Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΓΩΝΑ
Φιλοξενία
δημοσιογράφων
από το Ισραήλ
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Ξενοδόχων και Τουριστικν Επιχειρήσεων
N. Ξάνθης, τον Δήμο Ξάνθης , τον Δήμο Τοπείρου και τον Δήμο Αβδήρων ,θα φιλοξε νήσει πέντε δημοσιογράφους από τον αντίστοιχο ΕΟΤ του Ισραήλ , με αντικείμενο τη
τουριστική προβολή του νομού μας.
ΚΑΘΗ ΜΕΡΙNH.
ΕΦ-H-MHΕPΙΔΑ.
ΤΗ ΣΟΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ % ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020- Αρ. φύλλου 3322- Ετος: 37ο, 0,50 ΕΥΡΩ . ΜΑEΔΟΝΙΑΣ 4, 7100 ΕΑΝΘΗ0 341021717
http://www.agonas.gr [email protected] - Tακτικό μέλος της ΕΙHEE ΚΔ. ΕΛΤΑ 1858
ΣΕΛΙΔΑ 4
Κικίλιας:
Τράπεζες σε δανειολήπτες:
Ματαινονται
Ρυθμίστε τα δάνεια σας
οι καρναβαλικές εκδηλσεις
στην Ελλά δα
υπό το φόβο εξάπλωσης
του κορονοϊού
Έντονες αντιδράσεις δημάρχων και εμπόρων
|ΣΕΛΙΔΑ 7
ση δημάρχων σε όλη την στην τοπική οικονομία
Ελλάδα προκάλε σε η όχι μόνο της Ξάνθης αλαπόφαση του υπουργού λά και της Καβάλας και
Υγείας , Βασίη Κιχλια, της Χρυσούπολης . Εστια
να ματαισει όλες τις τόρια, μαγαζιά , ξενοδοΚορονοϊός:
Οκτ χρίσιμες οδηγίες
από τη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας
καρναβαλικές εκδηλ-χεία και επαγγελματίες
σεις λόγω των επιβεβαι - περιμένουν να δουλέωμένων χρουσμάτων κορονοίού στη χρα μα .
ψουν. Ακόμη δεν έχουμε
κάποιο επίσημο χαρτί
ΣΕΛΙΔΑ 1
στα χέρια μας το οποίο
να μας εξηγεί την απότόσο απότομη κίνηση; φαση του υπουργου, συ- ετοιμάζουν άρματα στοΕξιχνιάσθηε
κλοπή χρημάτων
από οικία nλικιωμένης
"Για ποιο λόγο μια
πτες, οι καρναβαλιστές
πό τον φόβο Για ποιο λόγο ξεκινούν νέχισε ο ίδιος , εξηγο-λές, τα μαγαζιά έχουν
στην Κομοτηνή
υψηλής τα προληπτικά μέτρα ντας πως βρίσκεται σε
από τον πολιτισμό ; Στα ανοιχτή επικοινωνία με
παραγγείλει προμήθειες
μεταδοτικότητας
του νέου κορονοϊ. γήπεδα που συναθροίζο- τους δημαρχους σε rε- λάμε για μια προετοιμαού, ο υπουργός νται χιλιάδες άνθρωποι θυμνο, Πάτρα, Καλαμα σία που γίνεται εδ και
Υγείας Βασίλης Ki- δεν υπάρχει πρόβλημα; τα και Τρίκαλα, οπου ε μήνες. Πρέπει να βρε κίλιας ανακοίνωσε Στα θέατρα και τους κι - διοργαννονται οι σηδεν είναι τόσο απλό. Μιθεί μια λύση, εκτός κι αν
ματαίωση νηματογράφους; Γιατί μαντικότερες καρναβα - υπάρχει τόσο μεγάλο
όλων των καρνα-πανικοβάλου ν τον κό- λικές εκδηλωσεις της ποόβλημα με τον ιό και
βαλικν εκδηλ. σμο," δήλωσε ο δήμαρ- χόρας το επόμενο τρυη έχουν πάρει τόσο σοβασεων στην Ελλά- χος Ξάνθης , μμανουήλ μερο , στε να συντονί δα.
ΣΕΛΙΔΑ 5
Τσέπελης , και πρόσθε-σουν τις ενέργειές τους.
" Τια το τρηήμερο περιρές αποφάσεις" τόνισε ο
Εμμανουήλ Τσέπελης.
0 41χρονος δράστης προσποιούμενος
τον υπάλληλο της Δ.Η , κατάφερε να αποσπάσει
από το εσωτερικό του σπιτιού μεγάλο χρηματικό Ποσό
Την έντονη αντίδρα
"Είναι μια βόμβα μένουμε χιλιάδες επισκέ
ΣΕΛΙΔΑ 3
Προκάτ, οι Κερκόπορτες ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ
της Προδοσίας
ATLAS FILTRI
Γράφει ο Hλίας Σταμπολιάδης!
Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός
Μέλος του ΙHA
Improving water
Θ instapure
SINCE 1975
Doulton. AQUAPHOR
Στις 13 Φεβρουαρίου 2020 το Ευρωπαϊκό δικαστήριο αποφάσισε ότι όποιος εισέρχεται σε χρες
της συνθήκης Σένγκεν εκτός των επισήμων εισόδων
των χωρν αυτν θεωρείται Παράνομος
εισόδου έχει το δικαίωμα να τον συλλάβει και να
τον απελάσει ακόμη και εάν εκ των πραγμάτων δι καιούται άσυλο χάνοντας το δικαίωμα του εξ αιτίας
της Παρανομίας του.
water filters
ΖΟΛΩΤΑ ΑΕ
η χρα
ΜΙX. ΚΑΡΑΟΛΗ 91, ΞΑΝΘΗ 2541106020
ΣΕΛΙΔΑ9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα