Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρντής - Νικάλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδοκτήρια- Εκδότρια Σταυρίδου L Συλινή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)* Αp φύλλου 6880-12.059
Κάτοικοι περιοχν της Δράμας
ΚΟΝΣΕΠ Ηδωνίφ
Ετήσιος Απολογισμός 2019
της Ενωσης Κυριν Δράμας
Λεβαδειακός .Δόξα Δράμας 3-2
Κτηνοτρόφοι της Δράμας
προχωράνε στη συγκέντρωση
αιγοπρόβειου γάλακτος
> Ανεβοσμένες οι Τμές στο ορi του Πόσχα
εξαπίας της Ρoυμανίας 6 )
με χαμηλά εισοδηματικά
κριτήρια δικαιούνται
Ας μιλήσουμε
με αριθμούς...
Έχασε σε
ένα τρίλεπτο
το επίδομα ορεινν περιοχν
* Αναδρομικά τα ποσά
των δυο τελευταίων ετν
Αρθρο της Προέδρου της Ένωσης
Κυριν Δράμας-.ΣΑ.Φ. Αλνης Τσιαμούρα
σ. Sη
Θελ. 5η
σελ 0η
thy γεο
Σκέψεις για μετεγκατάσταση
του ΚΕΠ του Δήμου Δράμας | Δωρεάν ξενάγηση αύριο στην πόλη
στην πλατεία Ελευθερίας
Από τον Σύνδεσμο Ξεναγν Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος
της Δράμας για τον εορτασμό
της Παγκόσμιας Ημέρας Ξεναγού
P Από το ισόγειο του Διοικητηρίου στο πολυβολείον της πλατπείας
Κούμτσιου Αγγ.: Οι τουρίστες αναζητούν στη Δράμα μια συνολική παρουσίαση
των ιστορικν στοχείων της πόλης
KENTPO
ΕΥΗΕΑΣ
rOAITON
νUNPET ΗΣ
Της Σουζάνος Θε οδωρίδου
α, νδαφέρουσα
δράση, πρόκεται να
Ιπραγματοποιηθεί
αύριο στην πόλη της Δράμας , στο πλαίσιο του εορτa
σμού της 21 ης Φεβρουαρt
ου, η οποία έχει χαρακτηρε
στεί ως η Παγκόσμα Η μέρα
Εεναγού.
Ετα, στο πλαίσιο αυτής
της ημέρας , ο Σύνδεσμος.
Ξεναγν Θεοσαλονόης και.
Βορείου Ελλάδος , προοφ ρει δωρεάν ξενάγηση
στη Δράμα αύρο Κυριακή Το σημείο συνάντησης, έχeι καθοριστεί
στο Αγολμα Ελευθερίας
στον Δημοτικό Κήπο,
στις 11 το πρω Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
δηλσουν τη συμμετοχή
τους στο τηλ 6972303062.
Όπως αναφέρε χαρακτηριστικά το δελτίο
τύπου που εξέδωσε ο
Σύνδεσμος Ξεναγν Θεσσαλονίκης και Βορείοu Βλά- έχει μέλη δράσεις Εμαι από την Δράμα και παράλληλα
δος -Μια ακόμα βόλτα στην πόλη της καθημερωνότητάς δραστηριοπαιούμαι ως ξεναγός στην περοχή της Δρά
μας με το βήμα και τη ματιά ενός επoέπτη. Ενα chy toυς μας, της Καβάλας και των Σερρν , oπότε και έγιε η επ
για να εντατίσουμε ξανά τα χαρακτηριστικά αυτής της λογή της πόλης. Παράμοα δράση aπό τον Σύνδεσμο είχε
πόλης και να επαναπροσδιορίσουμε τη θέση μας σ' πραγματοπουηθεί πριν από μερικά χρόνια και πόλι στη
αυτήν.
Ξεκνντας από τον Δημοτικό Κήπο, θα περπατήσουμε σείο της πόλης
στο σύγχρονο κέντρο και την σημερινή αγορά , για να
αναζητήσουμε δρόμους και κτίρια από το βυζαντνό και μας ζπάει την περατατητοκή ξενάγηση μέσα στην πόλη,
το οθωμανικό παρελθόν της πόλης , αλλά και όλα εκεα
τα χαρακτηριστικά, που στις αρχές του 20ου ανα την δεθεί διάφορα σημεία της όπως τα ιστορικά Τείχη , η
έκαναν μία πλούσια και ευημερούσα πόλη του καπνού
Τείχn, χάνα , καφεεία , εολησίες που μετατράτηκαν ήσουμε μα περπατητική ξενάγηση στην πόλη σελ.5η
σε μουσουλμανικά, τεμένη
αλλά και τεμένη που μετατράπηκαν σε eολησίες,
είναι κάποια από τα αξοθ
ατα που θα συναντήσουμε
στη διαδρομή μας μέχρι
τις Πηγές της Αγίας Βαρβά
αβηηρυκ.
