Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
T.4λο
ΠΑΤΡΙΕ
orrv Ηλεί
στην Ολιμήα Οδ%
0 Κορωνοϊός
ΗΛΕΙΑ-ΙΑΤΡ-έβουμα Η 5ΑΡΧΑΙΟΙΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΑΑ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Πeμτη 27 Φφpοoopίοu 2020 www.patnsewscom Aρι μός φυλλου 41140 ΕΥΟ030/Tμ Αθήνος 18
στην Ελλάδα
ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-<ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ> ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΟΡΓΗ ΛΑΟΥ
φωνή θεού!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΟΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ.. .
ΟΙ ΑΤΟΔΙΟΙΚΗΠΙΚΟ.
ΤΗΣ ΔΥΤ ΕΛΛΑΜΑΣ
ΕΝΟΣΑΚ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΗΗΛΕΙΑΜΙΑ Φ0Η
H XAPOKAMENH
ΜΑΝΑ ΕΓΙΝΕ
ΜΙΑ ΦΩΝΗ>
ΤΟΥΣ ΠΙΑ ΤΗΝΑΠΑΤΗΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΤΟΝ
ΑΓΩΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
* 5-15
146 καρναβάλι
+ τα πiνα γα το rnM
Απόψε στις 22:00 Μ kid
| ΚΥΡΙΑΚΗ Λεχαινν
| Μαρτίου
BLACK WEEK
πο 24/2 co 29/2
ΟΛΑ ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ
ηρo 15.00
tooοάτn
Beunaraρουουου
| Πτη 27 αβρμίου 2030
dpa 190
εοικλ Μα ΚΑμε μ τη
ναΓα ν ε Αανκα Η
Σ Υ αι
ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ
. καλύτερη - φθηνότερη
ψοροκου) ν
142pατο29 Φιβρουερίου 20 2ο
ΑΙΙΥΥΜΝΑΗ0ΗΙΗ
a κτιντιας Α
Κυpιαή 1 Maptiou 2050
kepptς etς 4 a eς μ ς φαευ
Το Ε63oυ Β1 ΗΗ υ μΗA op
μέμ, utί αγι μ..
(Σάββατο έως 19.00 Κ.Δευτέρα ΑΝΟΙΧΤΑ
Κα νrλΙK 4 444
μ ΤΗ 100ΗΗ
neτpν 13, nopγoς . 2621022041
εαυτο ο ωΗ e
ΕΤΟNΝΤΖΗΣ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
ΖΑΧΑΡΟΣ
Poslssts
κrivtA0 0004
MUτιC-HALL pEεΙΤAURAΝΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΚΕΤΗ
28.02
• Tplon 25/2 tus
κ δοο
16:00
ΜΟΛΟΑ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ νωπά
ΧΡΕΣΤΕΝΕΙΚΟ γ
SogAT
ΚAFNABΒΑΛΙ
"Κυριακή 1 Μαρτίου 202ο
ΛΕΓΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΤΙΝΗ ΚΙΛΟΥ
D-aα /e02
ΒΝ ΟΥΝΑ
ΕΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΙΕ ΕΚΠΤΟΕΕΙΣ ΕΝΕΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΗΡΑΝ
τΟ ΜΗΝΥΜΑ