Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαna
τον τόπο του
πρέnεi να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Roing - Εκότη.Anβuτς ΒΑ ΤΕΡΒΑΕΤα 45ο- Aa φλω 1Π57 Τμή 06αμnή Πoρσσκευή 230εβιοαρο 210
ΕΙΑ ΕΝΜΑΝΤΙΚΟΕΡΙΟ ΘΑ ΑΝΑΒΑΘΗΙEΕ EΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
yοu: Πapοχί Ymmpe
σιν Αναβάθμισης
της Ενεργτιακής Ano
δοσης του Συοτήμα .
αtά .λειοψηφία Ψη.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ότο Δυμ Ερης Τσελίκος
tικό Συμβούλιο Πρe
βεζας nου πραγματο- για ο.
1Oτήθηκε npoχς 26 pογραμμαικής σύμ μν tου οδυκού και a .
τpex , το θήα της . ης μεταξύ tου Δή - στικού φωτισpού tou
γκρισης nρογραμα . ρεaς Hneίρουγα έγpon tυχν δια.
Εής ουμβοσης μετα ην ωρήμανοη και δη - κήpυξης του έpγου .
ξύ του Δήμου και της μοnράτηση tου έp
Περιφέρεας Hipou
την Έγκριση tος και των υnoδ
pου και της Πηριφe poυ Πρέβεζας και
την ωρίμνση και δη κήpυξης του έργοu .
Διαγνισμα Α εξαμίνου στην Ενότητα Ελληνική
Εξωτερική Πολτική" Υποετότητα Προσφυγικό
Εκχε ττη σεΗ
Ισυνέχε στη oε. ο
Σω συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουίου τς 26ης Φεροναρίου
Το μείζον θέμα καθίζησης στην Καστροσυκιά
Η Δημοτική Αρχή έχει το λόγο για άμεσn λton
Γρόpo ΑΝ Νόο0
Γράφα ΑΚOρ0
ΤΑ ΜΠΟΥΤΖΟΥΡΩΣΑΤΕ Κε ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ! |
onuς tixoμε ανοδε oε ρenoρτeς
της nepooμένης εpδομόδος, οι κάτοικο
στην nepio του oneυτκο0 κατοφυγου
της κοστροουος οηouκούν γα τmv
εκτεταμένη υnoiρηση tου 660φους
nou anexη nyo μέφ ao tκς κατοίες
ουνεχει στη σελ.
Eoo naντa Ετομος Ρωμέr Wopoρμή τα διοδραματιζ
μενα στα Nnoo μας Τα μουτζουροοτε Kε Mουτζούρn , να
μην nu την ομόrn neξη Τα σκοκpiμa Τη Μάρa tmν
| κλείοατε , οx opδές anoκλείοατε , tη eon oος κφατήoτε το
σννεχ στη ελ. 5
ροφαοΣnupoςKiκερης npόphη μα το Λύοατε
Τρία μέχρι χθες τα επιβεβαιωμένα κρούσματα
Κορωνοϊού στη χρα μας
Με απόφαση του Υπουργείου ακυρνονται
οι εκδηλσεις για το Καρναβάλι
Μέτρα
και στη Βουλή .
Εκτακτα μέτρα θωpάκσης λαμβάνουν
και στη Βουλή , hόγω της επέλοoης του
επικνδυνου κορωνοίού . Τα μέτρα ανακοί.
τρία ήτον μέχpι ες to
μεσημέρι τα εnpεpαμ.
να κρούσpαtα ου κοpω
νοίού στmw EΜoa Εύμ
φωνα με υκ εnίoμες ανα
κοσεκ τα δύο κpoύ .
cυσtη είνα στη 0εο0on .
νin κo το tpito στην A.
Μόλιστα
6να . to
uοuργείο Yείος anοφ .
φo mw ακpuon ων εκ δenuoεuν γα ο καφνα .
βάn oε όλη xρο , ό
nως εm 0 noupyoς Υt
e, onuς αντίτoοα en
αοp0ουτεί κοι στκ un
bonες ευpωnσκtς peς
νωσε ο Πρόεδρος τς Βοuλnς Κστος Το .
σούλας σε συνεργοσία με τκ αρμόδιες υ.
nnpeolες
|οννέζεια στη σελ . 8
υνέχεια στη σε.