Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 25.02.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 24ο-Αρ Φύλλoυ: 6481
Λειτούργησε αρχικά ως το ξενο δοχείο  και στη συνέχεια ως τo Εφετείο Αθηνν
Στο υπουργείο Τουρισμού εχμσθ θηχε χτίοιο στην Ομόνοια
Τι περιμένει τους φορολογούμενους έως τον Ιούνιο
Πα είναι τα επόμνα rτιτήματο τς Ειοφίς
Χτύπημα στη φοροδιαφυγή με όλα τα διαθέσιμα μέσα σχεδιάζει το υποuργείο Οικονομικν , σε στενή συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αοχή
Δημοσίων Εσόδων.Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κατατεθεί στη
Βουλή νομοσχέδιο-σκούπα , με το οποίο θα χωδικοποιούνται όλες οι διά
σταρτες διατάξεις για την πάταξη της φοροδιαφυγής και το λαθρεμπός
10, με στόχο να κλείνουν <παράθυραν τα οποία συνεχίζουν να οδηγούν
σε απλεια εσόδων το ελληνικό δημόσιο.
Απ. Βεσυρόπουλος:
Αμεσα η νομοθετική
ρύθμιση
για τις αν αδρομικές
συντάξεις
Το θέμα αφορά όσους δεν
είχαν δηλσει τα χρήματα
που εισέπραξαν και τρα
Οι χρες
που απογείωσαν
τον τουρισμό το 2019
Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να μη χαθεί ούτε
μια μέρα στον προγραμματισμό διενέρ- καλούνται να πληρσουν
γειας περισσοτέρων από 40.000 ελένγων. νψηλά πρόστιμα και φόρο Ο οδικός χάρτης στη μάχη κατά της φορ-Την
οδιαφυγής έχει τους πρτους μήνες του
έτους τα εξής χρονικά ορόσημα:
κατάθεση
άμεση
νομοθετικής ρύθμισης για
όσους είχαν λάβει τα προη
γούμενα χρόνια αναδρομικά
συντάξεων αλλά δεν
είχαν δηλσει στην εφορία
όταν εισπράχθηκαν, προα νήγγειλε στη Βουλή ο Υφυπουργός Οικονομικν Απόστολος Βεσυρόπουλος.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ
ΕΛΛΑ ΔΟ
ΤΤE: Ποωτογενές
ταμειακό πλεόνασμα
83 εκατ. ευρ
Απαντντας σε επίκαιρη
ερτηση του βουλευτή του
ΚΚΕ Χρήστου Κατστη, ο
κ. Βεσυρόπουλος είπε ότι θα
προβλέπεται
τροποποίηση για τη πράξη
προσδιορισμού φόρου ή επι βολής προστίμου .
διορθωτική
Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Δεκέμβριο του 2019 εμφάνισε πλεόνασμα 43 εκατ. ευρ , έναντι πλε ονάσματος 23
εκατ. ευρ τον αντίστοιχο μήνα του 2018, σύμφωνα με τα
προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ελλειμμα 1.161 εκατ. ευρ
παρουσίασε τον Ιανουάριο
του 2020 το ταμειακό αποτέ
λεσμα
διοίκησης, έναντι ελλεύμμα- μορφθηκαν σε 4.630 εκατ.
τος 415 εκατ. ευρ τον
αντίστοιχο μήνα του 2019.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΤEΕΛΛ-0,24% κατά το
μήνα αυτό, τα έσοδα του
τακτικού προϋπολογισμού
διαμορφθηκαν σε 3.723
εκατ. ευρ, από 3.931 εκατ.
ευρ πέρυσι . Όσον αφορά.
τις δαπάνες του τακτικού
μεντρικής προύπολογισμού , αυτές δια Ειδικότερα, αύξηση κατά 6,1% κατέγραψαν τον Δεμέμ
βριο του 2019 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις , οι οποίες δια
μορφθηκαν στα 289 εκατ. ευρ, έναντι 272 εκατ. ευρ
τον αντίστοιχο μήνα του 2018 , εν μείωση κατά 1,2%
παρατηρήθημε στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Αεκέμβριος
2019:246 εχατ. ευρ , Δεκέμβριος 2018: 249 εκατ. ευρ .
Παράλληλα τόνισε ότι με
την διορθωτική παρέμβαση
που προωθεί το υπουργείο
(και θα έχει αναδρομική
ισχύ) θα διορθωθούν τα
προβλήματα χωρίς να αφαι ρείται το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη του
πολίτη.
ευρ , από 4.406 εκατ. ευρ
τον Ιανουάριο του 2019.
Το ταμειακό πρωτογενές
πλεόνασμα εμφανίζεται στα
83 εκατ. ευρ έναντι 735
εκατ. ευρ την περασμένη
χρονιά.
Created by Universal Document Converter