Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛλΗ
anatolh
TPITH
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Έτος ίδρύστως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolhcom
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗA ΚΟΖΥΡΗ
18.760
Σελίδα6
ΟΕ.Χαβάκης Αντιπρόεδρος
της Ομοσηονδίας Τριτέκνων Ελλάδας
Νέο διοικητικό συμβούλιο,
εκλεχτηκε σην ΕΠΣ Λάσιθίου
, Σελίδα25
Σε ετοιμότητα βρίσκεται Το ΓΝΑΝ
.Το Κυνήγι
Κρυμμένου Θησαυρού
στην Ιεράπετρα
και τη Σητεία
Για την αντιμετόπιση τυχόν ύποπτου κρούσματος κορονοϊού
άλλοι χ Pεrορτά
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ θεί αvολυτικές οδηγίες νωθεί η κατάσταση της
χουν YΝει ενημερωτικές σουμε το περιστατικό ε
συναντήσες και έχουν δο - μείς και αν τυχόν επιδει - ροι
Σελίδες 9 και 12
στο ιατρικό και νοσηλευ- υγείας του , τότε το στέλΣύσκεψη στπο Μοξίμου
Χθες το πpωί έγινε σύ.
σκεψη στο Μέγαρο Μαξί .
μου παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μη
τσοτάκη του υnoυργού Υ
γείας Βασίλη Κκίλια και
όλων των εμπλεκόμενων
κυβερνητικν παραγόντων , Ακολούθησε η aνακοίνωση της υπουργού
Παιδείας Νκης Κεραμέως
με την οπoία αναστέλλο νται όλες οι εκπαιδευτυκές
εκδρομές που προγραμματίζονταν και προγραμματίζονται προς την Ιταλία,
μέχρι νεωτέρας
Σε ετοιμότητα βρίσκε- τικό προσωπικό των νοσο - νουμε στο κέντρο αναφο ται το Νοσοκομείο Αγίου
Νικολάου προειμένου να
αντιμετωπιστούν τυχόν ύΠοπτα κρούσματα κορονοlού, την ίδια ρα που η
αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Υγείας τονίζει
πως εξακολουθεί να πa pαμένει μια ήπια νόος.
και πως πρέπει να υπάρξει
σωστή προετοιμασία .
Το σχέδιο nou είναι σε
ισχύ το τελευταίο χρομικό διάστημα προβλέπει
καταρχάς ενημέρωση σων εισέρχονται στον
χρο του ιδρύματος και
στο Τμήμα Επειγόντων ne - κομείων και έχει παρου - ράς πou για την Κρήτη ε ριστατικν Συγκεκριμένα , αιαστεί το σχέδιο Πou θ ναι το ΠΑΓΝΗ, Αυτό πρα
στην είσοδο σε εμφανή ακολουθηθεί με βάση τις κτικά σημαίνει πως κάθε Πραγματοπουήθηκε στο Υ.
ρημεία έχουν αναρτηθεί προβλέψεις του ΕΟΔΥ. Στο υποπτο κρούσμα που μπο- πουργείο Υγείας σύσκευη
δίγλωσσες ανακοινσεις πλαίσιο αυτό εφόσον εμ -ρεί να πpοκύψει σε το - της επιτροπής εμπειρο[ελληνικά και αγγλικά) φανιστεί στο ΤΕΠ άτομο πικό επίπεδο θα παραμεί - γνωμόνων και ειδικν λοιnou καλούν όσους φτά nou έχει τα συμπτματα νει στο ΓΝΑΝ μέχρι την ( . μωξιολόγων σχετικά με το
νουν στα ΤΕΠ να anαντή της γρίτης και έχει επι-αση του , εκτός αν υπάρχει νέο κορονο . Μετά το πέ .
ρουν στο βασικό ερτημα σκεφτεί περιοχές χωρν επιδείνωση .
αν επέστρεψαν από τοξίδι που έχουν βρεθεί κρού .
σε nεριοχές της κίνας με σματα , θα πρέπει να α ναγνωρίζει Πως η πρό - Λουωξιολογίας και εκπρό .
κρούσματα από το νέο κο - κολουθήσει τη διοδικασία βλεψη που υπάρχει για σωπος του Υnoupγείου Υpονο ,
Ακολουθούμε ακριβς απομ
to πρωτόκολλο nou μας
έχει καθορίσει ο Εθνικός
Οργανιομός Δημόσιας Υ- σον συντρέχουν λόγο , θα παρά την πρόβλεψη , διότι
γείας (ΕΟΔΥ , πρην ΚEΕΛ- το κρατήσουμε για εξετάΠΝΟ, έτοι στε να υπάρ - σεις και χαρακτηρζοντας
κει πλήρης προoφύλαξη και το ως ύποπτο, θα ακολου Εφαρμογή όσων προβλέ - θήσουμε το πρωτόκολλο .
Πονται για τον έλεγχο των Θα σταλεί επίχρισμα από
πολιτν και των επισκε , τον ασθενή στα κατάλ πτν που έχουν περάσει ληλα εργαστήρια για να
από περιοχές nou έχουν κάνουν τις ειδικές εξετά σημειωθεί
Προφανς αυτό σημαίνει και θα τον νοσηλεύσουμε
πως δεν αφορά μόνο την σε ένα από τα τρία δωμάΚίνα πλέον, αλλά αν ένας τια που έχουμε διαθέσιμα .
άνθρωπος ήταν στο χωριά τονίζει ο . Ανδρεαδάκης
της Λομβαρδίας ή τις όλ λες πεpιοχές της Ιταλίας κητής του Νοσοκομείο .
ή Υενικά σε περιοχή που έχουν διαμορφωθεί τρία
Εχει εμφανιστεί ο κορονα - μονόκλινα δωμάτια για
τός πρέπει να το δηλσει , τυχόν καραντίνα nou θα
Επισημαίνει ο Διοικητής χρησιμοποιηθούν για το
rου Νοοοκομείου Λασιθίου σκοπό Σύμφωνα με τις
Μανόλης Ανδρεαδάκης
Να σημειωθεί πως ήδη υποχρέωση να νοσηλεύ- Ανασχεδιασμός
και επικαιροποίηση
των μελετν για
τις λιμνοδεξαμενές
Τσιμπιστή και Κρούστα
tmΣΤPEΨΑΤΕ
AnΟ ΤΑΙΠΑΙ Ε
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗE
KINAE ME
HAVE Yου
νιειττο ΑΝY or
THE REGIONS IN
CHINA, ΑrrtεTED
BY ΤHE 2019-ηCoν
ΚΡΟΥΕΜΑΤΑ
ΔΝΟ ΑΠΕ YOυ
ΑΠΟ ΤΟ NΕΟ
KOPONAIO
EXPERIENCING
τ019-nςuv
Ε ΤΕΑΣΥΤΑΙΕ
υνn.coμρH
DΥΡNEΑ ΦΗ
14 HMEPEI
ANY OTHER
PESPIDΑΤΟgΥ
ΥHΡTΟΜS
Σελίδα 3
Πληθαίνουν
οι απόπειρες
εξαπάτησης
Ηπια νόσος.
Χθες το απόγευμα
Σελίδα 5
ρας της συνεδρίασης , ο
καθηγητής ΠαθολογίαςEampouratzis
Πάντως , ο Διοκητής ατων εξετάσεων και της ξεχωριστό χρο εκτός Νο γείας για το νέο κοροΠαρa . νοτό, Σωτήρης Τσιόδρας.
μονή των ασθενν , δεν ξεκαθάρισε με δήλωσή
Το περιστατικό , εφό - μπορεί να εφαρμοστεί , του πως -εξακολουθεί να
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδα 28
ωσης nou προβλέ πονται στην περίπτωση .
οκομείου
CANDIA
κρούσματα.
σεις και να αnoφανθούν
WAKE UP.
WINTER SALES
ARE HERE
balloon
Κ D. ι ΟτH Ο
Οπως εξηγεί
τελευταίο tήμερο
εκπτσεων
ΔιοιΟΛΑ -50%
www.CANA
• tnk fax. 28410 31225
maLBtamρourateis. com.gr
, www.tamρouratzis.comgr
28ης Οκτωβρίου 9.
Πεζόδρομος Αγου Νκολάου
ΤAΜΠΟΥΡΑΥΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Περιpερεικός Νεάπαλης
Ιeνανn SΗ Χαλκιαδάκης)
προβλέψεις , έχουμε την

Τελευταία νέα από την εφημερίδα