Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πρόεδρος της Επιτροπής Επιθερησης της ΕΚΤ ο Γιάννης Στουρνάρας
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν
Ειδήσεων-Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 996@ote net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5671 Τρίτη 25.02.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Χατζηδάκης:
Οι Ολλανδοί μπορούν να μας ανοίξουν το
δρόμο της ηλεκτροχίνησης
Βορίδης:
>>> Τελ.
>>> Τελ.
Φωτίου:
Χωρίς
σχολικά
γεύματα
Πρέπει να δσουμε προστιθέμενη αξία στο βαμβάκι
ΟηΙο 20
δια για εληική
"Από την απάντηση της υφπουργού Κοινωνικν Υποθέσεων κυρίας Μιχαηλίδου σε
ερτηση βουλευτν του
ΣΥΡΙΖΑ προκύπτει ότι εφ
τος δεν πρόκειται να διανεμηθούν σχολικά γεύμτα στα
σχολεία της Λέσβου . 1425
παιδιά 15 σχολικν μονάδων
της Αέσβου θα μείνουν χωρίς
σχολικά γεύματα", αναφέρει
η Θ. Φωτίου, αναπληρτριας
τομεάοχης Κοινωνικής Πρό
νοιας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ.
"Αυτό δείχνει την αδιαφορία
και την ανικανότητα της
υβέρνησης Μπσοτάκη. Δεν
φτάνει ότι η αδιέξοδη μεταναστευτική της πολιτική
οδηγεί στον εγελωβισμό
2000 ασυνόδευτων προσφυonus»
οκονομία
ΟΜΟΥC
αό την τερηή νοημούη
onluon
γάπουλον στα νησιά μας Αφορούν σε υποδομές
όπως φάνηκε και από την
6τάντηση της κ. Μιχαηλίδου
στην επίκαιρη ερτη ση της
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θ.
Φωτίου στις 20/2. Δεν είναι
ικανή ούτε να διαχειριστεί
προγράμματα που αφορούν
Έλληνες πολίτες , για τους
οποίους δήθεν κόπτεται. Οι
κάτοικοι του νησιού που έχει
πληγεί.
βαθμό από την προσφυγική
-μεταναστευτική
μάταια περιμένουν να δείξεν
η πολιτεία σοβαρότηπα του
λάχιστον στην υλοποίηση
δράσεων ήδη δρομολογημέ
νων από την προηγούμενη
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
Αντιλαμβανόμαστε ότι στην
ΝΔ δεν αρέσουν τα σχολικά
γεύματα ,
λοιδόρησε εξαοχής , ονομά
ζοντάς
Μεινοντας φέτος τον σχε
τικό προύπολογισμό του
ΟΠΕΚΑ στα 40 εκ. Εγια το
2020 από 73 εκ . που είχαμε
εμείς το 2019 , είναι φανερό
ότι δεν θέλει να τα συνεχίσει
Στους κάριστους μαθητές
των ακοιβν ιδιωτικν σχολείων προσφέρεται καθημερινά γεύμα, αλλά δεν θέλουν
να συμβαίνει αυτό και στο
δημόσιο σχολείο , όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές
χρες.
Μελέτες ύψους %5 εκα. ειρ γα
έργα που θα γίνουν
Τοιάντα μελέτες έργων για
όλη την Κοήτη υπέγραψε ο
περιφερειάοχης
Σταύρος Αρναουτάκης . Οι
μελέτες θα χρηματοδοτηθούν ούν να είναι ριμα κα να
από το περιφερειακό πρόγρ - κατατεθούν προτέσεις για
εμμα δημοσίων επενδύσεων χοηματοδότηση επό ευρωπεί-.
είνει προύπολογισμού χούς πόοους.
26,5 εκατ ευρό . Τα αντικείμε να των έργων που θα μελετηθούν , αφορούν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, διευθέτησης
ποταμν , ενίσχυσης ή δημιο - Συνολικά , με την υλοποίησή
uργίας φραγμάτων και λιμνο
δεξαμενν, διορθωτικν παρ
εμβάσεων στο οδικό δίκτυο περιφερειακή ανάπτυξη , εν
για αντιμετόπιση κατολισθήσεων και φθορν , οδικά έργα
καθς και έργα προστασίας βάλλοντος της Κοήτης, που
ακτν .
πως η εκπόνηση των συγκεκ
Ψένων μελετν είναι αναγ
καία προύπόθεση για να μπο ρούν τα έργα που θα μελετηθμεγαλύτερο
Κρήτης,
Χρίση
Οι μελέτες εστιάζουν σε έργα
τα οποία θα στηρίξουν τον
αγροτικό και κτηνοτο
κόσμο στην Κρήτη , αλλά και
τον τουρισμό.
Τα μεγάλα οφέλη για την οικονομία από την υιοθέτηση της
τεχνητής νοημοσύνης ανέλυσε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάν
νης Στουρνάρας , μιλντας σε εκδήλωση του Ινστιτούτου για
το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικν
Δεδομένων και την Τεχνολογία του ΕΡLO
άλλωστε
ρεμάτων
κσυσσίτια.
τους θα δημιουργήσουν θέσεις
εργασίας και θα τονσουν την
Οπως είπε ο επικεφαλής της
σιασμό του ετήσιου ρυθμού
TtEΕΛA -0,249%, σύμφωνα σνάπτυξης (σε όρους ακαθ
με τα αποτελέσματα μελέτης άριστης
της Accenture σε δδεκα αξίας ) μέχοι το 2055 , σε
προστιθέμενης
θα συνδράμουν στην ποστασία και ανάδειξη του περιαποτελεί το μεγάλο συγκρι τικό πλεον έκτημα του νησιού ,
ανεπτυγμένες χρες, η εφα
νοημοσύνης
οδηγήσει έως και σε διπλασύγκριση με ένα σενάριο
όπου η τεχνητή νοη μοσύνη
δεν εφαρμόζεται.
τεχνητής
μπορεί
Την ανακοίνωση έκανε σήμε
gα ο περιφερειάρχης Κοήτης βοηθντας στην παραγωγή
κατά τη διάρκεια της συνε
δοίασης του περιρερειακού
συμβουλίου, σημεινοντας στικό προϊόν του νησιού.
ποιοτικν αγροτκν προϊόντων και ενισχύοντας το τουρι
Created by Universal Document Converter