Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ΙΠΤΤΕΥΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚμΟKer
IωνεoM
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΑΥΜΠΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 25.02.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7301
28 χρόνια
ΠΑΝLΛΛΗΝΙΑ Εεκίνησαν οι Πρτες αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Βορείου Ελλύδος
Κόντρα στις αν τι ξοότητες
Τα 100 Προϊόντα
Δηλάσα
Τα ακίνητα που
όμάνται φτος μα
Που έφεραν ρεκόρ στις εξαγωγές
Νέο ιστορικό ρεκόρ, 33,4 δισ, ευρ, Παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές για ακόμη μία χρονιά, συμβάλλοντας καταλυτ
κά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας υπενθυμίζει σε
ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
AiθRΑ
>>( 2η
Κόντρα στις αντξούτητες και
στα εμπόδια που παρουσιά
στηκαν στο διεθνές εμπόριο
(δασμοί Τραμπ, Brext) Την
περοινή χρονιά, ο κλάδος
κατάφερε να διατηρήσει τη
δυναμική του Πορεία και να
κρατήσει το ετικό Πρόσημο
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 1,4% στον δείκτη κύκλου
εργασιν στο χονδρικό εμπόριο το Q4
Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιν στο Χονδρικό
Εμπόριο του Δ' Τριμήνου 2019 , σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ' Τριμήνου Εργασιν στο Χονδρικό Εμπόριο Του Δ ' Τρ 2018 , Παρουσίασε μείωση 1,4% εν σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Του Γ'
Τριμήνου 2019 πτση 19%, ανα κοίνωσε η
Ο ΕΠοχικά Διορθωμένος Δείκτης Κύκλου
Σφέας Βασκή
Ψεραύτηα
Tς υβέρησης
dταη στιξη
Τυ Ελλτα αγρόη
μήνου 2019, σε σύγκριση με Τον αντίστοιχο
δείκτη του Γ' Τριμήνου 2019 , κατέγραψε
υποχρηση 0,7%.
TO 2019.
ΕΛΣΤΑΤ.
1:dίup
Συνεχίζεται το σερί
Του υψηλού επενδυτικού ενδιαφέρπερί Ψήφου εμπιστοσύνης
ελληνική οικονομία
και τη μεταρρυθμι στική προσπάθεια
της κυβέρνησης.
ΕΔΑ ΑτΤικής και
ΔΕΔΑ (Δίκτυο ΔιαΥπόλοιπης
Ελλάδας ) και 51%
στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ και
την κυριότητα της
στα Πάγα των δικΤύων διανομής και
δικτύου
100% Τν μετοχν
αερίου Που έχει υπό
την κυριότητα της
Τις Τρεις Εταιρίες
Διανομής Αερίου
ΥΠΟστην
δομν.
νομής
hndιμη
6 funds a
οντος για Τις αποκρατικοποιήσεις Των
ελληνικν δημόσιων επιχειρήσεων .
όπως φάνηκε και
από τη συμμετοχή
των εννιά μνηστήρστην Πρτη
φάση του διαγωνι σμού Του ΤΑΙΠΕΔ
για την Πληση Του
Μετά το
σμό Των funds και
διεθνν
συνωστιΠρτο βήμα
για τα ηλεκτρονικά
Τμολόγια
αεροδρομίων στην Πληση
Του 30% Του ΔιεθΑερολιμένα
Αθηνν αντίστοιχη
εικόνα καταγράφηκε και στη δημόσια
επιχείρηση φυσικού
Η Πρτη ανάγνωση
για το ενδιαφέρον
Των 9 επενδυτν
είναι αυτή
δόθηκε από
δηλσεις
ηγεσίας του υπουργείου ΠεριβάλλονΤος και Ενέργειας
Η δεύτερη ανάγνωση είναι οι οικονομ κές επιδόσεις Που
υπόσχεται η ΔΕΠ
Υποδομν μέσα
από Τις συμμετοχές
της κατά 100% στις
ΟΠΤικν ινν.
α έσοδα Των Τριν
ΕΔΑ είναι ρυθμιζομενα και εξασφαλισμένα.
tpε συμε
Created by Universal Document Converter