Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τριπλή κίνηση από ΥΠΟΚ ια φοροδιαφυγή, πλαστικό χρήμα και ΧA
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5673 Πέμπτη 27.022020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Eρχονται
κίνητρα
ασφάλισης της
κατοικίας από
φυσικές
καταστροφές
500.000 ευρ
>>> Τελ.
>>> Τελ
Υπεγράφη η ΚΥΑ για την εναλλακτική
φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού
Δύο σενάρια για τη μείωση της
εισφοράς αλληλεγγύης
Φορολογικά κίνητρα για την
ασφάλιση κατοικίας από
φυσικές καταστροφές θα
συμπεριληφθούν στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Αυτό
γνωστοποίησε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ,
Αδωνις Γεωργιάδης, στη γενική συνέλευση της Ένωση
Ασφολιστικν
Ελλάδος (ΕAEE ) , εν ο
πρόεδρος της Ένωσης , Αλ ξανδρος Σαpoηγεωσγίου, από
την πλευρά του ανέφερε ότι
σύμφωνα με στοιχεία έρευνας
που διενήργησε η Ένωση, το
67% των πολιτν δήλωσαν ότ
θέλουν
Ειατείδεται η πληρωμή
εγοήσευν Διμοσίν συς τράκες
Εταιριν
συμπληρωματικό
ουμβόλαιο στη σύνταξη
Η Ελλάδα πρτος
Ο υπουργός στην ομιλία του
υπογράμμισε ότι ο ιδιωτικός
τομέας δεν είναι πρόβλημα
στην πορεία προς την ανάπτυξη, αλλά μέρος της λύσης,
εν ο επικεφολής της Τράτε
ζος της Ελλάδος, Γιάννης Στο
uρνάρας , σημείωσε στην
ομιλία του ότι, για να επιτύχει
ο νέος θεσμός των Προσωπικν
προορισμός για τους
Ρουμάνους και το 2020
Συνταξιοδοτικν
Προϊόντων, πρέπει η πολιτεία
να τον αναγνωρίσει ως χομβ κή συνιστσα του τρίτου
πυλνα ασφάλισης.
Με την κοινή διαπίστωση ότι
Ελλάδα
Υπηρεσία
Ρουμανίας υλοποίησε σειρά
επαγγελματικν συναντήσεων μεταξύ των Ελλήνων
εκθετν και στελεχν της
τουριστικής
θνή Έχθεση Τουρισμού αγοράς , εν ιδιαίτερη επιτ
χία είχε η ειδική παρουσίαση, σε συνεργασία με την
Κεντρικής
Ελλάδας , προς τους εκποοσπους ταξιδιωτικν γραΣτο ελληνικό περίπτερο φείων της Ρουμανίας για
τους τουριστικούς προοριΚεντρικής σμούς και πόρους της περπαραμένει
πρτος ποooρισμός για του
Ρουμάνους τουρίστες και για
το 2020 , ολοχληρθηκε η
συμμετοχή του ΕΟT στη ΔιεΟ κ.Στουρνάρας τόνισε ότι η
ίδια φορολογική μεταχείριση
είναι αναγιαίο να ισχύσει και
για τα ομαδικά συνταξιοδοτι.
uά συμβόλαια. Οι αστφολιστικές επιχειοήσεις ζωής διαχει
ρίζονται σημαντικού μεγέθους
επαγγελματικά συντοξιοδοτι
κά κεφάλαια, με ετήσια αστά
λιστρα που ξεπερνούν σήμερα
τα 200 εκατ. ευρ . Καθς
αυτά τα συμβόλαια προσφέρ
ονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη
ραχοκοιαλιά της ελληνικής
οικονομίας , γίνεται αντιληπτό
ρουμανικής
TTR I, που πραγματοποι
ήθηκε στο Βουκουρέστι από
τις 20 έως τις 23 Φεβρουα - Περφέρεια
ρίου.
Το σχέδιο προβλέπει εξονυχιστικό έλεΥχο δανείων των
οποίων οι χρατικές εγγνήσεις έχουν καταπέσει και αυτόματη
αποπληρωμή . Πρόκειτει για κόνκινα δάνεια σε αγρότες
μικροεπαγγελματίες , σεισμόπληντους. Η αλλαγή στρατηγι
συνεκθέτες ήταν ακόμα οι
Περιφέρειες
Μακεδονίας , Ανατολικής ιοχής . Ακόμα, στο περίπτερο κασίας ελέγχου και αποπ
Μακεδονίας & Θράκης
Κεντρικής Ελλάδας , Δυτικής καλλιτεχνικές εκδηλσεις εγγυήσεων που έχουν την πλευρά των δανει Ελλάδας , Θεσσαλίας και
Κρήτης,
Την επίσπευση της διαδι - ελληνικό δημόσιο, αποφ
άσισε η κυβέρνηση, μετά
του ΕΟΤ διοργανθηκαν ληρωμής των 2 δισ . ευρ την ασφυκτική πίεση από
τα φορολογικά
με τη συμμετοχή χορευτικν
Οργανισμός συγροτη μάτων της Ένωσης
Τουριστικής Προβολής Χαλ - Ελλήνων Ρουμανίας, του
κιδικής και γνωστή αλυσίδα Δή μου Ιστιαίας-Αιδηψού
και του Δή μου Βόλβης.
στν αλλά και των τοακαταπέσει, επί συνόλου
3,2 δισ. ευρ δανείων πεζν .
uίνητρα θα επωφεληθούν οι
εογαζόμενοι σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, όπως ήδη επαφ
ελούνται οι εργαζόμενοι σε
μεγαλύτερες επιχειρήσεις που
συμμετέχουν σε ταμεία επαγ γελματικής ασφάλισης
επιδοτούσε
ξενοδοχείων
Created by Universal Document Converter