Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
'Δοφuνό pου oου .
Εθογwnoτ όμως,
μέχρι θανότου
eεφpoey
ΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Ο)Ι ελεύθερο/
την όrο
|9ου"
Φεβρουαρίου
Αριθ. φύλλου 5959
Τιμή φύλ.: 0,50 c
Καθημερινή εφημερίδα Kοζάvης
ONTAD
Παρέμβαση του Δημάρχου Κοζάνης
στους πέντε βουλευτές
της Περιφερειακής Ενότητας
για το ζήτημα του προέδρου του Ρυμνίου
Σελίδα 12
Εφ00ία
Έλεγχοι και πρόστιμα
για το παραεμπόριο
Αττική, θεσσαλονίκη, Κοζάνη
και Πτολεμαϊδα
Πρεμιέρα
Σελίδα 16
για τις 24-48 δόσεις
Η ηλατφόρμα ms Ανεξάρτητns
Αρχής Δημοσίων Εσόδων ανοίγει
σήμερα tis nλεκιρονικέs nύλes
tns και όσοι φορολογούμενοι
είχαν αρρύθμιστεs οφελes
την 1η Νοεμβρίου 2019
Σελίδα 13
ΓΕNΟ ΔΕΜ
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ εκφράζει την
ικανοποίησή της για τις προσπάθειες
της Διοίκησης της ΔΕΗ να εντάσσονται
κατά προτεραιότητα οι λιγνιτικοί
σταθμοί με τηλεθερμάνσεις
Γ Εθνική:
Τα αποτελέσματα
σε 40 και 20 όμιλο
Ειδικές περιβαλλοντικές
μελέτες
για τους ρύΠους από
σταθμούς πα ραγωγής ετοιμάζει η ΔΕΗ
Σελίδα 15,
σκΟ c
ΛΠ ΕΙΣ
Σελίδα 24
Κοροναϊός Ο τρομοκράτης
που απειλεί
το ευρωπαϊκό οικοδόμημα
τυιμΑΙ
Σε επίπεδο κοινής γνμης αλλά πολύ φοβάμαι :
Τιχει.
Ιρησιακής ετοιμότητας από τις περισσότερες ευρωnαϊκές!
κυβερνήσεις, ο κοροναιός αντιμετωπζόταν μέχρι προ.
|σφατα ως μία "απειλή μακρινή, Μακριά από την αυλή μας .
| Αφέλεια; Ανικανότητα; Αδυναμία; Πάντως ήταν κάτι ποu
| ολλοί πίστευαν ότι έδεικχνε να αφορά άλλους . Στην άλλη|
| άκρη του κόσμου . Ίσως σε αυτό να συνέβαλαν και τα r
Ιριοριστικά μέτρα nου επιβλήθηκαν στην Κίνα όπου τέθηκαν
| σε καραντίνα με aπόλuτο τρόπο περιοχές με πληθυσμούς!
| μεγαλύτερους από ολόκληρες ευρωπαϊκές χρες .
Να όμως ou η aπειλή μας έφτασε. Ηρθε στη γειτονιά!
,μας . Στην ευρωrαϊκή γειτονιά . Και όχι με κάποια μεμονω
συνέχεια στη σελίδα 4
Οι μετρήσεις θα διενεργηθούν στους ΑΗΣ
| Καρδιάς , Αμυνταίου
Φιλτα, Αγίου Δημη
τρίου, Λινοπεραμάτων,
Αθερινόλακκου, Ρόδου
και Νότιας Ρόδου.
Σελίδα 7
neΘΙN