Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυπΟς
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρπής - Νικάoος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήρια- Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος ' (1974)Α. φύλλου 69880-12.063
Η προσφορά του
Το 50 Φεστιβάλ κατά
Χρήστος Κουκόλης
Ακυρνονται
Καρναβάλι
Χωριστής
και Κούλουμα
Κορυλόβου
Κ.Η.Φ.Η. Δράμας
" Ευνοϊκή συγκυρία
της Σχολικής Βίας
από το 1ο Δημοτικό
στους συμπολίτες μας
για ανάδειξη νεαρν
Μιλάει στον "Π.Τ." η δ/ντρια
του ΚΗΦΗ, κα. Βασιλειά δου
Σχολείο Δρά μας
και χτίσιμο κορμού"
σΕA Sη
Θυ. 8η
σελ. 5η
συλ τη
Σήμερα αναμένεται ο ανεφοδιασμός | Στον χρο του ΚΗΦΗ Του Δ. Δράμας ο Συμβουλευτικός Σταθμός για την άνοια
Οι πρτες συμβουλές για την άνοια και
η Ψυχολογική στήριξη ασθενν και συγγενν
στο Συμβουλευτικό Σταθμό της Δράμας
- Μιλάνε στον n.Τ ο γιατρός κ . Κατρης και η ψυχολόγος κα. Ραμφοπούλουτων φαρμα κείων της Δράμας με μάσκες
Η Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Δράμας κ. Κ. Μπουρουτζόγλου μιλάει στον n.Το
Της Σουζόνος Θεοδωρ δου
-ς ελευταίες ημέρες , πoρατηρείται
έλλεμη στα φαρμακεία της χρας Νες οδηγέες για τη χρήση μάσκας
σε μάσκες και αντιση πτικά, λόγω προέκυψαν μετά την έκτακτη σύσκεψη
των κρουσμάτων του κορωνοίού,
τόσο στην γειτονική Ιταλία και σε
άλλες χρες , όσο και των κρουσμάτων που έχουν εβεβακωθεί
μέχρι στιγμής στη χρα μας
Γιατο ζήτημα που έχει προκύψει
με τις χειρουργκές μάσκες και την
έλλειμη που παρουσιάζουν στα
φαρμακεία του νομού μας ίλησε
στον-n.Τ.s η πρόεδρος του Φαρμακευπικού Συλλόγου Δράμας , κ .
Κατερνα ΜπουρουτζόνΛου .
Η κα Μπουρουτζόγλου, επεσή
μανε μεταξύ άλλων ότι ναι μεν
υπάρχει έλλεμη σε μάσκες
όμως το ζήτημα θα λυθεί
άμεσα, ακόμη και σήμερα
Παράλληλα ανέφερε ότ
υπόρχει υπερβολιή ή
τηση και έχει δημιουpΥηθεί πανικός στους
πολίτες , ' αυτό και
προέκυψε η έλλειψη
στις μάσκες
Aυτή τη στιγμή υπάρχει
έλλειψη σε μάσκες αλλά ήδη
έχουμε παραγγελe από την
φαρμακαποθήκη και είμαστε σε αναμονή, θα έχουμε δηλαδή κανονκά για να εiς έχουν συμπτματα κρυολογήματος
καλύψουμε το νομό Δράμας . Αυτό θα καιεάν και εφ όσον θα πρέπει να επισκ
ίνει άμεσα, ακόμα και αύρο (σσ. σή- φθούν για να λάβουν κατροκή συμβουλή ή
μερα).
Ο κόσμος έχει πανικοβληθεί , και είνα ιδιωτικά), Κέντρα Υγείας ΤΟMY και
υπερβολή . Καταρχάς οι μόσκες είναι γι ΠΕΔΥ
αυτούς που νοσούν , και όχι γ' αυτούς Επίσης , μάσκες θα πρέπει υποχρεωπου δεν νοσούν Όλοι θέλουν να έχουν Τκά ναφορούν οι γατροί καιτο νοσηλευαπόθεμα στο σπίτι τους 10-15 μάσκες Τικό προσωπικό που υποδέχεται
και αυτό είναι υπερβολή.
Εναι φυσολογικό να υπάρχει έλλεψη , πης , σε νοσακομεία, Κέντρα Υγείας κλπτ
όταν ο καθένας ζητάeι 10-15 μάσκες Κα
νονκά την μόσκα τη φορούν τα άτομα τονίζουν οι αρμόδες υγειονομικές
που νοοούν για να μην κολλήσουν τους αρχές
υπόλοτους Αυτό συμβαίνe και με την
απλή γράτη, και όχιμόνο τρα με τον κο - εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση λομωρωνο . .
Εππλέον , η κα Μπουρουτζγλου εξή- κάθε περάττωση φροντίδος ασθενούς με
γησε ότι α παλίτες θα πρέπει να τηρούν λοίμωξη αναπευστικού συστήματος και
όλους τους κανόνες υγενής, και να μην σε κάθε περάτπωση επίσκεψης σε χ πανικοβάλλονται -Οι πολίτες δεν θα πρέ - ρους παροχής υπηρεσιν υγείας στη
πει να είναι τόσο υπερβολικοί και να πανκοβάλλονται . Ο πανκός δεν βαηθάει της εποχικής γρίτης
στην αντμετπιση της κατάστασης-.
Πότε πρέπει να φοράμε μάσκα
Του θανάση Πολυμένη
HΑΠΡΩΤΗ φορά στο
Δήμο Δράμας θα
λειτουργεί κάθε Τε
τάρτη από τις θ το πρωί
μέχρι και τη 1 το μεσημ ρ. Συμβουλευτικός Σταθμός για την άνοια ο
σταθμός θα λετουργεί
στον χρο του Κέντρου
Ημερήσιας Φροντίδας Η
λυαωμένωw (KHΗ ) επί
της οδού Χελμού στην περιοχή της ανάπλασης .
