Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΕ ΕMΕΙΝE ΙΚΑΝΠΟ ΙΕΜΕΧΟΣ ΑΠΟ ΤΕΧ ΑΠΟΔΟΕ 0 ΓΙΑΧXIΚΕΣ
Κρατάει μόνο τη νίκη ο ΠΑΣ
ww.peaki
Iel 15
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Τετάρτη 26
Φεβρουαρίου 2020
Αρ. Φύλλου 6531
Τμή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΣΝΗΠΕΝΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | wwwneo iagones.gr
Sροτής Aττι ΜΑΛΜΗν
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΣ ΣΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τaος σε εγκληματική
οργάνωση με δράση
και στην Ήπειρο
Διακριβω8ηκe , μετά αno nολύμπνη
κα εμπεριστατωμένη έρευνα της
Υποδιευθυνσης Ασφάλειας ΙωαννΗ
νων , η δράση εγκληματικης ομά
δας, τα μέλη της οποίας ενέχονται
στη διάπραξη κλοπν σε Περιοχές
των Νομων Ιωανννων, λρτας , Τρr.
κάλων και Κοζάνης
Αναβαθμίζονται ειεργειακίά
Πένπε δημόσα κίρια
ΣΕΛ. 4
ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
i-Thea σε θέατρα
και πολιτιστικά μνημεία
της Ηπείρου
Σημερα στις 1100 nμ. 8α πραγματοnonaei n εναρκτήρια συνάντηση του
εργου κΟλοκληρωμενες Προσεγγ
σες για τν Προυaηση της Πολιτ
συκής Κληρονομιάς Η Δαδρομη των
Αρχαίων Θεάτρων κα Χρων ως
Επωνυμος Προορισμός μ ακρωνομο ΗThea , στα Ιωάννινα και συγκε κριμένα στο Συνεδριακό Κεντρο της
Ppoντου Πολιuίο .
ΣΕΛ. 8
Το Followgreen απέκτησε
eφαρμογή για κινητά
Η διαδικτυακη Πλατφορμα επιΒρ Βευσης
Followgreen Δημου Ιωαννιτων
(Followgreen.gr/loannina)
πλέον δια8έσμη και για κινητά
τηλέφωνα .
Η εφαρμογή αnoτελεί μα καινοτο
μια του Δημου , καθως ειβραβευει
την ανακυ κλωση των noλιτν,
onοu και αν Βρίσκονται .
ανακύκλωσης
Στην τελική ευeεία εισερχεται ηλέον το εργο τς Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσιων κτηρίων στην Περιφέρια Ηπeiρου, καθς την Τρίτη υnογpάφηκαν αno τον Περιφερειάρχη ΑλεSανδρο Καχριμάνη, τους Διοικητές Νοσοκομείων
και τους Αστυνομικούς Διευθυντές οι προγραμματικές συμβάσεις, με φορέα υλοποησης την Περιφέρεια
είναι
ΣΕΛ. 5
ΣΥΧΑΡΗΤΗΗA ΑΠΟ ΤΟΝΛ ΑΥΤΕΝΑΚΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΗ ΙΟΙΚΗΣΗ
|Eεκόλλησε κι προχωράει
|η εvεργειακή αναβάθμιση
|στο ΠΕΑΚΙ
ΕΛ. 8
Συν Δανία <μαγείρεψo
το Ειμελητήριο
Ενα Εγάλο pγo , n:
Με επτυχία ολοκληρυe nκε η συμμετοχη του Επιμελητηρίου ΙωαννΗ
στην Τουριστικη Εκά εση στο
Herning της Δανίας . Μετά αno τις
συμφωνlες με τα στελέχη της
Apollo κι τους Tour Operators το
Επιμελητήριο Ιωαννίνων και ο Προ εδρος Δημήτρος Δημητρίου
ρεψ κα με τον λΤ γt στην Δανία κ . Νκολαο Κοτροκοη ο
οnoloς eiνα γνστης του Ν. Ιωανviwων και της γαστρονομίας του ,
αφου τα πρoηyοuμενα χρονα και
μέχρι το 2015 Βρίσκονταν στο
Προξενείο του Αργυροκάστρου στη
8έση του Γενικου Προ ενου. ΣΕΛ 8
|ΒάRμσ των γκαταστήσε aνα|onoio οι διαδικασίες Sεκίνησαν από
| την προπγουμενη antτεία της διοίκησης!
στο ΠΕΑKL npoχωpάει
Οnuς ανακονωσε ο υφυπουργος
|ΑΒλητισμο Λευτέρης Αυγενάκης στην
1η συνοδο των δίοικησεων των Ενκν Α8λητικων Κέντρων αλης της
| κρας, onou το AKI E atο
αντιπρόερος Χάρης
|ενεργεισκές αναβαόμίσεις είνα μεζων
8εμα και anoτελούν tνα σημαντικό
Πυλωνα αναβάaμισης των υnoδομων
των ΕΑΚ. Μεκiνετα κατακόρυφα το
ενεργειακό κόστος και περopίζετα
| σημανικά το ενεργειακό anοτύnuμα
| στο nεριΒάλον .
για το
Πρέσβη
Το Κίνημα ανεβάζει ταχύτητα
ΣΤΗ ΧΑΡΙΜΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙ ΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣ KΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ,
ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ 14-15 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΕΛ. 3
ΣΕΛ. 9