Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εoς a οnou τ bei Bpo
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 oΡOPIOY ω
www.olympiobimn.gr
ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
NOPONAJOE:
Συνάντηση του
Πράξη νομοθετικού
περιεχομένου
για σχολεί ,
Δημάρχου Κτερίνης
Ανοιξε σήμερα
η πλατφόρμα
για τις οφειλές
με τον υφυπουργό
Εσωτερικν
. ΚΑΡROmoΥ
ΘΑ ΣΤΗΡΕΟΥΜΕ ΤΕ
ΠΡΟΠΑΒΕΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ETMΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟ ΣΜΗΨΕΣ
Τνiδoη Πράθις μ ό npμέν
μΜpημωpuής ομ
εpo σν B o o pm
ςpό ς ς nos
ΜΠn ίν p
Δ ύτα tμ ός πmppαμί ουwδn μ ας μnλς 8αorς m 4
Maμο ap, ην oλλ .
pv, apeonμς, ppάφopwα
urd ομς υμής onn M
ό δ Οporή niuηυή
V u, ς
ΟΛΑ ΟΕΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΖΟΝ ΟΙ ΟΕΙAE
pOΡΟΤο
Οι παγίδες
στο εχτίσιμο
ΜΕΣ ΑΠΟΔΕΕ ΕNΝ
Eu η oυ δμοίο κς μκν
i οάν αν ε E
Καphg Καμες
3ara ohμo o druo
oo o pσδεm Saiou
Α0 Ισοp o
σντοούυ φύωνω mpσοw ο
9sομοnμς ς,
eo wμρού- ηpos οτ n
δοφφοοpμν ovουνpiuν.
0 rpστν έν o ς κ υ
ΑΠΟ ΤΟΜ oτ
Προθηση του
οινοτουρισμού της
Κεντρικής
Μακεδονίας
oδς δεν ουγαοο mrpu
ές οτεί nnκλφιμές, αp
αθoς odw .
Eο οςο μo τν ή
Κowo poNEAηooouνuς
Γpόγλοu μο Φμες Εανέχι
τοp pάr w μουψι ot L
aκός Τtρον μnν σνοcύuν ηpαροοντοmαo
Cnuais ή oσ uvaδήμαα από ε
EBEΛΠΟΚ A
ΜΕ ΒΡAΒΕΥE ΠΑ ΔΙΕΘΝΕ ΔΑΚΡΕ
Απόλυτα επιτυχημένη η
εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας
Aμα, Τpόοθ ς κάς σηγορίς
σδν Do μρόν ao ο
E ς άι η βάγτή oορά d να oή γα
mνπρonρη ς ΕΝo papμύγα
ois oσουμο ο Eor popnαα
apντς δράσος για να ανο o
έχιopσπτrp onμa moς o νa
τΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΟΓΟΥ ΠΕΜΑΣ
- Ooα
Nπόηwloeή
δu φμοίβη. .
σηpooo Τa, η pμη
Εήm aίς opμaπ
Συu nρς , ooκδο
Coo C ν Λράρευ
Εmνn ηpp ημο
pooηένα η .
op ωκ nς Ln
Μαgo , οAmp
καθτς Μ eρής opo
40οpμτοδμς ου Ao
. Μόνs00rs"η
Arnρ κήρ.
eοpμpoς-μτος
ΑΠΟ ΤΝ ΥποEΥBYEΗ
ΑΣΟΑΛΕΑΣ καEΡΗ
Συνελήφθη 58χρονος
για κατοχή και
ΑΝΗΜΡΜΑ ΚΟΝΟΤΗπο
Αυτομία σε αγροτικά
ιατρεία δημοτικν
ΚΑΙ ΤοΝ DOTHTΝ
καλλιέργεα κάνναβης
ΚΑEΡΓΟΥΕ 16 ΔΕΜΡΥΜΙΑ
ΑrΟ, τ Πoraτou
na oridag Sourturna
ΜΕ ΕΥΡΟΠΑΚΟ ΠΡΟΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Δ ΘΕΣΣΑΟΝΙΚΗΣ
Αναβινει το εκδρομικό τρένο
ΑΟΡΗΣΤοΝΜAHMAπκο
ΔΑΓΜΟ KΑΡΘEΟΔΟΡΗ
Μαθητή του Βου
Γυμνασίου
noΥ ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΘΕΣΣΑΟΝΙΚEΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑ
9 s AΤuυ ohu ,
| Καpομούς . 0 oυ μ ό
| μΝομ νNθ ή mu
ονθεpoντp oό npp
λής Μμής Eοpος ν Περiς
- s ος π δ 0
ppaa α n η ao poς
ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙN 65 ΧΡΟΝΙΑ
Τοp οερΝΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ EΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΤΙ ΣΑΣ
οoς κο οες 6οnν mu
| uo a t ναuς
Soi poi pi ρίo nopοvnμnop!
ΤΕΡΠΟΣ
Εa Μoκap ό pe po ς Κ pς Κ ρς
er ορ οομς ά , oδρτος μαροηu m
Gooημηνpo apa Το ουνεόομημα ό
dόρραιμμΜd Pa oτυο αν φς ες m
μα ς a mploa y pia, " o ν
ΕLΛΕ Ε5ΤΑΤ.Ε
Καυοs4Ε927UPn ΜΕΟΣΜΜ
ημcsrVΑIΟΣΜ αναε ν
| λούμτος αυτάνυμα όιομρσyotu
|στην Αεπτοκαρυα Γlαριας απο 52τμ |
ΕMε ωΤΗ κουτα στην e aαoo
ΣΤΗΝΙΕΡΑΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
130 NΕΩΝ ΚΑΙ ΝΒANΙΔΩΝ
Εορταστική Συνεστίαση για
μέλη Φοτητικν Συνάξεων
Επογγεματικύ σκίνη τα κα
eanabα εντας χεδiου και αατος
στην Αεπτοκαραά κι πλάκα
Stiφεληε s unοu rum
ακτρμαυρευμτς δ ω aeeioς εi
κΜστe uροστο 235193/00 μaoάλίρέν οονγια
ποδα Κοιy
electricon
aerton
3 rppao Μοας ς ρός Μηppoως Μpους Μpης naμος
eponaEpοή n μα αμίη op ά w
wής ρ . μς w Aη A μu Hi n ip
aμηομβε p 30 u nλ4,φω &
opoμαμεδηηό ν ληκή δημακή αpen
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Fεppoe Eυβο μκiς Βνέμομpoo Apie
λημπίe 3Μετ -pm 2 tτεpim
21520 13110. 7 19 550
www ierμου ηι όπίμονη ετμα ηε
130 νtu uς
ΖυνΕΥ