Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
i Agrenda
Trails
Agronews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ @ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Αρ. Φύλλου 746 www.agronew
[email protected] Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 Κωδ.: 7744 ISSN: 2241 9446 Τιμή 3 ευρ
Ψηλοτάβανα τα βιολογικά
μέχρι 764 ευρ σε πολυετείς
Ενισχύσεις αναφύτευσης για πρτη φορά από τοπρόγραμμα δάσωσης γαιν
Στρεμματικέs ενισχύσειs Που μπορεί να φτάσουν για πολυετείs καλλιέρ- γίνεται ελκυστικό το βιολογικό σταφύλι με 170 ευρ το στρέμμα. Εν τω
γειες όπωs τα αβοκάντο στα 764 ευρ το στρέμμα, με βάση τιs επίσημε
μελέτες κόστουs, κομίζει η μετακίνηση των βιολογικν επιδοτήσεων αΠό τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξηs στιs άμεσεs ενισχύσει . Πά
νω από 200 ευρ για το ακτινίδιο, με 264 ευρ αποζημινεται το ρόδι,
μεταξύ , κινητικότητα υπάρχει στη Δάσωση Γαιν , με τιs δύο προκηρύξε1s Που επίκεινται να εμπλουτίζονται με νέεs δυνατότητεs επιδότησηs
όΠωs η αναφύτευση για το 1ο έτos αν δεν πιάσουν τα δέντρα με τη μία.
Πάνω από 1.000 ευρ το στρεμματικό πριμ για το Μέτρο 8.2. σελ 4, 18
Χωρίς κοινό
η παράσταση
συνεταιρισμοί
Άγονοs αποδεικνύεται ο διάλογοs
στη Βουλή με θέμα το νομοσχέδιο
για τοus συνεταιρισμούs. Ο ιδιτns
επενδυτής παραμένει για λόγουs
ιδεολογικούs , Παρά την προδιαγεγραμμένη αποτυχία . σελ 26-31
Ανέκρουσαν
πρύμναν για
αμπελουργία
< Χαράμιν τα μαθήματα του Πορτογάλου εκπροσΠου τns ΔιεΠαγγελματικήs Οίνου στουs εγ
χριοus εκπροσπουs του κλάδου. Το στρατηγικό σχέδιο για
την αμπελουργία γίνεται ΠρόΝαι Βορίδη στην κλωνική επιλογή
Σύμφωνος με την εισήγηση των υπηρεσιακν στελεχν
του υπουργείου για το θέμα της κλωνικής επιλογής δηλνει
ο υπουργός Μάκης Βορίδης , ο οποίος αν δεν υπέγραψε,
υπογράφει από ρα σε ρα τη σχετική απόφαση. σελ. 10
γραμμα Προθηση . σελ. 16-17
ΣΑΒΒΑΤΟ: Βασιλείου ομολ.
Μήνας 2ος, Εβδ. 9η
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:59-Δύση 18:17
ΣΕΛΗΝΗ: 5 ημερν
ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
772241 944108