Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

24

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2020

Χρόνος 48ος / Αριθµ. φύλλου 2530

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΤΗΣ Ν.∆.

Πολιτική
«γύµνια»
του ΣΥΡΙΖΑ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ
ΣΕΛ. 9

Συναγερµός

στη γειτονιά µας!
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ ΕΟ∆Υ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΜΕ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΧΩΡΑ
ΣΕΛ. 3
ΤΟ
ΠΛ
ΚΡΥ ΒΡΗΚ ΗΡΩΜ
ΜΜ Ε Τ Ο Α 1
ΕΝΟ Ν 5 59
Θ Η 5ο
ΣΑΥ
ΡΟ

ΣΕ ΠΤΩΣΗ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Οι δείκτες
που λένε
την αλήθεια!
ΝΕΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΡΓΑ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΝΩΛΑ∆Α

ΣΕΛ. 46

ΥΠΟ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ 2-0 ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΕΛΗ

Εµφάνιση
ελπίδας από
την Παναχαϊκή

ΣΕΛ. 2

∆ύο νεκροί
σε τροχαίο

ΣΕΛ. 19-33

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ «ΖΩΝΤΑΝΗ»
ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ 6ης ΘΕΣΗΣ
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ
ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΑΙ∆ΙΑ Ε∆ΕΙΞΑΝ ΤΟN ∆ΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Οι µικροί πήραν άριστα!

ΣΕΛ. 12-13

«Περιπέτεια» για
∆ιαγόρα και Θύελλα