Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέοι Ορίζοντες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΟΙ ΟΡΙΟΙΤΕΣε
της Κρήτης
Έτος 280-Ap. φύλλου 1.411-Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020-Εδρα Κίσαμος Χανίων , τηλ.:28220-23.615, 28210-88. 066 ΤΙΜΗιo0 EYΡΩ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒ ΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
Χρηματοδότηση τριν νέων μελετν
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &
ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
για έργα στον Δήμο Κισάμου
σελίδα
Σίδερα Σκυροδέματος/ούβλα
Υiong/ Αδρανή/Τσιμέντα
Θερμοπρόσοψη Θερμομόνωση
Ηχομόνωση
ΧαρείτεΝιστε,.
ΑΠολαύστέ
Στεγανωτικά/Επισκυαστικά
Έτοιμα Κονιάματα Κόλλες
rυyοσανίδς & Συναφή
Επενδύσεις Οytων/Kεραμίδια
ΠτρματαΠλάκες Leminate
Πλάκες Πεζοδρομίου
| 1ο χλμ ΕΟκιοάμου-Χανίων /Κίσαμος τηλ. 23220 23189
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
4ΙΠΕΤΡΑΚΗΣ
Κίσσαμος Χανίων
Τηλ.: 28220 23.336.Κιν.: 694 85.99. 144
e-mail: [email protected]
'" Κισαμίτικο Καρναβάλι 2020"
Κυριακή η Μαρτίου, Ώρα 4 μ.μ.,
LOUPASSIS
nοκο%
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
REAL ESTATE
REAL ESTATE
AΓΟΡΕΣ- ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΜΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΝΙK. & ΣΤ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ
Εφpov loεμιατον 26 73135 Χαο
lh 2321 6000 , κιv 694 6982469
enil . torpaνακ 0 gmail cum
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ!!
ΚΙΣΑΜΟΣ ΤΗA 28220-23 456
κIN 6945 - 337 762, 6945-424 149
0Derawάc Πuir οδ οκόεδ0στόκένρο θ1 10-κα
cot. κατάλληλο pαoποδήποε τmμann μήση npo
1Οφορά.μ95.090ρ
ΣΚοαμ Λαpδonuλtίαιουκότε δο μ. aa2o.φτoπιαν
τρικά δρόμο καάλληλο ια β0ες, Τuήnoc00 ερό
|3iοομοςίΔοσηαoά Πυλίταn
τp. δeEΑ208, (χιφονταστκήθακαιpονό και Βaλορο00, κατάλ!
λογασηαγλυστuή χρήση Πpοσnoρά: oλορουρΑμόνοη
Ιακοαμος Πεtoιηopoλιοκό aμοιθεετρικόιήο ακητο βοίoεται
| στους σοβάδες tlwa12014 κόβεδροφ0κέτατάλαποχρο00Lμ.
Προοφορά, 0000 υρ
| 32λdο0r Παλείται αμοθτpάoόπεδο040Tμ o
Si 0τοα κενpδρμο τ Mατάλληλο να σneeήnot
maελuστικήχρήση, Προσ0ορό a.0ooεp
|οκογκογΝΑΡΑ Πuλείαι26000n οξκατοκία n Α. ένι ακόu
| τοοκότεδο o0tμ.με πολό καλή θέα Προσφορά 120.000ρl
ΡΜΠ9ΥΙΑΙ
551μ φάτου κεντοκή δ0ότ npoohoοά: 22009mo πν Ν
|6 ΠΑΤΑΝΟΕ nuΜείαι οκία toυ. μ2 ννοδωάτα Μκ μna.
| οιanθnκη Προ0oρά
|ΚΛΥΑΝΗu κύπεδα οuοθεaτικό 1.0Lμ..
aaooτμμής δa.coεp.
aNAMOΣ Μαδικό Οικδo τ ,aκ oιaωύ, κατάληλα
wεEπαμελματική pήη Εxa 1s μέτρα φάτοο σταν πρooακό
Sρόμο καικπία 660uΠροσφορaιορ000d
voidονται δυάρι και γιορooνέpα enauμένα στο κtντpο .
ΕΓΙΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕ ΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣΑΠΟ
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
20ικόπ δο1.200
26/02 έως 27/02
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ ΚΙΣΑΜΟΥ
KIN. 6945-337.762, 6945-424.149
3,96ε
ΥΡΝΑΔΟΟκόηιδοαμοιθστοή νττ οο
Crete Perfect Home
ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΖΟΛΑ
6 ΠΑΝΣΕΤΑ με δέρμα
Ελληνική το κιλό
μεστικό γραφεία
Γισεις νοκος- ουνmρήσες . μλέπς-srotεuς
fenatio, B Card
Στούαρτ Σάμν
Τμήσυησιμη
κw-697 4458179180
Μπορούμε να σας βρούμε ότι ακίνηττο θέλετε
Τηλ./ Fax: 28220-22.933, κιν. 6932-122.132
Όλο το
ΠΑΟΥΡΤΙΑΟΛΥΜΠΟ
ΤηΜψαξ . 2220 22595
Καμπουρη 4 . Koαμος (δπλα στον Αy Σmυpίδωνα)
wob , www.αreto-porfochom oom
ΤΑΧΙ OFFICE Uα
Τιχεία εξυπηρέτηση κοι συνέπεια
KIN.: 6932 - 122.132. 6946-848.093
Ζητουντσι ακινητα προς αμεση πuληση
ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ Ο.Ε