Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

7oC, 14:00

13oC, 20:00

9oC - Υγρασία 67%-98% - Άνεμοι: ΝΑ 3-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:19 - Δύση ηλίου: 18:27

€0.80

Åëåýèåñåò áêôÝò ãéá üëïõò!

Είναι μια πρώτης τάξεως αφορμή, η υπόθεση του Ερημίτη, ώστε να απελευθερωθούν οι
κερκυραϊκές ακτές. Αυτή η απειλή, που σηματοδοτείται από το ενδεχόμενο να τρέξει τελικώς η επένδυση στο κύριο και βασικό γήπεδο του Ερημίτη, που μεταβιβάστηκε εκ των υστέρων κατά κυριότητα, είναι ο κανόνας σε πλείστες όσες περιπτώσεις παραθαλλάσιων ιδιοκτησιών στην πολύπαθη Κέρκυρα. Εκεί δηλ. που με την αναπάντεχη αρωγή του ανάγλυφου του
εδάφους, κυρίως όμως με την αποδεδειγμένη αδυναμία των Υπηρεσιών του Δημοσίου να προστατέψουν το δικαίωμα του κάθε ενός να βρεθεί στην κοινόχρηστη παραλία, μετατρέπονται σε ιδιωτικό άβατο. Τα παραδείγματα πολλά. Το ισοδύναμο του ενδιαφέροντος πλουσίων για
την προστασία της περιουσίας τους από τη γύρω δόμηση γίνεται την ίδια ώρα η απαγόρευση της διέλευσης μέσω αυτής προς την παραλία αντιθέτως με ότι επιβάλλεται από το Σύνταγμα και τους νόμους. 3>>

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5068

ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΠΗΚΕ ΚΑΙ ‘ΔΩ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ

ÂáóéêÜ øõ÷ñáéìßá
Óå ñõèìïýò
ìðáñüê êáé
ìå ôçí áýñá
ôïõ Êáæáíüâá

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η εγγύτητα του
Ιονίου με νεότερα κρούσματα του κορονοϊού έπληξε
τον εφησυχασμό για τα εξωτικά και έτσι μακρινά χαρακτηριστικά του, και τον έβαλε στην κουβέντα μας με πιο
εμφατικό τρόπο. Οι πληροφορίες από τον ιταλικό Βορρά χιλιοειπωμένες όσο και
οι αναφορές για το πόσο έτοιμο είναι το εδώ νομαρχιακό νοσοκομείο εάν και εφόσον χρειαστεί.

4>>

Σελίδα 5>>

×ùñßò åðéâÜñõíóç ç áëëáãÞ çìåñïìçíßáò
óôá åéóéôÞñéá ôçò Aegean ëüãù êïñïíïúïý

3>>>

Áíôéäñïýí ïé Îåíïäü÷ïé ôçò ÊÝñêõñáò óôï
åíäå÷üìåíï áýîçóçò ôçò öïñïëüãçóÞò ôïõò

«ÆÞóå áèëçôéêÜ» êáé
óôá Éüíéá, óõìöþíçóáí
ÊñÜôóá & ÁõãåíÜêçò 14>>>

Äåí «êëåßäùóå»
áêüìá ç ðáñáìïíÞ
ãéá ÁÅË & Èéíáëéáêü

13>>

5>>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα