Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Εμπόριο τρόμου. Οι κερδοσκόποι τσακίζουν την παγκόσμια οικονομία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ
ΝΟΙΚΙΑΣΕ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ-ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΕKΩΝRA
TPITH
25.02.2020
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΟ 1866
ΤΙΜΗ 1ε
kontranews.gr
ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΚΡΑΧ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΤΡΟΜΟΥ
ΟΙ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΙ ΤΕΑΚΖΟΥΗ
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΝΑΣΚΗΜΑΤΙΣΜ ΟΣ
"ΚΛΕΙΔΩΣΑΝ"
οΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΣΕΛ. 7
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗ ΝΔ
"Οργανωμένη
Τροσπάθεια για
ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ιδιωτικοποίηση των
Πάντων , Πρos
όφελοs των λίγων
οΙ ΕΜΠΟΡΟΙ του Τρέμου χρησιμοποινταs ωs όημα την εξάπλση του κο
ρωνοίού επιδίδοναι σε ένα όργιο κερδοσκοπίαs . Στην Ελάδα nopά τογεγονόs
όι δεν σημειθηκε κονένα anολύτωs κρούσμα οι γνωστοί κερδοσκόηο ισοn
δωσον το χφηματιστήριο nou έκλεισε θs με αrλειεs Tns άξεωs τou 5,97%.
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Διαφάνεια
στις συμβάσεις
Η προστοσία του nεριβάλλοντos και η
Bισιμη ανόπηιξη είναι ημόχη τoυμ
λοντο , ανέφερε ο nρόεδροs τοu ΣΥΡ
ΖΑμλνταs σε εκδλωσητου Τμήματοs
Οκολογίοs του κόμματο .
.) ΕΛ 89
ΣΕΛ 10
Η ΣΥΝΤΡΙΠΙΚΗ ηλειοψηφία του κόσμου
κατανοεί αnολύτωs την ανάγκη για ομυντική
θωράκιση ms χρa .
ΑΥΤΟ δεν σημαίνει σε καμία Περίπτωση
όn η κυβέρνηση έχει nάρει λευκή επταγή
ηροκειμένου να nρoχωρήσει σε nρομήθειs
δισεκατομμυρίων ευρ χωρs διοφάνεια.
ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ για τα εξοηλιστικά ηρο
γράμματα npέπει να λαμβάνονται στα αp
μόδια όργανα μετά από εισηγήσειs των
εππελείων και Βεβαίωs οι συμβάσειs να
nopoυσάζονται στην αρμόδια εππροnή τms
Βουλή ,
ΓΑΛΛΙΑ
ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ 0 ΦΙΠΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΣΛ 13
ΣΕΛ. 10
ΑΡΧΙΕΑΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΑ
ΤΙΣ ΚΛΕΣΤΕΣ ΔΟΜΕ
ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΥΠΟ ΤΙΣ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
) ΣΛ.7
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΟΚ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΕΒΓΑΛΕ ΟΠΛΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟE
Αθήνα-Παρίσι
στέλνουν μήνυμα
στην Άγκυρα
>ΣΥΝΕΚΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
ΣΕ. 3
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
KONTRA
Νέws (
Από σήμερα tθετaι τελικά σε λεπουργία διαδικυ
ακή ηλατφόρμα τns ΚΕΔΕ για τη δήλωση των ηραγ
ματικν τετραγωνικν ακνήτων npos όλοus τous Δήμουs TnS χραs. Οι διοκτήτεs μηορούν ηλεκτρονικά
και χωρίs npόστιμα να κάνουν τis διορθσειs των
τετραγωνικν έωs Ts 31 Μοpίου.
εδ Πρωταγωνιστής
είναι η ενημέρωσή σου
ΓΙΩΡΓΟ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΑΤΙΟ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΣΕΛ.11
ΠE Ου.
KΑΟΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 22-00 KΟNTRA