Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
T A ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΣΚΛΗΡΑ
ΣΤΑΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Για τους Έλληνες επιχειρηματίες που αγωνίστηκαν σκληρά στα χρόνια της
κρίσης, μίλησε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Για το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον στην ιδιωτικοποίηση
της ΔΕΠΑΥποδομν, αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής
Χατζηδάκης.
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΕΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
Ως η μεγαλύτερη ιδιόκτητη ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, με 17
ξενοδοχεία και 6.000 δωμάτια, οομιλος Mitsis Hotels συνεχς αναζητεί
τρόπους αναβάθμισης των παροχν>, δήλωσε ο δ.σ. του ομίλου Σταύρος Μήτσης.
ruέο, Εgtes
αmaρtες
ΣΕΛΙΔΑ 5.
ΣΕΛΙΔΑ 4.
ΣΕΛΙΔΑ2
ΕΥΡΩΟ
ΤΡΙΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 Ι ΑΡΙ0ΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 976 |0,50ε
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΗ
OIKONOMIA
ΕΒΔΟΜΛΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑPΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ρουμε
υμομ μα5lai
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ
Για την προτεραιότητα του
υπουργείου Υγείας στις ευπαθείς ομάδες, τους ασθενείς και
τις οικογένειες τους, για όσους
δεν έχουν και όσοι δε μπορούν,
αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας
Βασίλης Κικίλιας, μιλντας στο
συνέδριο: αΣυζητάμε για την
Υγεία της επόμενης δεκαετίαςν .
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΗΝ 0ΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΕΛΙΑΑα.
ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
κ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩ
ΣΕΛΙΔΑ3
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟ 2023
ΤΡΙΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 Ι ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 976
ΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ
ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΕΩΣ ΤΟ 2021
Για το επόμενο μεγάλο βήμα της Παπαστράτος , #prostokalytero,
αναφέρθηκε, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας χρή.
στος Χαρπαντίδης, στην εκδήλωση με στόχο Ενα εκατομμύριο λιγότεροι καπνιστές έως το τέλος του 2021.
ΡΟΤτνΓoΡ
Βουτιάν 8,3% ο Γ.Δ., και
απλειες 11% για τις τράπεζες
ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΗΜΑΤΙ ΤΗΡΙΟ
Με 24% ΦΠΑ είμαστε εκτός
αγοράς στον ιατρικό τουρισμό, υποστήριξε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου
Υγεία Ανδρέας Καρταπάνης ,
μιλντας στο ιατρικό συνέ δριο, επισημαίνοντας παράλ
ληλα την επιτακτική ανάγκη
της ανάπτυξης και της προθησης του ιατρικού τουρισμού.
MΗΝΩΝ
Τεράστια η πτόση
στο Χρηpατιστήριο
eηvv, uό τοβάρος
τηκαβεβαιότητας κα
του παγκόσμου of
mou έrει πpοκαλέστn
ΣΕΛΙΔΑέ0)
ξάπλωση του κορονuίού
miεupomϊκού υδάφους
A η διαnpαγuα tεuοη
ολοληpδ με ι ε
vαυττρες onoεe ηou
έχοuν καταγpοφεί ono
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ
Προλάβετε έως και το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου, τελευταίες ημέρες
Εκπτσεων , για κινητά, tablet, τηλεοράσεις, λευκές συσκευές και
πολλά ακόμα ΤOP προϊόντα, στο Πλαίσιο, με τον αντιπρόεδρο και
διευθύνονοντα σύμβουλο Κστα Γεράρδο.
K m ολ
tωv capkacoros toν Αύγοuστο
του 2015 ο φτανοντης στα χαμη.
οτpa tmεδο wvτιλευτοκον 6
μηνν .
no ανnλυτικά με anλειες
5365 στκ δ18,35 μονοδε ( 75 pο
νάδες, έλεοε ο fενμό Δείκτης
νoυμενος εχθές μεοξύ 609,78
μονάδων ν κπτέρε .33% na
865,4 μογοδων , οτnν tnεφτε οp
on 0.55, μwν tδρο νο φτανεi
τε 1828 εκοL εupu κι τον ογιο
o 56,5εκEτ, τημοm ενo μέou
npoouμφoνημίνων oυναλλαγwν
δοκνηθnmν λ.3 ικηι τεμακ ,
EMHN!
Οnλισικ οτρευί νοοτmν a0
pet τrx Enδημίο τουκpoioe
οφο ο συνχείk aρνητικές εξι
λξικοπν tολα tpuν φερr ι.
ογοpέ avτμέτunες με ου με λου φoβους γα Knmτuo ων
μεpων nου λnμβάνοντοι γα την
aντμετωoή tou .
φνταπλιό μα μεγαλυτερη νor
φ, Χλλι αυτο nnoτunuvoυν
κα ο, tupωnao δείτες , κθo
στηνολatrouvonμκιε ο
ρoooτp poοτα κτο Aoα.
