Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
KΟΔΟ.
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ειρΡFAEP
ΓΕΝ ΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ
27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12459
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Τράπεζες προς δανειολήπτες: Ωρα να ρυθμίσετε τις οφειλές σας
8 δισ. δανείων ακρύβουνο οι μπαταχτσήδες
Στη Θεσσαλονίκη το πρτο
κρούσμα στην Ελλάδα
Γεωργιάδης
Στην Ελλάδα
ανοίγεις
επιχείρηση
Στη θεσσαλονίκη εντοπίστηκε το πρτο κρούσμα κορω.
νoiού στην ΕΜάδα.Πρόκεπαι για 33χρονη γυνοίκα η οποία
dχε πρόσφατα ταξιδέψα στην Ιταλία.Σύμφωνα με τον λομωζιολόγο Σωτήρη Τσιδρα η γυναίνα νοσηλεύεται σει
καλή κατάσταση και λαμβάνει αντική αγωγή .
Ένας Γάλλος, ο οποίος είχε μολυνθεί από τον νέο κορο vαίό πίθαντ στο Παρίσι και πρόκαται για έναν άνδρα
ετν Συνολικά έχουν καταγραφεί 17 κρούσματα στη Γαλ.
λία.Κρούσμστα επιβεβαιθηκαν και σε πσσερις νέες χ
ρες στην Αυστρία, στην Ελβετία , στην Κροατία και στην
ΑΑγερία Ο COVID-19 T
χρες όπου (χει στοιχίσει τη ζuή σε πάνω από 40 ανθρ.
πους. Τα κρούσματα ανέρχονται σε περίπου 2.700.
σε έξι λεπτά
ΗΕλάδα είναι πλέον 1η
Dοτην Ευρωπαϊχή Ένωση
και 11η στον κόσμο στην κα τάταξη της World Bank σον
αφορά στην ταχύτητα ίδο .
σης επιχερήσεων . Στην Ελλάδα , πλέον , ανοίγεις επιχεί .
ρηση σε ξι λεπτάν , επισήμα .
νεο Άδωνις Γεωργάδnς , μιλ
ντας σε κδήλοση του Ελληνο-Ολλανδυχού Εμπορχού και
Bιομηχανικού Επιμελητηρίου .
Με τιςφλοεπιχειρηματικές
μεταρρυθμίσεις της κυβέρνη
σης του Κυριάκου Μτοοτά.
κη αλλά και τη στροφή της ελ ληνικής κοινωνίας που αντι .
λαμβάνεται ότι χρειαζόμαστε
επενδύσεις και την ιδιωτιχή
οιχονομία, η χρα μας έχει κ .
νει σημαντική πρόοδο αντούς
τους οκτ μήνες . Πήγαμε κα .
λύτερα απ ' ότι κι εμείς περιμέ .
ναμε και βεβαίως έχουμε πολ λά να κάνουμε ακόμηp.
πλήττει πλέονπερίπου τριάντα έ4
| άλλον φθάνει η ρα που οι δανειολήπτες , αδύναμοι και
στρατηγικοί κακοπληρωτές , να ση κσουν τα τηλέφωνά
τους στα "περίεργα" νούμερα που τους καλούν , αλλά και να
Ανοίγει η πλατφόρμα
λάβουν σοβαρά υπόψη επιστολές και e-mails που φθάνουν στο σπί
πή στον υπολογιστή τους .
Τέλος Απριλίου το καθεστς προστασίας της πρτης κατοικίας
σταματά και μόνον με διμερείς ρυθμίσεις δανειοληπτν-τραπεζν
θα "γλυτνει".
Σε σύνολο 30 δισ μη εξυπηρετούμενων στεγαστικν δανείων, υπο
βλήθηκαν αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του ανόμου Κατσέλην
για 13 δισ σύμφωνα με τραπεζικές πηγές.
Τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι από το σύνολο των αιτήσεων που
έχουν υποβληθεί , περίπου 5 δισ αφορούν σε χορηγήσεις προς νοικοκυριά με πραγματική ανάγκη , εν για τα υπόλοιπα 8 δισ υπάρχει
υποψία ότι αφορούν σε αμελείς κακοπληρωτές που προσέφευγαν
για τα αδήλωτα τετραγωνικά
Εύκολα και γρήγορα, με μόλις τίσσερα εκλικ , θα μπορούν να δηλσουν οι ιδιοκτήτες τα εξεχασμένα, τετρ .
γωνικά των ακνήτων τους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατ
φόρμας που θα μπει σε λεπουργία από το μισημέρι (ρα
14:00 ) της Πέμπτης
Η πλατφόρμα θα βρίσκεται σε μπάνερ σηις ιστοσελίδες
Των υπουργείων Εσωτερικν και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.mindigita.gr), της ΚΕΔΕ wwkedke.gr και της
γενικής γραμματίας Πληροφοριακν Συστημάτων , gsis.
grΜέσω της πλατφόρμας οι ιδιοκτήτες προβαίνουν σες
χική δήλωση της επιφάνετιας των ακινήτων τους στον ο
κείο δήμο ή διορθνουν τα πραγματικά τετραγωνικά χω.
pίς την επιβολή προστίμων για το παρελθόν , και χωρίς
αναδρομικές χρεσει
ακίνητο.
στον ν.Κατσέλη και εξασφάλιζαν την δωρεάν παραμονή τους στο ακί.
νητο, που είχαν αποκτήσει
δανεισμό.
Eurobank: Αίτηση εισανωνής
στον Ηρακλή
Νίκη της ΠΑΣΚΕ στΟ Συνέδριο
της ΓΣΕΕ
Συμψηφισμός οφειλν κράτουςπρομηθευτν
ατατέθηκε στην αφμόδια επιτροπή η αίτηση της |
ΤΠΑΣΚΕ, η "πράσινην συνδικαλιστική παρά εqαρμογή μπαίνει η δαδικασία εκκαθάρισης και
ταξη, πέτυχε μεγάλη νίκη, καθς όχι μόνο ή θε πρτη, αλλά αύξησε κατά 2 τις έδρες της,
ια την ένταξη στο σχέδιο -Ηρακλή
των τιτλοποιήσεων Cairo 1 και Cairo 1 στο Πρόγραμμα
Παροχής Εηνήσεων σε Ττλοποιήσεις Πιστωτιχν Ιδου
μάτων . Τα αιτήματα αφορούν στην παροχή εγησης από
το Δημόσιογια ομολογίς υψηλής εξοφλητικής προτεραι .
ότητας αξίας 1.655 εx.για την υποβοήθηση τιτλοποήσε .
ων με κρατιχή γύηση.
στο 370 Συνέδριο της ΣΕ. Τα τελικά αποτελέσματα: ΠΑΣΚΕ 17 έδρες , ΑΚΕ 11 έδρες , ΠΑΜΕ 9 έδρες .
ΕΜΕΙΣ 3 δρες, ΕAΚ έδρες , ΕΝΟΤΗΤΑ 2 έδρες, Ανε.
ξάρτητο 1 oρα.
πληρωμής από τους φορείς της κεντρικής διοίκησης
σε προμηθευτές με το Taxis 7 , το οποίο αφορά τον αυ
τόματο συμψηφισμό οφειλν των qopέων της πρτης με
βεβαιωμένες οgελές των δεύτερων που τηρεί η ΑΑΔΕ.
Ετησίως εχτελούνται 150.000 εντάλματα πληρωμής , με
τα 60.000 από αντά να αφoρούν συμνηgισμού .