Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τηs Hnεipou-Ιερυτήs Εe Τzύλλαs-Έτos 980-Αρ. Φίλλου 24752-Τρirη 25 Φεβρουρίου 2020-000 e
KAOHMEPINA
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Στο ρελαντί
και χωρίς κόΠο
Σερυθμούς Αποκριν
τα Πάννενα
Δύο κινηματογραφιστές
δύο ντοκιμαντέρ
ΣΕΛΙΔΑ 18
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΣΕΛΙΔΑ 10
Έντονη η ανησυχία στην Ηπειρο για τα κρούσματα και τους θανάτους στη γειτονική Ιταλία,
Εχουμε ήδη αργήσει καθς το λιμάνι της Ηγουμενίτσας αποτελεί μια από τις δύο κύριες Πύλες εισόδου Προς τη χρα μας
κ. ΓΑΤΣΙΟΣ
ο ΚΟΡΟΝΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΜΑΣ
Σεμία ουσισστική noλτική συζήτηση
εξελκθηκε n ειoήλωση γα υν n ρoυσίaση του ββλίου αΖήυμα Εθνr
κής Εnιβοσης, των Κ . Γτσευ και
ΔΟκονόμου . Κονή συνισταμένη η
ανάγκη να αναγνωρίoουμε τα αίuo
ης κpίoης, σιε να μηορέσουμε να
βρούμε δξοδο .
ΣΕΛΙΔΑ &
M. ΚΕΦΑΛΑ
Στην Εκτελεστική
Επτpoπή της ΝΔ
Μέλος της νέος Εκιπλεστικής poμοείας της Νος Δημοκραύς, ου
αντερου καθοδηγητικού και εκτε
λεστικεύ αργόνου του κάμμαος εξ λέγη η βουλευτής Εωoiwων Μαρία
Κεμαλά στη συντδρίοoη τς Πολτ κής Εnτponής
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
Covid-19
Σιόχος η δεύτερη
φορά αριστερά
Coronavirus
Με στόχο ην npoεtoμασία και την
οργνωση γα τη δεύτερη φαρά ορσερόν , η Νεολaία του ΣΥΡΙΖΑ Πρoχωρό σω δεύ προ συνίδρό της anό
Βέως 8 Mαρtiou στν Αθήνα, θέταντας στο επίκενφο την ανστροηή των
vεοφλελεύθερων nολτικν.
ΣΕΛΙΔΑ 5
Δ. ΤΖΙΑΛΛΑΣ
Η διεθνής εμπειρία
των ΣΔΙΤ στην Υγεία
ΣΕΝΔΑ 14
Στην Ηγουμενίτοα σήμερα κλιμάκιο του Εθηκού Οργανιαμού Δημάσιας Υγείας εν το Νοσοκομείο Φλιατν
επισκέψθηκε χθες η Πρόεδρος του ΟΛΗE Ματαινονται οι αναχωρήσεις μαθητικν εκδρομάν στην ταλία.
Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Γα ένα εμβληματικό
ΣΕΛΙΔΑ 6
δημοτικό θέατρο
ΣΕΛΙΔΑ 15
1074 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Εκτός νομού Ιωαννίνων οι μισοί ασθενείς Λαμπρός
ο εορτασμός
Αθλητισμός
Μάνα το 47,80% των νοσηλευβέντων στο Γανεπιστημεκό Νοσοκεμείο Ιωoνννων προέρχεται oπό τον νομό Ιωαviνων , σύμφωνο με τη μελέτη των δεδομένων κίνησης Yα το 019 Το νοσοκομείο εξυπηρετί και τους κατο καυς των υπάλοπων nεpιαχν της Ηπείρου, τα βόρεα όνα νησά (Κέρκυρα και Λευκάδο ). τους γειτονικούς να .
μούς της Δυτικής Μοκεδονίος (Κο νη και εβενό), καθς κοι mν Aτυλοσκορνονο εν ένο 5% των οοθενν.
ηραέρχαντοι αnό το εξωτερικό και κυρίως από τη γεπονική ΑλΒονίa Και το 2019 δοηρήθηκε naυξητική tσn
του συναλικού ορθμού εξυηηρετούμενων οσθενν, ο ono iaς έφτασε στους 430-109 οσθενείς, nopoυσ οντας
αύξηση κο 2 23% oε οέση με το 2018, Είναι ενυπωσιακό ότι η noσαστιείο aύξηση τoυ oνλου ων εξυnnpετnθέντων οσθενν τη δεκΟετία 2009-2019 έφτασε στο ενυπωσιακό noσοστό 52,41%.
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Με τη μοθητική και στφοτωτuή nαpέλαση
κορυφθηκον οι εκδηλσεις γα τον εορτουμό της anελευθέρωσης της Πάλης, tς
onoiες tίμησαν με την nopouσία τους ο Πρό εδρος της Δημοκρα ίας , ο unoupγός Εθν
κής Αμυνος κοιο Πρόεδρος της Βουλής
ΣΕΛΙΔΕΣ 11-13
Πήρε βοθιά ανάσα
ΣΕΛΙΔΑ 19
ΒΙΚΟΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Ένα βήμα
Πο κοντά στην Α2
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 21
793 κιλά κάνναβης στην καρότσα φορτηγού
ηρωίνη σε τσιμεντένιους αγωγούς νερού
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ WBC
Ητήθηκε
και από τον ΠΑ Κ
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 21