Πρωτοσέλιδο Παρατηρητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΤΟΣ 29".Αρ . Φ ύλλου 7900 . Τμή 0.70 E
Οκκρailie nesor OPBinBnenig GΟυμημής της Οράης Caelitihkhs () naση τπής Τς θράπης Qhriltis Thr BusioyEn ΕΓatinis5thaks
100 Πλατάνια για τα 100
χρόνια της Ενσωμάτωσης
Τη λειτουργία θερινού
σχολείου στη Μαρνεια
Εξετάζουν Ντίνος Χαριτόπουλος
Γα την online σύνδεση
των ταμειακν μηχανν
με το ΤΑXIS
Ζωή Γαβριηλίδου και Γργος Τσομής
Με τη φύτευση 2 δεν δρυλλίων στο προαύλιο
της Τσανάκλειου ξεκίνηαε η δρύαη του Δήμου
Καματηνής και της ΛΑΕPοδόηης
Eνημερθηκον σι επαγγελματίες της περιοχής
Αστική αποκατάσταση των Προσφύγων στη Ροδόπην
της έκδοσης
Επιστρέφοντας
στα πλατάνια μέτά
από δεκαετίες
Συγκινητική (επανα)σύνδεση
με τον τόπο και τις ρίζες μας
μέσω του βιβλίου της Μ.Κοσμίδου
Το ΔΠΟ αποκτά επιτροηή
ισότητας φύλων
MEDIA GROUP.
Τετραπλάσιο το κόστος της
Νaυαγeσωστικής κάλυψης
για τους Δήμους :
ΣυT 1
HAPATHPH
ΜΗ ΜΕΝΕΣ
erΚΤΗΣ
Κατά της ιδιωτικοποίησης
του νοσακομείου Καματην ής
και η ΑΔΕΔΥ
ΡΑΔΙΟ
3oνt atε
τρο τα ση 45m
Το Κοποερτο για 2 Κιθέρες
και Ορχήστρα του Δημήτρη
Σβυντρίη 5ισκογραφήθn κ :
anό την Ορχήστρα της
Gπερος ταμΜπουργκός
+ 8-9
Βελτίωση των υποδομν
του Πανθρακικού Στα δίου
ζητά ο Δημήτρης Χαρίτου
Δευκρινήσεις για προγράμματα
κουνουποκτονιν ζητούν
οι Δήμοι της ΑΜΘ
Επίσκεψη του Γυμνασίου
Αμυγδαλενα Καβάλας
στο ΤΕΦ του ΔΠΘ
Αγορά εργασίας
ianς mαι προγράμμτ o ξεη
Dλοφύλακες ανοζητά η Epopiία
Αρκαοτητων Εβρου
Πωολήψας kος και 40 000
συμβασιούχων το 2020 σε δήμαυς
και Περιφέρειες ης χρας
Βήκανοι προσωρινοί πίνα κες
μα πνηρόαλημη 40
συοροψυλάκων στον Έβρο