Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
φεβρουαρίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ: 6997
Τιμή: 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Πs η Ελλάδα
κατέληξε
να έχει την 3η
ακριβότερn
αμόλυβδη
στην ΕΕ
Εξοικονομ
κατ' οίκον
- Ερχονται φορολογικέs ανάσεs και τραπεζικά δάνεια
με μηδέν επιτόκιο
Ανάπτυξης προκειμ
εβδομάδα ο επόμενος νου να οριστικοπο ηθούν τα κονδύλια
Του θα διατεθούν στον
επόμενο κύκλο για το
Εξοικονομ κατ ' οίκον ,
σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ -ΜΠΕ.
Οι προετοιμασίες για
το νέο Εξοικονομ
κατ' οίκον επιταχύνον
ται ύστερα από τη συνάντηση που είχε την
περασμένη Δευτέρα ο
σεις , εν θα θεσπ- πρωθυπουργός Κυριά
κος Μητσοτάκης με
.Κλειδνειν αυτή την
ΑΠο καλυππική είναι
η νέα έρευνα της Εurost
για τους περ .
βαλλοντικούς
φόρους στην Ευρτη, καθς δείχνει
ότι η Ελλάδα βρίσκε ται στην 3η θέση!
Μήπως οι Αρχές
απέκτησαν "πράσινην
συνείδηση: Μήπως
συνέχεια στην 11
κύκλος του προγράμ
ματος Εξοικονομ κατ
οίκον που αναμένεται
να προκηρυχθέί μέχρι
| τον Σεπέμβριο . Τα
κονδύλια θα κατευθύνονται σε απευθείας
ενισχύσεις των ιδιοκτητν , χαμηλότοκα
και μηδενικού επιτοκίου τραπεζικά δάνεια ,
φορολογικές εκπτγια δημόσια και βιομη
χανικά κτίρια, καθς η
υλοποίησή τους εξυτη.
λοντος και Ενέργειας σες Πou δόθηκαν ρετεί πολλαπλούς στο.
μείωση της
στη δυνατή αξιοποίηση κατανάλωσης ενέρ.
προγράμματος γειας , και κατά συν πεια των λογαριασμν
ρεύματος , αερίου κλπ
που πληρνουν οι κα
συνέχεια στην 10
reριβάλλοντος .
Σύμφωνα με πληρο
τον υπουργό Περιβάλ - φορίες οι κατευθύν
στούν και κίνητρα για
την κινητοποίηση των
εταιρειν ενεργειακν υπηρεσιν.
Στις αρχές της εβδομάδας θα συγκληθεί
διυπουργική σύσκεψη
με τη συμμετοχή της
Να χωρίσειs
για την
εφορία ή να
μη χωρίσειs;
Κωστή Χατζηδάκη και
την ηγεσία του υποu .
γείου, για επισκόπτηση
αποσκοπούν στη μέγι
χους:
και προγραμματισμό
κυβερνητικού
έργου στους τομείς
της ενέργειας και του
εξοικονόμησης ενέρ.
γειας για τις κατοικίες ,
αλλά και των αντίστοι προγραμμάτων
ηγεσίας των υπουρ.
γείων Ενέργειας και
Εκπνέει την Παρα.
σκευή η προθεσμία
που έχουν όσοι είναι
παντρεμένοι να αποφασίσουν αν θέλουν
να χωρίσουν για τα
μάτια της Εφορίας.
Ωστόσο η απόφαση
μόνο εύκολη δεν είναι
αφού για να είναι ορθή
χρειάζεται, χαρτί , μολύβι και έναν λογιστή .
Και αυτό διότι δεν
είναι σίγουρο ότι θα
συνέχεια στην 2
Ανοίγει
η πλατφόρμα
για τα αδήλωτα
τετραγωνικά
Σελίδα 9