Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
Ο Δημοσιογράφος
Ποu αγand
τον τοΠo του
Πρέπει να ξέροι
να δυοαρeστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοτήμg Ενης- Δuάτής ΒA ΕΑtr 5-4 01λ 183 ή060 αρό Εβτολιμοή 244 0μυγw 2
ΕΙΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΙΟΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΠΟΚΡΑΤΟΡΑ
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΑ ΘΑΑΝΤΕΞΕΙ;
την αναμονή βρίσκε
τa to Κάλ και στα tείχη.
Το Κάστρο είνa
κλειστό εδ και μερ Πα Αpης Τσελίκος 4κά χρόνια , κα0ς
Γράφει ο
ντοκράτορα για κά.
noo mpoγpαμpα χρη , 6ούν οι οοβαρς φθο - μόδς υrηpoίς ως
pατοδότησης nou .
νου να αnοκαταστο , κριθηε ano tις ap επικίνδυνο για τους
οως βρeθεί μέoω nou Unάρχουν εακέτtες.
κυρίως στο t
λάσσιο τμήμα του αλInterreg, προκειμένεχ στη σε )
Ανήσυκοι
κάτοικοι της παραλίας Καστροσυκιάς
Καθς το έδαφος Rίγα μέτρα
από τις κατοικίες τους υπΟχωρεί επικίνδυνα
ΜΗΝ ΚΩΛΩΝΕΤΕ ΜΩΡΕ! ΜΗ!
" Με οpορμή τα πpοσκόμματα στην Πααγγελοιού .
λειo Προανακριτκή!
Αρνήσεις μptύpων , uοχωρήσεις μελνι Δυλήμμα
tα, w Ν α κm.
φαίνεται
Ανήσυο δηvouν κάτοικο τοΕ.
οιοσμού της nαpaλίας Κοστροου Κάς κοθς όηως σναφέρουν το έδαφος λyα μέτρα αnό κατοκίες υnoρεί cnικνδυνα , nuθeνύv όγω εργο| oν noυ δενεργούνται αηό σκαπτκά μηανματα για τον Βιολογικό Κa θερισμό της ηpoκης.
: Η οκευορία anot
τ ηούτιν ma δeν καλύ .
ΓρόφεΟ Σnupo κκερη Hta!
Ενεχεια στη σελ.
νχεαστη σεη
Wpκ αν Βαμ ταη αιiμις Δαρτία ρμλία
Σιόη προυσίαη τw όoο Ακοδιμά της Κέρνιρς
Η δημοκρατία
να αντιδράσει .
Στην ανάγκη η δημοκρατία να ανοδρ .
σεr μροστά σε όσα συμβαίνουν με τος
την ευκαρία να οκού
0ουν να nρutη φορό τoν
ημνο σurν Hnepo taο npooxεκλημένοι oε E.
ορτοσικη εxbnnuon nou
nρoγματomοnent uw
Κυριακη 16οεppοpou
w u ε
er Te tnoυ Το ροο
aιστηκε συην εκ
δοxn tou α novo κα ορφoακό ονορο (201m.
γρoφrnκoν ano tη ouνοε .
pιo και noνoto Λαμοτ .
να Βρακήν, κατοrν no
poηenoς του Hηκφωτ.
κου Lun σγου κεpκος
| συνέχia τη Φr. κ
npοστατευόμενους μάρτυρες της υnόθεoης
Νοvartis aνοφέρoηκε ο Άδωνις rεωργόδης
σε συνέντευξή.
μυνέχε στη νελ |