μκικ ευpίνέraγοpέc να νου
ντα με οουλειες noυ φτάνουν o
.rvανω tον 3%Εη πιωση
σmμαή το.
οματων εοu κopovίου οε τηλίε.
ΜrnΚοpέα pevη φάνon
νεwν napστο τνo άλλς uρας
tyn φtpεσω npooήνο mν ανη
ουτο yο το έtpnooμο μας ηaνό .
μίας με aκρoβλεητες εmmτuorK
στην nyoο ooovoμα .
Doovοpοpe τη lεουλ, αυτη έμι
αυξηpετη εnδοoυνηερμούγο
toν o στοανuστο εnmδo μ ΤΟ
pouομeτοu εouv ξεnεpoo το
50. 0ιστνος η Μτ Κοpta
tη δντιp0 Empονη mo
τουoμαυμε την Kίva .
τουελληνκού 10ετοo ομολόγo .
Υενθυμ τοι nuς rooupο
pάλ nouετο γpoειο τές
των Ελληνικων tηλων t0 uAευ
t δοmκ κonoioox ο
pυoντει κατά 60ν nεpinou ro
μλεντοος πτομηνο, τAooδnα
noλλοκ εανοντες ο ρευoono
ήσικ tων κερδ ου νοήσι κο
mκeβaoτητος nou λεον up/
μαγoωno την εξ λξη οu ou
Με αύλεπς 10.97%
οι τράnεζες
0oovοφop τον δεκτη υψηληκ
φαλοσnomon, aντoς ΕκλεΟE
μπτωon 4%, σικ onη μο
vοδεc . με enuuec 10.51% ολαΕλήpuot τ ουναλλογ ο Μtao
oι n044 μονάδε . ενωο pon to δεκτης tκλεοε με onuλrκ
109%onκ 6696 μονοδες,
δυστυτo ηροόοο τωoη δεν
εnέtpεpε να βγουναμυνις στην
ελληνκήαγοpo η οnon δεμαλ ,
oτο την nλεονότητο των martnς
αλενον oρoν oρν.
ΜΜλστα, ολα συτα ότην o βλμ
με των επενόντων ηταν οχεδόν
Ταπρoβλήματα
οιnολλέςχρες
napάλληλα, οι αλυοδες εφοδοομου κίστoντai όλα και no
tuάλωτε ενωoλδο των unηpεoυν κοι tου τουpομου αντηε
tunoouv poβiματa σε noλί
ros,δηστηνευpωνίη r
p.η 0noο βpo τ στε oρa της
eνonτuέn.
Τουτοχρονως με δεδομtνα 1 .
μικρά nερoρa της νομιοματι
ης oλτή a m npo0uμας
των ε ερνητων οpτν νο
peμβουν για την στήριξη της οονομίο , oranppέt κτμούν ότη
Ξεπέpooετις 1.000
μονόδε
tδαά γ την tλευτot . ξεn
pοoη19οομονδες ηβουτο του
Dow boei, ενωμε πτση μεγελύ
τεpη του 3.7. penοNa
tδotεpa στο βόνο o νέχoν οβαοο δε της aN
ur σι συναλληγέ τηK Δru
pοt , μον βοηηνι 0ow o
er mάνω ono 1.0o0μονδες
θκφόβοι oτι η επoημα Του
opovou εξελίοοτm τάχots or
oμα λυδωνίουν την αμερανκήamop .
Ηαματeδικ αύξηρη τwν κpοu
Ταμπλό
Τaπαλικά ομόλογο
Δυστυmο
puni ets bεν ερουν ξεφύ
γιο Eλληνά σμόλογp . κόωκ
η έντονη συσ τon u Eiov στο
nepov οελληνιμε το nλ
pooο. tneotpru Etές, μ
καnοδοκων οτνκρατκων
tίτAων τηκ γετoνικής χρος να
εκτοEονττ στο 0,90ν, εv στο
1α% δοpφuνττη anoδooη.
nou σο tμπλότupα ε on
Αεnt 143% 43 tλιoοΤ
hεpom π ΔΕHaνίστο, με την
rEκ tέpναwoκλoθεi με m κ
tηK ntuo4 13.56% ενω eνω τον
%ήτον ο0επς o Βopλκ.
Ελλάκτωρ turobonk , evu tou
μκο Αεgeas κι Αάμδο. εν η
Mbefλειο με τωon 10.99%.
κωνηnpτηφορά ano τνεnmχή
mwpalcoers nou 9 μετοτές
ΕT& 25 ελλειοσν μ ρpηpφο
ooσ ετoης
ΣΕΛΙΔΑ
Del of oν ε
ΣΕΛΙΔΑδ.
ευpunakή ooνο διν e ae
Ο κάντε κλικ στον ανανεωμένο ιστότοπο www.vradini.gr
9 771109 014100