Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Eτος ίδρύστως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolhcom
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΣΥΡΗ
18.759
Σέλίδα 6 Εξασφάλισε τηνιΠαραμονή 00ΦΙ
ΕΜΕβαθμό ξεκνησείο ΑΟAΝ στα pyout
Νεαπολίτικο Καρναβάλι,με ρυθμό και κεφι
-Όλοι οι αγνες στην Α' ΕΠΣΛ.
- Funny run
με πολύ γέλιο
Η ανάρτηση
των δασικν χαρτν
Σελίδα 4
Αποτρόπαιο έγκλημα | Πς έγινε η σύνταξή τους
με θύμα
νεαρό Πακιστανό
την ανάρτηση. Όπως είπε κού υλικού , με γνμονα σιάζουν ελλείψεις γιατί
στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Διευ , τις ισχύουσες με το νόμο δεν υπάρχει οριοθέτηση
θυντής Δασν Λασιθίου τεχνικές προδιαγραφές αιγιαλού και παραλίας
κ. Μανόλης Συλιγόρδος , κατάρτισης δασικν χαρ - ρεμάτων , εν τα δύο πo
τν (ΦΕκ 2373/8/12-7- λεοδομικά σχέδια nx Ση
χαρτν της χρας συμπε - από το υπουργείο , είναι 2017 Με την σύνταξη των τείας και Ιεράπετρας δεν
ριλαμβάνονται και οι δασι . ότι η ανάρτηση του δασι - δασικν χαρτν , επιχει έχουν καταχωρηθεί στους
Ρεπορτά
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Στο 35% των δασικν ου πληροφορίες πoυ έχει
Σελίδο 20
κοί χάρτες του Νομού Λa - κού χάρτη του νομού θα ρείται με βάση τις διαθ δασικούς χάρτες,
σιθίου , η σύνταξη τν οποίων ολοκληρθηκε πριν λίου . Η ανάρτηση των δα - και την πραγματική κατά . που εκπονεί
γίνει περί τα τέλη Απρι , σιμες αεροφωτογραφίες
Η -Κτηματολόγιο Α.Ε ,
Εθνικό
. Υπεγράφη
η σύμβαση
για το Κέντρο
Αποκατάστασης
Νεάπολης
από ένα μήνα, περίπου σικν χαρτν που αφορά σταση , ο προσδιορισμός κτηματολόγιο είχε απο
από την ιδιωτική εταιρεία το υπόλοιπο 35% της ελ - του δασικού χρου και στείλει ενημέρωση στους
-ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ . η onοία ληνικής επικράτειας nou ηθέσπιση ενός συστήμα - Δήμους να αποστείλουν
είχε αναλάβει το σχετιό δεν έχει αναρτηθεί ακόμη τος ρυθμίσεων που οδηγεί ψηφιακά τα οχέδια n .
στον καθορισμό του δασι - λεως αλλά ή δεν τα έστει
κού χρου κατά τρόπο ο- λαν εμπρόθεσμα ή δεν τα
ταν να λάβουν τις μορφές κριβή αντικειμενκό και ο - έχουν στελει Είναι ανάΗ Διεύθυνση Δασν των εκτάσεων από αερο - ριστικό , διότι θεσπίζονται Υκη να καταχωρηθούν και
Νομού, Λασιθίου πρόκει, φωτογραφίες του 1945 και σύντομες διαδικασίες κρί . στους δασικούς χάρτες
ται μέχρι το τέλος του του 2015 και να κάνουν σης όσον αφορά την εξ - για να μην προκληθεί σύγ-.
φωτοερμηνεία για το χα- ταση του χαρακτήρα των χυση στη συνέχεια .
έργο στις 3 Σεπτεμβρίου θα γίνει Τμηματικά
2018, για τους νομούς Λασιθίου και Ηρακλείου .
Έργο των μελετητν ή
μήνα να αποστείλει στο
Υnουργείο Περιβάλλοντος ρακ κaoία συν . εκτόσεων .
