Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
KΟΔΟ.
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ειρΡFAEP
ΓΕΝΙ ΚΗ
TETAPTH
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12458
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΟΥ 6-Τ.κ . 104 38 ΑΘΗΝΑ
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τους οφειλέτες της Εφορίας
Ανοίγει η ρύθμιση χρεν σε 24-48 δόσεις
Άγρια επεισόδια
σε Λέσβο, Χίο
Γαλλική στήριξη
στην ελληνική
οικονομία
Δυνάμες της Αστυνομίας συγκρούστηκαν κάνοντας χρή .
ση χημικν και χαροβομβίδων κρότουλάμψης με εκατο
ντάδες πολίτες στη Μυτλήνη και στη Χίο που είχαν συγκε
ντρωθεί για να εμποδίσουν την αποβίβαση των ΜΑΤ που
συνόδευαν μπουλντόζες , εσκαφείς , φορτηγά , προκιμ .
νου να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή των κλα στν δομν για τους πρόσφυγες-μετανάστες .
Είναι απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε υλοποίηση Των κλαιστν δομν . Ζητάμε από ης Τοπικές κονωνίες να αντληφθούν όπι είναι πρός όφελός τους αλλά
και της χρας η κατασκευή κλειστν δομν . Είναι καλύ.
Τερανα υπόρχουν κλειστές δομές στις οποίες μπορούν να
αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως ο κορωνοός
Πωβηματισμό για τις επι
πτσεις από τον κορωνα τό εξέφρασαν στις δηλσεις
τους , ο Γάλλος υπουργός Οι .
κονομιχν Μπρούνο Λε Μερ
και ο Χρήστος Σταϊκούρας.
υποστηριχτικός
σε δύο βασικά ελληνικά αιτή
ματα για τη δημιουργία πρό .
σθετου δημοσιονομικού χρου
Ανοιχτά
πό σήμερα έχουν τη δυνατότητανα προχωρήσουν στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση των
-24-48 δόσεων όσοι έχουν χρέη στην Εφορία .
εμφανίστηκε ο Γάλλος υπουργός . Τόνισε αστηρζουμε την
Μνημόνιο και
στο ποδόσφαιρο
προσπάθεια της Ελλάδας για
τη χρήση των κερδν από
ελληνικά ομόλογα ( ΑNFAS
και SMPS) σε επενδύσεις" .
Θα μπορούν να τακτοποιήσουν τακτικές οφειλές (φόρος εισοδή
ματος , ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ) σε έως 24 δόσεις χωρίς εισοδηματικά κριτήρια .
Μετον πρόεδρο της UEFA, ΑA Τσέφεριν και τον αντιπρό
εδρο της FIFA Γκρεγκ Κλαρκ συναντήθηκε ο πρωθυπουρ.
γός , Μετά τη συνάντηση ο υπουργός Επικρατείας , Γιp
γος Γεραπετρίτης, προχρησαν στην υπογραφή Συνυποσχετικν με τους δύο φορείς με στόχο την αναμόρφωση
του ποδοσφαίρου .
Σε συζήτηση που είχαν ο πρωθυπουργός υπογράμμισε
τη βούληση της κυβέρνησης να εκαθαρίσει, το ποδόσφα ρο στη χρα, .
Οκ Τσέφεριν δήλωσε ευτυχής που η κυβέρνηση παίρ
να μέρος στην κοινή προσπάθεια και πρόσθεσε ε Είμαι χα.
ρούμενος ό αυτή η συμφωνία ανοφέρα σαφς ότι το νό .
ημα της δεν είναι η κυβερνητική ανάμεξη .
Για τις έκτακτες οφειλές (φόρος κληρονομιάς , φόροι που προκύ πτουν μετά από έλεγχο) θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
Στην πάγια ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όσοι φορολογούμενοι είχαν αρρύθμιστες οφειλές την 1η Νοεμβρίου 2019, αλλά και
όσοι έχουν εντάξει τα χρέη τους στην ρύθμιση των 12-24 δόσεων
μετά την 1η Νοεμβρίου 2019 .
Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφνεται στα 30 ευρ
Η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης θα έχει ως συνέπεια την
επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15% .
Σε οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 μηνιαίες
δόσεις , τοεπιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5%.
Παράλληλα, προσέθεσε ότι
υπόρχει ένα αχόμη απόλυτα.
δίχαιο αίτημα της Ελλάδας για
τον υπολοισμό του κόστους
αντιμετπισης του μετανα στευτιχού στο δημοσιονομκό
αποτέλεσμαν . Η Ελλάδα ζητεί
να μην προσμετρύνται δαπ .
νες 280 εκατ. για την αντιμε .
τπιση του μεταναστευτικού
στο πλεόνασμα .
12 δισ. προσέλκυσαν οι ελληνικές
επιχειρήσεις το 2019
Με το δεξί ξεκίνησε το 2020
στα αεροδρόμια
Χτύπημα $1 τρισ. στην παγκόσμια
οικονομία
ύξηση 5,4 καταγράφεται στη συνολική επιβα .
Α ική κίνηση των αεροδοομίων της χρας τον Ια .
Ανουάριο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του
2019. Διακνήθηκαν 2,25 εκατ. επιβάτες . Οι διακινούμε
νοι επιβάτες είναι περσσότεροι κατά 114.844 σε σχέση
με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Οι αφξας επιβ τν εξωτερκού έφτασαν τις 617.513, παρουσιάζοντας
άνοδο 11,9%
Το ποσό των 12,1 δισ . ευρ άγγηξαν το 2019 τα χε .
φάλαια που προσέλχυσαν οι ελληνικές επιχει .
ήφεις, σύμφωνα με την PwC.
ε τους θανάτους από τον κοοωνοό να πλη
| σιάζουν τις 3.000 και τα χρούσματα να εί .
Lναι περισσότερα από 80.000κάποιοι οιχονομολόγοι αρχίζουν να υπολογίζουν τις επιπτσεις στην
παγκόσμια οικονομία . Οι οικονομολόγου της Οxford
Economics Lid . εκτιμούν ότι θα μπορούσε να αφαιρ .
σι πάνω από 1 τοισ. δολάρια από το παγκόσμιο AΕΠ .
Ήδη στο
πρτο δίμηνο έχουν δρομολογηθεί επιχειρηματικές
συμαωνίες που ξεπερνούν τα 3 δισ . ευρ και κατά ολό .
κληρο το 2022 αναμένεται να κινηθούν πάνω από τα
4,9 δισ. εuρό