Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
Αρ. Φύλλου: 2122
ΧΡΟΝΟΣ:47ος
ΤΙΜΗ:0,50 ευρ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΧΡΦΝΠΚΑ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλο ακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Παρουσίαση της Επιτροπής του Δήμου αητο Μεσολόγι
clερά Πόλις Μεσολογγίου Επανάσταση p
Σύσκεψη για τις
Εορτές Εξόδου
φιλοκαλλιτεχνικός
Σύλλογος Μεσολογγίου
και Χορωδία της Ε.Ρ.Τ.
στις εκδηλσεις της
Εκκλησίας της Ελλάδος,
Αυτοθυσία
- Οι προτάσεις και τα σχέδια των μελν της Επιτροπής για την υλοποίηση των στόχων της πόλης
για το 2021
Σε αυτόν τον εορτασμό το Μεσολόγγι , το 1826 για τα 200 χρόνια από την
η πόλη των Ελευθέρων Πολιορκη-ηρωική ΕΞΟΔΟ. Στην προσπάθεια αυτή
μένων που διαδραμάτισε καταλυτικό θα έχουμε πολύτιμους συμμάχους. θα
ρόλο, πρέπει να τιμηθεί όπως αξίζει έχουμε την στήριξη ανθρπων μαχόΤου Αθ. Σπυρόπουλου
Σελίδα 8
00000000000000000.
Δήμαρχος ΙΠ Μεσολογγίου Κστας Λύρος, σε εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στο
χρο του Μουσείου Ιστορίας
και Τέχνης (Πινακοθήκη) ,
παρουσίασε τα μέλη της
Επιτροπής  και τόνισε:
Από αυτόν εδ τον χρο
έχω την ιδιαίτερη τιμή να
σας παρουσιάσω τα μέλη
της Επιτροπής αυτής που
έχει σκοπό την οργάνωση
και καλύτερη προετοιμασία για τις
εκδηλσεις και δράσεις εν όψει του συνείδηση. Πρέπει το διαχρονικό τέχνης Έχει διαγράμει λαμπρή πορεία
Πανελλήνιου εορτασμού της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την Ελληνική κάθε ελεύθερη ψυχή. Πρέπει ακόμη συμμετοχν και στα Ελληνικά Μέσα
Επανάσταση.
Δεν μας ακούνε.
Ίσως τα γνωρίζουν
όλα!!
μενων και δημιουργικν που
κατέκτησαν άξια κάθε διάκριση στη ζωή τους . Η επιτροπή
αυτή αποτελείται από τους
Πρόεδρος ο ομιλν. Μέλη
οι Νίκος Αλιάγας , Νικόλαος
Ζαχαριάς, Παρασκευή Πετρονικολού-Μπαλτά, και Φτης
Στυρόπουλος
ΟΝκος Αλιάγας, είναι Δημοσι
ογράφος διεθνούς εμβέλειας Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
παρουσιαστής στην τηλεόραση, συγγραφέας και, άνθρωπος της
'...... ελίδα 3
00000000000000000000000000000000000000000000e
θέματα υγείας
Επηρεάζει
το συναίσθημα της
απόρριψης την ψυχική
μας υγεία;
..Σελίδα8
*0000000000000000000ο00000000000000000000000*
'rs...Σελίδα 7
και επιβάλλεται από την ίδια μας την
Την Σχολή
Γεωπονικν Επιστημν
επισκέφθηκε ο Δήμαρχος
Ln. Μεσολογγίου
Κστας Λύρος
Η ρα του δημότη
αλλά και αναπάντητα
ερωτήματα
μήνυμα να περάσει σε κάθε τόπο και
στην Γαλλική τηλεόραση με πλήθος
το Μεσολόγγι να ετοιμασθεί και για Ενημέρωσης.
Συνέχεια σελίδα 4
........Σελίδα 8
Διευρυμένη Συνεδρίαση Δ.Σ. Επιμελητη ρίου
Αιτωλοακαρνανίας στην Ι.Π. Μεσολογγίου
0000000000000000000000000000.0000000000.
Απόφαση-σταθμός
για το Δήμο Ι.Π.
Μεσολογγίου
η ίδρυση Ενεργειακής
Κοινότητας
Την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 Δημοτικοί Σύμβουλοιτου Μεσολογγίου, Συλλόγου ΙΠ. Μεσολογγίου και μέλος
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμ- ματος ΤΕΕ. Αιτωλοακαρνανίας Λίνος Σπυρόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του
βουλίου ΙΠ. Μεσολογγίου, διευρυμένη Μπλέτσας , ο Διοικητής του Γενικού Επιμελητηρίου Αχαΐας . Αριστείδης
συνεδρίαση του Δ.Σ Επιμελητήριου Νοσοκομείου Μεσολογγίου Παναγι-Τηλιγάδης και το μέλος του ΔΣ.
Αιτωλοακαρνανίας με θέματα που αφορούν την
ευρύτερη περιοχή της Ι.Π.
Μεσολογγίου.
Τη Συνεδρίαση τίμησαν
με την παρουσία τους , ο
Περιφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Νεκτάριος
Φαρμάκης , ο Δήμαρχος
Ι. Μεσολογγίου. Κωνσταντίνος Λύρος, ο Διοικητής
του Στρατοπέδου 2/39
Συντάγματος Ευζνων
Πεζικού Δημήτριος Σπύρου, η Αντι - της Παπαδόπουλος, ο Διευθυντής της πρότασης, στε αρχής γενομένης της
περιφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας ΔΟΥ Μεσολογγίου Βασίλειος Αυδής, ο παρούσας Συνεδρίασης, να υλοποιηΜαρία Σαλμά, ο Αντιπεριφερειάρχης Συντονιστής του Φορέα Διαχείρισης θούν αντίστοιχες ειδικές Συνεδριάσεις
Υποδομν και Έργων Αθανάσιος Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρ- σε όλες τις πόλεις του νομού όπου το
Μαυρομάτης, καθς και Αντιδήμαρχοι νανικν Ορέων Ιωάννης Σελιμάς, ο Επιμελητήριο διατηρεί Περιφερειακά
Πρόεδροι Τοπικν Κοινοτήτων και Πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Γραφεία, στε να γίνει καταγραφή
ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήτου Δ.Σ του Επιμελητηρίου Βασίλειος
>..Σελίδα 4
000000000000000000000000000000000000000.
Επιμελητηρίου Αχαίας Κωνσταντίνος Δεληγιάννης και
πλήθος επιχειρηματιν που
δραστηριοποιούνται στην
ευρύτερη περιοχή της LΠ.
Μεσολογγίου.
0 Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παναγιτης Τσιχριτζής
στην εισαγωγική τοποθέτησή του , αναφέρθηκε στην
υιοθέτηση από το ούνολο
των μελν του Δ.Σ του
Επιμελητηρίου σχετικής
ΠΟΛΕn
Έκτακτη Γενική
Συνέλευση του
Εμποροβιομηχανικού
Συλλόγου ΙΠ.
Μεσολογγίου
Σελίδα 5
00000000000.
Εσπερίδα
στη Διέξοδου με θέμα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΛΑΪΚΟ
ΑΙΣΘΗΜΑ
τ.Σελίδα 5
00000000000000000000000000000000000000
Μπάλωμα στο . .
μπάλωμα!!
wr..Σελίδα 3
00000000000000ι
Γιατί διασύρετε
την πόλη μας
Συνέχεια σελίδα 6
Αγαπητοίαναγν στες, σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε αστέγην
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
ΕΤΥΡΟΝΑ2080993 01Σ0
www.mxronika.blogspot.gr
'ν......Σλίδα 8
000000000000060600000000000000000000000000002Ελιδα 8
*0000000000000000000ο000000000000000
, MεhOΓΓΟΥ
Hellenic Post