Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαna
τον τόΠo τoυ
Πρεne να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοτήτης Εί της, Δuθιπής ΒAE ΕΡA Eroς 50-A, oiν 115 Τμή 0Ε0εημή .lέμπη 27Φουηρο 20
0ΟΛΟ ΤΟΠΙΟΉ ΔΙΓΩΣΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΠΕΕΚη
ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
apaμένt to PΕΠΟΡΤΑΖ
έλλειψη κενν 0έοε- μία συνέντευξη , άλλα onofeς
εκφpάζουν Δμος, nέροντεv orερωτηματικό
στην άλλη και τελικά την αnoρία τους για κpeς σrην άon
1 0α γίνει με ρης Τσελίκος
το θέpα του ζος μετά το ζήτημα epiου, άλλα osoύμε
Κοιμητηρίου Πρέβe που ανiκυε για την αmό τον Δήμαρχο στη ζήτημα μετά ano a
το noά aόφση λ w Κοησρου ηpoξ
νντς nλήβeς ntp Εδ και ένα μήνα δεν oυμε uwχύει .
Επανερχόμιστε στο ο Δήμος.
H npán evantvaon
τημα ουμπολιτν , οι u εpά ν oono
μννέχεα στη σελ,
| Βεθαιωμένο κρούσμα Κορωνοίού στη θεσσαλονίκη
Έχουν ληφθεί όλα τα μέτα
Τόνισε ο επικεφολής λοιμωξιολόγος
ης ομάδας των ειδικν Σωτήρας Τσιόδρας
| b lapoροακό Σιμλοθo Rutρoα ημίτα μρ
μη σίρη το Προτομνος Τομέα
Μτρο γο τη στouη tou noωτογενούς τομέα κα τmv
Eτn Oεoοoλoνίκn εντοίστηκε το
ενίaκυσn του εo00nμaτος των μκρν napayuγ.
λαμάνει η nεppέρεια Nntipου . Το Περιpεpειακύ
Eυμβουλο αnoφooε κατο neοφηgia τηστήρξη του
| nputογενούς τομέα κα tν εvoυoη tου εooδήματος tν
αγpοτν με ουγκεκομένες nοτάσεκ , όαως κατοτέ0nκov
and Τον nερpεpeρη AΛ Καφμένη και tv naράταξη
nρτο eniβεβαωμένο κρούσμα κοροvοίού στην ΕΛΟ8 0ες
Πρόκετo για 38poνn γυναίκα η
onoia είxa nρόσφατα ταξιδέψει
στην Ιτoλα.
σννεχΕ στηη,
KοN TΟΝ moTo
pυνέχεα φτη οε
0δμς μα όνους ν δκασίτα άπνδο
στιμαά στα τισοιά κα αό εκί ιαγά η επσιωφή τοις
Πλήττει τις μετοχές
ο Κορωνοϊός
0ι μετοχές
έκαναν x0ες
βουτιά σε naγκόσμιο εni
neδo , για neμτη ουνεκό.
μενη nμέρ .
hόγω κορω.
νοίου. Εν η τιμή του χρυσού ου anot Βεί oοφonές κατοφυιο αυήθηκε ξανο
, Ψψηά εninεδa επτό ετν και ου
Σο μετανοστευτκό a.
νοφέρenκt , μετα0 on.
ωv . ο κυριάκος Μητοοτ μn
κης στικ δroεις tου μετο tην κοτ οσν ουνοντη.
0εwν θο0nγopo o.
boyo tou , Μnoo Mnopύ
οoφ , στο noίoo τ 4nς
ουνεδρίοσης τoυ Aντα.
του υμφουίου Συνapyo.
npoς τα ι
onobόσεκ των αμερικανικν ομοnόων
διατηρήθηκαν κοντά στο χομnha εnin .
δο-ρεκόρ , καθς κυβερνήσες και υγειo .
νομικές ορχές Προειδοnoinσαν για την n.
θανότητα μίος nανδημίας του κορωνοίού .
ooς Eoδος-Βοunγοn.
e, στέηνοντος μήυμα ό.
τοι onoφοοεκ γα τv κ .
τoεun κειoτv 0ομων
στο νηο unonooνια .
| σννέχευυ στη σελ 9
υνέχεα στη σεΑ6