Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ 2
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΑΑΝ π om ν 1ω0 oς μοΜου ws ψή οMou um D .
www.olympiobiman.gr
Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
Τα πέντε στοιχήματα
ως τις επόμενες
φοροελαφρύνσεις
BEOKA:
Επίσκεψη
του Υφ. Εσωτερικν
στον δήμαρχο
Δίου Ολύμπου
Η ΤΟ Η ΥΤΟΔΟυση
ΚΑAΠΡΟ ΑΤΑ
Σήμερα ανογει
η πλατφόρμα
ΠΑΤΟΥΣ ΜΗ ΜΕΘΟΤΟΥΣ
Την Ποpαή 0pounpί, μεά ην ψήe
σηκυνοουu oν Ολnluanς Buns ,
oμin nαφopα u5oN
( φσίρ διοφ μοωης oςa
οp ι ορς ο"οpλεύμιογός α μρούν α Tipuwnpa, A s15 Mmά toυ
wapooυ ή κpρ nurμκός o
Ae ς αoλ h u atκυν
oνοpeloν a
Γo nφφ4 15. μημ ί μ
pύν ναmδευw ε p r σ
uς mmoμα p pση onpα από
Doημά ς μον wκάς s
gτας ο ούpος ς μ m
oς σύ r Aν άπος μη
φeς a ηρίσnο pο οd καοw
ΤΟΥ 2020
αev ooμa tu
T uo 4 poκ ο
p ς η oύmn tu
κοοpοΜου:
Τρία κρούσματα
ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΤΟ
ΤΟ ΜΟΥΣΚΟ ΣΧΟΕΙΟ
στην Ελλάδα
Η πρτη τρισδιάστατη
ΑΚΥΡΟΝΟΝΑ ΕΚΛΗΝΟE
ΠΑΤΟ ΚΑΙwN
διάβαση πεζν
ΣΦΜΕΣΤΕΡΗ ΜΕΤΑΜΜΗΗ
τΟΝ ΜAΘΗΤον
Τρia νπΜow a ooμα
οupov oην Εοa Τμpα μκ,
oμκονοan o oεpοoμα υση
ο oη κ έα ατpA ήu oαο
Luρe os apaα mν pη n
αηonvγαo poισε όληη γα
es m oυmups ηος, Daor bes
ονoτ μαςστοpος πτu ήνυ ληί
κμθοt ρς
Τοδεύpo νbόpaμn αpo
νda y ΕM, 0 5 Φrrs
απόηoα η πτυ όομα u
ψα τνia
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΟ
Νέες συνδέσεις καταναλωτν
με το υφιστάμενο δίκτυο
ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΣ ΔΗΜΟΥΣ
Err apolστρη μnση μαpν ό
Eapoo Με Eο(oupon
c οο uό ,
Dw%wB μo ν0 5
ειpdς mlοpοpίς τμανα σupωn η
μ ο m
ΣΕΚΑΤΕΡΜΗ ΚΑ ΣΕΡΡΕΣ
Αγορά και
εγκατάσταση infokiosk
ΑΠΟ ΤΟ Ε MTΡΟ
Er uod η tς vu Γ
πpοp .
ουθa mbv
A μ ν καo ν
. Μmapaκος
Ηχρα αποκτά
ασφαλιστικό σύστημα
| μοφήο uό
oμoύ p
Τoάη Δημ
Emiη Δw
Δμής Κu AΕ
(ΜΔA Τρν oό my
pη nμο
έp, w nppo
uπο υο pow)
oυό οpu ο
aοπςα
πpp p 5 S
ΑΞΟTO, ΑΠΟ ΚΗ ΕΥΕΝΚΤΟ
Eησιp
ναμμo
φn φητw
pογa ς
Η npση υ popάμμος ν 4oaμ mpν
o ή a κ σκ opnμς pnς ν η .
Κa ν ppvκ μκ
Moe Μαμμοu- γα r n w
pe ηρόη α οάμκι οπ birη
ΔΕΛΑΚΟ νoe υ Μ
ε pέμτ ς ν aτλr mp
5oνacaρ o
upoάμ Bμής μον α φούεν
Εη oςυς νυς κοαλnςu
υράpow οn dάvs μoan φοo
puη σνonς μήρμ ραη
vabpadv.
Γap Ma
Μap ς
ςήτρής
ΣΤΟΝ ΠΕΛΕΚΑ
Δημιουργία οργανωμένου
οικσμού Ρομά
χαpήp
οo Μόμu cφ , ίδα
εuλuo ύστ Κ K ο
o δmie όφ a ,
δ ό όσημο, . . να
ποt δ α pθαiκ
εκάηςopo, ας
πςιπούω καυηκipηu ο
oφος Μapούείis.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛIN 65 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΠΡΑ ΦΕΡNΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝEΡTEΑ
Eη δpoη
orpmiv
| ουθν
| aon, eς.
nru Pεμά nς
καuphK , ο κ
σήμpα oνa
ΣΤΟ ΣΠΤΗ ΙΑΣ
ΤΕΡΠΟΣ
ΗΓΑ1 Γ5ΤΑΤΙ
.ατraκεστ εαti
πpόpα
wigrtor
ομ να
συpn ο opM η Οuμύ Pομάomy προ
Πωλεύνται οντοψομα διομερθματο
|στην Λεπτοκαραα Πmpiας από 5Στμ
(ς 60ημ κοντά στην 0άλοσσα.
ΗEUROBΑΝΚ ΒΡΑΒΕΥΕΙ ΤΟ 50 ΓΕΛ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Εnαy λματικά α4νητα και
συκοπεδα ιντς σχιδίου και κατός
στην Λεπτακαρυά και πλάκαν
Aκοgpου.
πaληθεπε από τα προιογκακα προηρέη ατ
.rτpτoραματος Διμακοι εερίοο ελίε
Μέs aρι στο 21510 3700 pεο akνη πόνεαη vσμ,
Τy Παραn 2 oppoupίu
0οor A
Κpης P inμεοτο
μ uΡ ες
uRNΚ Mdn σμή
| νοw Πobt
electricon
aerton
Σuank
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Dνepys Εμβo τpής νpμιο/ouo λερίου
y pυμετρκ-pn aπpη
3ε15988 55τια, κ". /κ τυυ 0τ0
wwMterραs.5. into stesμο ar
Ε Εε ρχΡΟαν