Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΡΟΔΙΑΚΗ
ΚΡAΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΟΥ 200 ΗΜΕFΗΣΙΑ ΠΡΩΝΗ ΕΟΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ FΟΔΟΥ ΑΡΟΥΜΟΥ 28
40 ΕΛΣ
Δύο ειδικούς
συμβούλους
θα προσλάβει
ο δήμαρχος
Στη Βουλή το θέμα
με την αγορά
εκτάσεων στη Λέρο
από Τούρκους
ΣΥΝΕΝΤΕΥΕΗ
-Γavαεναι κό
nooς xρnoψος
στον τόnο του οφi .
λεινα μην nopotά
notέ ov aγνο .
τονζει ο βουλευτή
Γόννης Πanro
IEA. 10
Προκηρύχθηκανα θέσες και
Κατστεθηκε σκετική ερτηση με anoδέκτες ους υnου
γούς Εξάτερικν Άμυνας κα Δκαοσύνης A η
npoupd n διωδικοοία
6ΣEΛΟ
ΠροτάθήκεΕ
να περιέλθουν τα έσοδα.
στους δήρoυς και να
χρησιμοηonθού.
να τον σκοπό αυτό
ΣΕΛ 5
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ
Υποφέρουν οι έμποροι
της Κρεμαστής
pτuoν
Επιδενθκο, w poλήματα με w eioμο ς
ΣΕΛ12
Arupour εnoh
ηλεκτpιτές σο ines
εpωupί otappού)
μunlnς 9ppοφnnύrmm
ΠΑΤΜΟ
, μω η
έodnda
ΞΕΙΑΝΑ
Μe κ uύ ee
peiepκές pμ
καSpοpφέno ηpο
Θ ΕΧPress
DAY & NIGHT
ΤΥΑΛΕKΑ
SELF SEAντε
GurWash ΔΕΝ Χρειάζετα
σκούηισμ .
Bel Serrte
ΚΟΡΥΦΑΙΑ
Η ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
ΤΗΣ ΑΝΚΟ
Πλατεία 2ης Μαρτίου - Ρόδος
0,50E!
Τηλέφωνο κρατήσεων:
698 039 6302
ΛΗμαύaόν 152 Ιακoός Ρδο
in 2α5νη Πίφεrενκn H ικα
ΣΕΛ 16
ΘΕΜ Κ