραμμίζουν οι οικονομολόγοι της Τράπεζας σε ενημερωτικό σημείωμα .
Αναφέρουν ότ οι παρατεταμένες αναταραχές στην Kίνα
αναμένεταιπιθανότατα να είναι πλήγμα για Τις παγκόσμ
ες εφοδιαστικές αλυσίδες
Για την Κίνα αναμένουμε ότι α αναπτυχθεί κατά 5,2%
από 5,6% προηγουμένως.
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γρηγόρης Τάσσιος κάνει λόγο για ένα ασαφές τοπίο και εύχεται να μην
υπάρξει "εξάπλωση" του ιού στην Ευρπη, σε τέτοιο βαθμό που
θα επηρεάζει τις αποφάσεις των υποψήφιων ταξιδιωτν να ταξιδεύσουν .
Για την Ελλάδα το πρτο τεστ με τον κοροναϊό θα είναι τόσο το
καθολικό όσο και το ορθόδοξο Πάσχα εφέτος τον Απρίλιο.
Αρνητική η ροή δανείων
τον Ιανουάριο
Ένδυση: Ρεκόρ εξανωνν 12ετίας
Α κατοικία: Σχεδόν 70.000 έχουν
εισέλθει στην πλατφόρμα
Τw Ιανουάριο , ο ετήσιος ου0μός μεταβολής της συνο. λικής χρηματοδότησης της οικονομίας διαμορφθη
χε σε -1,6% από .13% τον προηγούμενο μήνα και η μηνι .
αία καθαρή οοή ήταν αρνητική κατά 1.974 cκατ, έναντι
θετικής καθαρής ροής 631 εκατ. τον προηγούμενο μήνα. Ο
ετήσιος ουθμός μεταβολής του συνόλου των χαταθέσεων
διαμορφθηκε σε 4,5% από 4,6% .
| ύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρή
σεων Πλεκτικής και Ετουμου Ενδύματος Ελλά ος (ΕΕΠΕΕ) το 2019 οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης-κλωστούφαντουργίας σημείωσαν αιξη ση 30,4% που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση την τ
λευταία 12ετία. Ειδικότερα, η συνολική αξία ελληνικν
εξαγωγν ένδυσης-κλωστούφαντουργίας ανήλθε σε
1,91 διο. το 2019 έναντ 1,46 διο . το 2018 .
Α νάνονται οι δανειολήπτες που προσφεύγουν στην
Αλεκτρονική πλατφ6ρμα για την προστασία της πρ
της κατοιχίας, δεδομένου ότι το καθεστς έχει διάρχεια
μέχρ το τέλος Απριλίου 2020. Σχεδόν 70.000 έχουν ευ
σέλθει στην πλατφόρμα. Παρότι όμως έχουν ξεκινήσει τη
διαδιχασία περισσότεροι από 46.000 χρήστες , μόνο 437
προτάσεις Qύθμισης έχουν γίνει αποδεχτές από τους δα
νειολήπτες ,