και Ενέργειας την πιστοπoίηση ότι ήλεγξε και ότι στατο στην έρευνα των εεκτάσεων ,
καταγραφόμενων δασικν
Σελίδο 28
Οι ενστόσεις
Η Διεύθυνση Δασν, εκ ο ανάδοχος του έργου τη κτάσεων που είτε σήμερα των δασικν χαρτν μπο - προσωπντας το ελληνικό
ρησε τις τεχνικές προδι, είτε στο nαρελθόν καλύ - ρεί να ολοκληρθηκε , δημόσιο , θα προβεί σε έναλλά όπως εξήγησε μ- σταση , όπως θα κάνει και
του δασικού χάρτη, δηλ. τολιβαδική βλάστηση σε λντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ η κάθε Πολίτης για την πε .
νοντας παράλληλα ότι η συνδυασμό με την κατα - προϊσταμένη του Τμήμα. ριουσία του , διεκδικντας
την κυριότητα , βάσει της
κάνει την ανάρτησή τους κησης στην κωδικοποίηση φήσεων της Διεύθυνσης μορφής που έχουν λάβει
Δασν Λασιθίου Παρα- οι διάφορες δασωμένες εβα απoφασίσει την ακριβή ορθή απεικόνιση τους επί σκευή Γοργονοπούλου , ο κτάσεις Αυτές είναι όσες
Η ΣΝΕΧΕΙΑ: Ση σελίδα
Βέβαια, η φάση αυτή
αγραφές και τις γραμμές πτονται από δασική ή χορΣιστος
Υmηρεσία είναι έτομη να χρηση πράξεων Της διοί τος Δασικν Χαρτογρα
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
στο Λασίθι . Το υπουργείο των στοιχείων και στην
ημερομηνία που θα κάνει κατάλληλου χαρτογραφ δασικοί χάρτες θα παρουΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!!!
MEYPI AMATINH 241 AOPO
ΜΥΔΑ ΟΛΟΚΑΗΡΑKT 50γp
ΧΑΠΟΔΙ ΠΝΑΙΚΟΥΚΑΤΕΥΓΚΕΝΟ
[ΑΡΑΣΣ Μo 3 ΑΡΓΕΙΠΝΗΣ ΚΤ
ΧΡΠΥΓΕΙΑΣ SER 30100MΩN 24% ΣΥΕΚ
ΧΡΡΣΚΟΝΗ ΠΑΥΝΤΗΡΙΟΥ 45 με 697ΣΥΣΚ
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ αξγο
Νλη υ
I.KTEO
ν Γραήρο υpν κουσίμων
νε ρες ουτόμστος nωυής
ν Πυτiρσελαφpων κοι βορέων αnημότων
244 ΣΥΤΣΧ
149% ΣΙΣΚ
4,996/KIAO
8,9/KIAO
ΝΟΜΟΥ ΝΑΣΙΘΙΟΥ ΑΕ.
EKO VAnavpio
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
ΥBοuvζorp Τ
C10787
OLEAMMA
ΙΕΓΥΗΣΗΣΕΝΑΣΤΙΚΝ
--800ΧΑΡΑΚΗΣ Α .ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
αουκεγνιστα χχμλa εμά
ΥΟΚΟHAΜΑ
HanKOοκ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΠΟΔΕΙΞΗ !
ΓΑΝΑ ΔΕΤ ΠΕΡΙΟTΕΡΕ ΠΡΟΙΦΟΡΕ
ΚAΝΤ ΜΑΣ L ΣT ΣΕΑΙAΑ ΜΑΣ ΤΟ ACOκ
www.csbook.com/Oυmponulείο Mυλνόκης
Τονο IR ES
tonteματ(αrm
facebook
ΝΕΑΠΟΛΗ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
---λ mα
,Φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ' οbον
ΕπΙΜENΔΟΥ 51-AroΣ ΝikΟΛAΟΣ. ΤΗA. 2841021711
πνπκμα D
28410.32100 28420.93100
O 28410 33271
Τ5 Eοg Tinr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα