Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Παρατηρητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡ ΝΟΣ
Παρατηρητής
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Αρ. φύλλου 9776
Erος: 379/ Τιμή φύλου 0.30
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020
serresparatiritis.gr
[email protected] f @Paratiritisserres
Συνάντηση Δημάρχου
Βοήθεια στο Σπίτι
και Αρχηγν
ΑντιΠολίτευσης για
το θέμα των led
Π.Αγγελίδης με το δύνειο Που Πίρνει ο Δήμος
τωρα,υποθικεύει τα τέλη καθαριότητας και τους
μυθούς εργιπομένων στον τομέα πυτό
σελ (1)
ΤΟΥΠΕΣ
ΚΑΤΑΡΓΕΙ
Ετηδοίη
12.000 φοιτητές
και τα 150 μέλη του
εκτός διοικητικού Πυρήνα
του νέου Πανεπιστημίου
Ο κόμβος της Πανεπιστιμιούπολης Σερρν nου αντιπρο
οωnεύει Περίπου το ένα Πέμπτο του Διεθνούς Πανεπ στημίου δεν εΜπροσωπείται στο νέο οχήμα διοίκησης.
Έντονες είναι ι διαμιρτυρίες των Σερμίων εpγτήμενων το πρόγραμμα
Boήθεια στο Στί γι άρθρα του ν/ο του υπουργείου Εσωτερικν <ΣτρατΗ
γική ηνατυξική προοπική των Ομγανισμν Τοπνής Αυτοδιοίκισης pύθμαη
ΠΠηιμίτοων αρμοδιότιτας Υπουργείου Εσιωτερικν κ άλλες διατίξει
σελ (5)
Τρχαίο ατίχημι
ην Εγντία στο όμα Μμος σειρσεις
α0ευποτν.
του Παλαιοκάστρου απότ Δίμο Βσυλίας
ΚDSνημερωτική ημερίδα
ΕΝΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ
Ιωάνης Β. Παπαβασλείου
Φ0oκές aσηροφικές Βoρεές.
Εανθτκο
Καρναβάλι
όνειpα
Οβαταδικάς Κειουρός
T. 23210 23399 | K. 6947 681010
ΙpΧυστορόρου 15-ipε
ΕΡΑματα
-pδές5
,aΑΑυαΤης
κικeiogn prhug | ww.thupκίία απκg
Ελλήνων Γύσεις
Κυριακή
1/3/2020
Τουμστικό ΚΤΕΛ rpρων
Αλπκές Κανάσεις Αρθpοκοτίσες Εnνορθοτκή Χερουρική
Χιρουγική Ανφας Χερίς! Τρομητολογο Οnταιμαση
το εστιατόριον
ΤΗΛΕΦΩΝΟ Σ321098000
02321063029

Τελευταία νέα από την εφημερίδα