Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρτής- Νικάoος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήρια- Εκδότρια Σταιρίδου 1. Eυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)" Ap φύλλου 630-12.061
Να ανοίξουν και
πάλι τα γραφεία
του ΟΑΕΔ
στην πόλη
της Δράμας
Οι Εβρίτες
αναβίωσαν
στη Δράμα
το αποκριάτικο
έθιμο του Μπέην
Ο Δρ. Ανδρέας Ξάνθης στον "Π.Τ."
Η γρίπη Η1 N1, έχει
θνητότητα, ειδικά
σε ευπαθείς ομάδες
πάνω από 20% , εν
ο κορωνοϊός, 2-3%
Παπαίωάννου
Όνειρο καριέρας
η Δόξα, για κάθε νεαρό
Δραμινό παίκτη
σελ εη
Bελ. 3η
σελ . Βη
oελ . Τη
αΠριν μαζί και μετά τον καρκίνο . Κληρονομικότης και Screening-Θεραπεία- Αποκατόσταση
Επίσκεψη του Διευθυντή Ερευνν του
Αστεροσκοπείου Αθηνν στο Νευροκόπι
Ξεκίνησε συνεργασία για καταγραφή
της ρύπανσης στο Δήμο Νευροκοπίου
Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται
τον Μάρτιο το 60 Επιστημονικό
Συμπόσιο για τον Καρκίνο στη Δράμα
Του Θανόση Πολυμένη
ΡΟ ΔΗΜο κ Nευροκοπίου επ σκέφθηκε χθες το πρωί ο Δευθυντής Εpευνν του Αστερο σκοπείου Αθηνν κ . Κστας Λαγου
βάρδος έπεπα από πρόσκληση του
δημάρχου . Γιάνη Κυριοδη.
Σκατός της συνάντησης αυτής ,
ήταν να γίνει μα συζήτηρη σχετικά με
το ζίτημα της αιθαλομίλης και κατά
πόσο αυτό έχει επιφέρει κάπαιας μορ
φής ρύπανση στο Nςupoκό ι
Μντας στον Πpωνό Τύπο- ο δήμαρχος Κ Neupοκοπίου κ . Κυριακ δης , εισημαίνει ότι η επίσκεψη του κ.
Λαγουβάρδου έγινε στα πλαίσα των
επισκέψεων που κάνeι ο ίδιος όπου
υπάρχει το Δίτυο Μτεωρολογκν
Σταθμν του Αστεροσκοπείου Αθηνν
και όπως μας εξήγησε " συζητήσαμε το στιγμή βρισκόμαστε σε ένα καλό στάδιο
γεγονός της δυνατότητας να τοποθετη- πέρα από μια απλή συζήτηση και έχουμε
Βούν και άλλοι Μετεωρολογικοί Σταθμαί , προχωρήσει κάποιες διοδικασίες Στο
προκειμένου να μετρηθεί με κάποο επ - άμεσο μέλλον θα μπορέσουμε να δ
στημονικό τρόπο η ρύπανση, η αιθαλομί - σουμε περισσότερα στοιχεία στη δημοΧη και διάφορες άλλες κατηγορίες σότητα
ρύπανσης με επστημονικό τρόπο.
Θέλουμε λήγο να δευρύνουμε τη διερ- πανση στο Nευροκόπι, ο κ Κυριαάδης
γασία , να πάμε προς εκείνο το κομμάτι απάντησε : Αυτό είναι το ζητούμενο,
στε να έχουμε στοοεία για τη ρύπανση αυτό πρέπει να δούμε Εδ υπήρχει μια Αναφερόμενος αρχικά στο eέμα
στην περιοχή μας . Π' αυτό και έγωε μια λογική, ότι όταν μονίμως πέντε μήνες
πρτη συζήτηση η οποία είναι κα πολύ κας καυσόξυλα , θα μπορούσε να δημελπιδοφόρα για μια συνεργασία στο μέλ ουργηθεί κάπαιου εδους ρύπανση . Αυτό
λον , που θα μας δίει στοεία για τη ρύ - όμως δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
πανση στην περιοχή . Ό μόνο Είναι απεμηρίωτο . θακάνουμε κάποες
μετεωρολογικές συνθήκες αλλά και ρύ - μετρήσεις στε να δούμε τι ακριβς
πανση .
Δηλσεις του προέδρου της Εταιρείας Η Δράμα Ενάντια στον Καρκίνο
κ. Σάββα Παπαδόπουλου στον "Π.Τ."
Του Θανάση Πολυμένη
ΙΕΘΕΜΑ-Πρu, μα και μετά τον καρκνο, κληρο - έχουν καράνο μαστού , γενητικν οργάνων και ποα είναι
νομκότητας και Screening θεραπεία και αποκα ΙVΤάσταση, 6a πραγματοπουηβεί από ης 20 έως Το φόρουμ των Καρκινοαν
και 22 Μαρτίου στη Δράμα, το 60 Εmιστημονικό Συμπόσο
για τον Κακίνο στη Δράμα Το Συμπόσιο διοργαν
νετα όηως κάθε χρόνο από την
Εταιρεία Η Δράμα ενάντια στον
καρνάνο
Συνολικά για το πρόγραμμα
του Συμποσίου και πις ομλίες
που θα γίνουν , μιλάει στον
αΠρωνό Τύπο, ο ένας eκτων δύο
πραέδρων της Εταιρείας -Η
Δράμα ενάντια στον Καρκίνο κ.
Σάββας Παπαδάπουλος
Στην πραματοποίηση του Επ στημονικού Συμποσίου, συνεργάζονται ο Ιατρικός Σύλλογος
Δράμας , όπως και ο Σύλλογος Καρ
KΜοπαθν N Δράμας και θα γνει
στο ξενοδοχείο Κοuro
θέματα γονμότητας και σεξουαλικότητας γυνακν που
τα προβλήματα nou προύπτουν.