Ήδη ,
της λειτουργίας του , το
απόγευμα της Τετάρτης
πραγματοπουήθηκε εναρκτήρια εκδήλωση, με ομιλητές εξετάσεις ή όλλου τύπου ενέργειες , θεραπείες κτλ, οι
εξειδικευμένους επιστήμονες για την άνοια, όπως ο για - οποές θα βελτισουν την υγεία του
τρός του Συμβουλευπικού σταθμού κ Κωνσταντίνος Kαi - Αυτά τα τεστ που γίνονται κ . Kaipη, καθορίζουν κάποιο
ρης , ειδικός γενοής ατρικής και η κα Γeωρία ποσο στό από το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί όη
Ραμpοπολου ψυχαλόγος
Οον αφορά την εκδήλωση, το θεικό είναι ότι υπήρξε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον από συμπολίτες μας mou παραβρέ , διαγνωστικά, αλλά ότι κνούν την κλινική υποψία. Και από
θηκαν στο ΚΗΦΗ
την έναρξη
ΦΩΤΟ Π.Τ.
-Ο κόσμος
έχει πανικοβληθεί ,
και είναι
Δήμου στε να προβούμε στη συνέχεια στις αντίστοςες
υπερβολή.
Καταρχάς οι μάσκες
είναι γι ' αυτούς που
νοσούν , και όχι γ'
αυτούς που δεν
νοσούν .
πραγματοποήθηκε με την συμμετοχή του υπουργού
Υγείας Βασολη Κλια
στη Θεσσολονάη , για
την προστασία από τον
υπάρχει κόποια μορφή άνοιος;
Αυτά τα τεστ είναι - κατ αρχήν- δεν θα έλεγα ακριβς
καρωναίό .
κ. κapης: Δυνατότητα ελέγχου
Μλντας στον -Πρωνό Τύπος- ο ατρός κ .
Καpης επιση μαίνει ότι πρόκεπαι γα ένα σημαν τικό βήμα, που δει τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να κάνουν έναν πρτο έλεγχο μέσω
κάποιων τεστ ανέξρδα για να δαπιστωθούν τα
πρτα σημάδια της άναιας Εδικότερα, ο κ . Καt
ρης σημείωσε:
Κύριε Καtρη θα είστε ο υπεύθυνος ιατρός
στον Συμβουλευτικό στοθμό της Δράμος. Πς
ρλέπετε ουτή την ενέργεια;
Κάθε Τετάρτη, μεταξύ 00.00 κα 13.00 το μεσημέρ, στο ΚΗΦΗ, θα λεπουργεί ένας συμβουλευτικός σταθμός , ο οποίος έye να κάνει με την
προσέλευση του ηλαωμένου πολπη, ο οποίος
έχει υπόνοιες ότι κάτι συμβαίνε, είτε με τη
μνήμη του, είτε με τις υπόλαπες αντερες λετουργίες της νόησής του .
Θα υπάρχει προσωπικό εξειδικευμένο, το οπoίο θα του
κάνει τεστ για να δε αν
αυτό για το οποίο ανησυχεί
ο πολτης, είναι αξιοσημε .
ωτο ή όχ και στη συνέχεια
θα γεται παραπομπή προς
τον γιατρό του σταθμού
που είναι συνεργάτης του
τη στιγμή που κνούν την κλινική υπο
ψία, θα πρέπει να μπει ο ασθενής σε
μα κλινοή διαδικασία εύpεσης του αι τίου που προκάλεσε αυτή την υποψία.
Από εκεί και πέρα είνα δουλειά του
γιατρού να φέρει την αποστολή του σε
πέρας .
Είναι μια ειδιαφέρουσα πρωτοβουΜα, η οποία δει, πέρα από την κπροή
κοινότητα και τους γιατρούς, σε κάποιον ηλικαωμένο πολίτη, τη δυνατότητα, αέξοδα, κάι που δεν του αρέσει
επάνω του, να το εξακριβσει.
Δεν λέω όι απαραίτητα αυτό γνεται
για να αποpύγe την ένναα του γιατρου αλλά θα μπορέσει έτσι να ξεκα
θαρίσει τς υπόνουες που έχει, να
Σύμφωνα με ης νέες
οδηγίες , μάσκες θα πρέπει
υποχρεωτικά να φορούν όσοι ασθε βοήθεια από Νοσοκομεία (δημόσα ή
ασθενείς με συνά ή συμπτματα γρί
οι υγείς δεν πρέπει να φορούν μάσκα,
Ο γιστρός
κ. Κωνστοντίνος Καίρης ησυχάσι και να ηρεμήσει ότι δεν έχει
Η απλή χειρουργική μάσκα, πρέπει να
κάτι σοβαρό .
| σελ5η|
ξης του αναπνευστικού συστήματος, σε
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
διάρκεια πανδημίας ή στην κορύφωση
Πάνκας-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΤΕΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΝ ΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧNΩN ΔΡΑΜΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
GEATPIKH OMAA
Νέες υπερούγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΑΝΘΙΣΜΕΝΕ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΜΑΝΟΔΙΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30 , εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνισης.
ηελίξη στην εξέταση του μαστού
. Υπέρnχος Μαστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχο-Τiplex αγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
ΙΡΟΓΑΜΜΑ ΠΑΡΑΤΑΤΕΟΝ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
nrEMEFk Β Μ2εο1
RN EUTaαn
μμπκΑμUL TE|Μ0
νIE 0μα ΕΠn Η
μμπ ΝΤνα ma l00
πάνοα διπλα 6ας αότεη
μμαθράπι τράντο
ΔΙΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ENAPEH 20:00
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
υνu urυ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα