Επόμενη μέρα Next
Previous

Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παικνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1381
ΕΤΟΣ 32ο
ΤΗΛ.: 26510 22044
FAX: 26510 79437
e-mail : [email protected]
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ
Εν ενισχύονται με 75 εκατ . για έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης
ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ!
Σαρωτικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα , στην αξιολόγηση υπαλλήλων , τις τεχνικές υπηρεσίες, τα ληξιαρχεία κλπ.
. Υποβαθμίζονται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ..
Τη δυνατότητα στους ΟΤΑ αφενός να διαδραματί - νέο χάρτη- στο χρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
σουν αναπτυξιακό ρόλο και αφετέρου να εξυπηρετή προχωρντας σε βαθιές μεταρρυθμίσεις . Μέσω
σουν καλύτερα τους πολίτες φιλοδοξεί να δσει το αυτν ενισχύονται με ουσιαστικο τροπο εριφερεες Πεοιααότερες αουοδιότητες σχεδιάζει να
υπουργείο Εσωτερικν , το οποίο έχει σχεδιάσει έναν και Δήμοι . Συνέχεια στη σελδα 24
μνsuυrτ
δσει στους ΟΤΑ Το π. Εσωτερικν
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Έντονο ενδιαφέρον από Ινδούς και Γερμανούς
FLASH
Έρχονται οι μνιστήρες
Για να μην αεροβατούμε:
ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΘΕΛΟΥΝ
Yα το αεροδρόμο Ιωαννίνων
ΤΟ 50% ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΑΣ
Νέο επενδυτικό χύμα έoχεται στο χρο των αερομεταφο .
ρν , καθς, το προσεχές διά στημα αναμένονται ανακοινσεις για το διαγωνισμό 23 πε .
ριφερειακν αεροδρομίων.
Το 1912 , στην Ιμβρο υπάρχουν 9207 χάτοι
χο, ΟΛΟΙ Ελληνες , και στην Τένεδο 5.420
Ελληνες χαι 1200 Τούρχοι. Τον Νοέμβριο
του 1912 , τα δύο νησιά απελευθερνονται
από τις ελληνικές ναυτικές δυνάμεις και εν σωματνονται στην Ελλάδα , εν το 1920 με
τη Συνθήκη των Σεβρν παραχωρούνται στη
«ANTAPTIKO»
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙ.
Σννέχεια στη οtλoα 23
ΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Δορθωτικές Παρεμβάσεις για στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων , εργαζόμενες μητέρες
και συνταξιούχους που απασχολούνται
χρα μας.
Μετά την ήττα των Ελλήνων το '22 , οι
Τούρχοι αξινουν κα πετυχαίνουν την επιστροφή της Ιμβρου και της Τενέδου , Οι Ελ.
ληνες κάτοικοι τους εξαιρούνται της ανταλ λαγής πληθυσμν και λαμβάνουν όχι μόνον
τις θρησκευτικές , εχπαιδευτικές και πολιτι στικές ελευθερίες που δικαιούνται οι μειονοτικοί πληθυσμοί με τη Συνθήκη της Λωζάννης, αλλά ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ χαι αστυνομίας , η οποία θα
KOMMATIKO.
ΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΔΗΛΩΝΕΙ Ο
ΠΡΥΤΑΝΗΣ
κ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ
Γράφει ο
Το ασφαλιστικό στη Βουλή
με αλλαγές στο παρά πέντε
zΠανταζής
Δικηγόρος
Στο αντάρτιχo, χατά
mης κυβέρνησης βγαίνει
η διοίχηση του Πανεπιστημίου Ιννίνων.
Σνέχα στη σελ 21
Με σημαντικές παρεμβάσεις
χαι διορθσεις σε σχέση με το
χείμενο που δόθηκε για δημό σια διαβούλευση,
Συνέχε
αποτελείτο από ντόπιους χατοίκους που δεν θα υπηρετούσαν
στον τουρχικό στρατό ! Σνέχια στη σλίδα 23
oτη otλίδ 2