Είίσης, έχει καθερωθεί πλέον, το Σιμπόσο να αναίγει
στις 15.00 το μεσημέρι της Παρασκευής
με το φόρουμ των Συλλόγων Καρνοπαθν . Όπως εξηγείο κ . Παπαδόπουλος,
συνήθως είναι 10-15 Σύλλογοι ΚαρxΝoπαθν από τη Βόρειο Ελλάδα κα τα
νησιά.
Σαυτό το φόρουμ , θα παραβρeeεί
επίσης κα η πρόεδρος του Συλλόγου
Καρακοταον , Εθελοντν, Φων κα
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
5EΗ ΕΗΝΜΕΚoΝμERλν6
KAI META TON KAPKINO
& Screening
Όπως είτε ο κ Κυραάδης αυτή τη
pois-Araκaroστοpn
20-22
μαρ3υΕ
Ερωτμενος αν όντως υπάρχει ρυτου Συμποσίου ο κ Παπαδόπουλος
εξηγεt -Το θέμα του Συμποσίου
είνα: ΠρN- Μοί κα Μετά τον Καp κίνο . Δηλαδή , αυτά που συμβαίνουν
πριν, όπως η κληρονομκότητα για παράδειγμα , μα με την έννοα της θεραπείας , τα δικακματα των ασθενν
και όλλα ζητήματα και το μετά, που αφορά όλα όσα συμ ΚΕΦΙ. κα Ζωή Γραμματόγλου, η οποία θα μλήσει για
βαίνουν μετά τον καρiνο . Πα το μετά μάλιστα θα μιλήσουμε την Κυριακή , άπου θα έχουμε μια εισήγηση για τον εθελονισμό, με εισήγηση που θα κάνει η πρόεδρος
ψυχολογικά θέματα και ζητήματα ένταξης στην κανωνία
nan8Δ0nυγ
Οκ Σάββας Παπαδόπουλος
συμβαίνε .
Ιατρν Αθηνν
τα δικαιματα των ασθενν , εν θα γίνει συζήτηση για
Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοί κησης Μακε δονί ας-Θράκης
Νόμιμη η απόφαση του ΔημοΤικού στηδουλε , κατά τη διάρα της πάθησης κα Τν ομ. φδου. Σαπό το σημείο, σχολιασμό δα κάνεη κα Αη
Συμβουλίου Δράμας για τη λύση
και εκκαθάριση της ΔΕΚΠΟΤΑ
-Αρχίζει και επίσημα η λύση και εκκαθάριση της επιχείρησης
του Συλλόγου Καρανοπαθν Δράμας κα. Ευγενία Σαραλία θα κάνεα ο ψυχατρος και ψυχοθεραπευτής κ άκωβος Ταμούρα η οποία πρόσφατα έχει βραβευθεί για τον
Μαρτίδης-.
Στο ίδο πλαίσο , αναμένεται να βρεθεί στη Δράμα και
η νωστή δημοσιογράφος κα Μάγια Τσόκλη, η οπαία θα από μα νοσοκομειακή φαρμακοποιό εξειδικευμένη σ
έχα μια διάλεξη την Κωρακή, από τη θέση του ασθενή, αυτά τα θέμα από το Νοoοκαμείο-Ευαγγελισμός
Εν, θα υπόρξρυν συζητήσες και διαλέξεις, σχετικά με
τα προβλήματα που αντιμετωπίζρυν οι θεραπευμένο
ασeενείς από την ακτνοβο
λία Σ αυτό το κομμάτπ του
Συμποσίου θα μιλήσουν
και ασθενείς για το τι συναντούν στη ζωή τους , εν
θα γίνει συζήτηση και για
εθελοντισμό της
Συξήτηρη επίσης θα γνεeι για τις ελλείψες φαρμάκων ,
| σελ3η
Του θανόση Πολυμένη
ΠΟΦAΝΘΗΚΕ χαες το πρωί με καθάρισης της ΔΕΚΠΟΤΑ
κάθε επισημότητα και με σχετικό Ανολυτικότερα , όπως εναι γνωστά το
έγγραφo που αέβηκε στη-Δαύ - Δημοτικό Συμβούλιο Δρμας στα μέσα
γειο xθες το μεσημέρ , η Αποκεντρω - ανουορίου (βλέπε Πρωνός Τίπος-24
μένη Διοκηση Μακεδονίας-Θράκης lavouρίου 2020) ,
σχετικά με το ζήτημα της λύσης και εκ ΕΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
|σελ.5η
Πάτκας-Μοσμανίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΤΣΥΛΛΟΓΟ ΦΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΝ & ΤΕΧΟΝ ΔΑΜΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
οLIK ΜΑΔΑ
Νέες υπερούγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΑΝΟΙΣΜΕΝΕ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΜΑΝΟΛΙΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:50-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρυης
, Ψηφιακή Μαστογροφία
, Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηελίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέpnχος Μαστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρηχo Τiplex αγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβοπαντοηράφος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΝ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ -OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΠΡΕΜΕΡΕ ΙΑAΟ 1422 ΠΝΗE 1ΡΛR ΜΠ Η0
m E. Vt 08 ααιι aηan
μμκΙ . munUWE
πάνοα διλα 6ας αότoη,
μμαθράτστροάντο
ΕΠn Εpα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΔΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ENAPIH 20:00
Προύσσης 17 και Προύοσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email: [email protected]
rεκt Eεn.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
o 3 4ο
NαΠμuμμανκ Tκμα)
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα