Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΤΡΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 200
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1886
Εαφνικό
ντέρμπι στο
συμβούλιο
ο Κατσιφopος ανβaοε to
νους καιά Φορμάκη ο ne
ριφερειάρχης oύκωοε το
γύνα. Κaι έpε pάκη . 7
Οι φτερωτοί δρομείς
της Αχαΐας
Σάρωοαν α μτάλλα οι Παtρινoί αθλntές oτο
navελλaνο ανομάλου δρόμου , puoό, ο l tponouος τοo Α0mmoδωρου.
Ιός διαδόσεων
και υπερβολν
ΚΝΑΥΤΙΚΟΣ.
ΑΝΙΔΕΟΣ
ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΑ
Ενα αμφίβολο npiootixo iotpω
ξης του ανanνευotικού έκανε tov
γύρο nς κρος ως mpιο κpooμa
κορονοίού στην nepioκ . Οι aδ .
κοί ατoύν σι δεν θα anoφuyouμε τη εξάηλωο του ιού , αλλά ου
νιστούν tα οσικό με
ως καταλληλότερα. Δεν κινδυντύ
το ορνaλ.
Η ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΑΝΑΡΠΑΣΤΕΣ
ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ .
οδmnooυν
Ανέλαβαν να
με πλεουμενο 48 μαανάσες σεην uαλία Πήyov να
tους nνίξουν . Πονn , 20
χρόνια oστο.
ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΕ
ΑΝΑΙΤIΟΣ ΚΑΙ
ΚΥΝΗΓΙ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΒΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΒΛΑΠΤΙΚΟΣ
όμέοο η
ο nρόληψης
ΟΥΤΕ ΦΕΚ ,
ΟΥΤΕ ΓΙΑΤΡΟΙ,
ΟΥΤΕ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΘΟΡΥΒΟΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΑΡΗΑΒΑΛΙ
ηoκήφο η και επιμια
>4-5, 13, DXOAIO 2
ΠΑΤΡΩΝ.
ΠΥΡΓΟΥΧΟ
Χροnκκής
Κανένο εntov βaμα δεν
tνε για την Καρδιο .
ρaoκιpουργική, napo tις
δεομεύο.
Δεν μας
φτάνουν ούτε . .
10 τροχαίες
Eνα φωτορεnopto nou
anοunoνει tn στυγνή
αλευρά της αυθαίρεtη
στάθμευσης ,
Πληρματα
και θέματα
Ποιά γκροn καεβaίνον
φος oηv nopeλoon ης
Κυριακή .
Η ΑΧΑΪΑ
XANEI
ΤΗ ΦΛΟΓΑ
> 16-17
Νέα διπλή τραγωδία, νέα έκρηξη
ΓΡΑΦΟΥΝ
Οριστικοτισrθnκε δ n
Φλάγα θα τpιμηλάpα m
mpooxn μας , Ο Μnro
κnς στην Ολυμαία onκ 12
Μαρtiοu .
ΒAL MΠEΧΡΗΕ
0 εκλγές του 1910
Δυο κουμηάροι ano mv Ηλεία σοταv σιο ίδιο σημείο όnoυ έχooαν τη τοuς ο δύο natpnoi οna δευn
κoί, λna 24ρa πpiv το συλάλnτήpο του Βουmpaσίου, στο onοο Βα πoρα μέpoς συοοωη η αuroδοέηση των
δύο νορν οξnοντος εnίonuo tης tορξης ανακατοσυής της Παιρν Πργου .
ΔΙΜ. ΒΑKΒAΡΟΠΟΥΕ 6
Πουμβοίν pεω λόά
Μη χάσετε την Τετάρτη
το ανανεωμένο 8ΣΕΛΙΔΟ
ένθετο λόγοι Υγείας
Ψliitir'