δοτκού προγράμματος που θέλει α τρe Του Οανάση Πολυμένη
ΤΟ 2ΤΗΜΑ μας πιθανής μετεγκατά - ξει η κυβέρνηση γα την αναδιαμόρφωση
στασης του ΚΕΠ του Δήμου Δρά - των ΚΕΠ, για την μετεξέλιξ τους Και
μας τέθηε στην προ ημερησίας πράγματ αναζητήσαμε χρο κα κρίθηκε
διάταξης συζήτηση, στη συνεδρίαση του ότιτο πολυβολείο στην πλατεία θα ήταν
Δημοτικού Συμβουλίουτην περασμένη Τe ένας πάρα πολύ χρήσμος χρος στε
τάρτη 19 Φεβρουαρίου.
Το θέμα έφερε αρχικά για συζήτηση ο τικό ΚΕΠ για όλο το Δήμοετεφαλής της - Αυποδοόησης Πολπν.
κκ Ηλιόπουλος, λέγοντας ότι ο δήμαρχος τρα αντεχνικάγεται αυτό , και ότι οι ενΔράμας κ . Μαμσάκος κάλεσε τους υπολ στάσες των εργαζομένων ήταν κυρίως
λήλους του ΚΕΠ και τους ανακούνωσε ότι για το αν οχρος είναι αρκετός και δε
οκέφτεται να το μεταφέρε στο λεγόμενο κρίνσε ότι το πολιβολείο είναι rολύ με
πολυβολείο στην πλατεία Ελευθερίας γαλύτερο . Και το δεύτερο είναι ότι , εκεί
Όπως είπεοκ ΗΜιάτουλος, -θεωρ όoτι που στεγάζεται oήμερα το ΚΕΠΙ, δεν είναι
μαδομή η οποία δουλεύει ατή τη στιγμή ιδιοκτησία, αλλά είμαστε φιλοξενούμεάριστα και είνα
στην Ελλάδα, δεν περάζουμε τον τρόπο
που λεπουργεί και δεν την στέλιουμε στο τερη συζήτηση , δημοτικοί σύμβουλοι της
κέντρο της πόλης άπου οι πολίτες δεν θα αντπολίτευσης στάθηκαν αντίθετοι σε μια
βρίσκουν πήρκνγ να σταματούν. Δεν πιθανή μετεγκατάσταση του ΚΕΠ στην
μπορούμε να αποψνουμε μα δομή για πλατεία Προς το παρόν η συζήτηση
την αποία ο κόσμος είναι ευχαριοτημένος έκλειοε εκεί και ο κ . Τάσσου είπε ότι θα
απ αυτήν
Απαντντας οργότερα για το θέμα ο αν γιαί το θέμα εναι πολύ οοβαρά
πδήμαρχος Προγραμματσμού κ . Τάσοου , Απαντντας αργότερα και ο γενκός
είπε ότι δεν κάλεσε ο δήμαρχος του εργα γραμματέας του Δήμου Δράμας κ . Δαλα
ζομένους , αλλά ζήτηραν α εργαζόμενοι κάκης , συμπλήρω σε ότι επίσης υπάρχεe
του ΚΕΠ να συναντηθούν με το δήμορχο . πρόθεση της δημοτικής αρχής , να ιδρυΌπως είτε ο κ Τάσοου, πράγματι θούν και δύο παραρτήματα ΚΕΠ στην Χω
υπάρχει η οκέψη της μετεγκατάστοοης ριστή και στον Ξηpοπόταμο , ή ΚΕΠ κατπ'
του ΚΕΠ από το σημείο που βρίσκεται και εξαρeση.
όχ μόνο της μετεγκατάσταοης του ΚΕ
Εναι στην πρόθεση της δημοτικής αρχής ήδη στη Βουλή των Ελήνων νομοσχέδιο
κα κατεύθυνοητου δημάρχου για την κα- του Υπ. Εσωτερεκν το αποίο απλοποιεί
λύτερη εξυπηρέτηση του δημότη , αλλά τη διαδεκασία που ήταν αρκετά δύσκαλη
κα για την εμετάλλευση ενός χρηματο- ως προς αυτά
να στεγάοα eeί να ούγχpovo εξμπηpe Με αφορμή την υλοποηση της δράσης αυτής, ο-ΠΤ,
επικοννησε με την ξεναγό , του Συνδέσμου Ξεναγν
Θεσσολονόης και Βορείου Ελλάδος , κα. Αγγελική Κούμ
Όπως είπε ο κ Τάοοου , αναζητείτα
τοιου
κα. Κούμποσιου ποιο ήταν το κίνητρο στε να βρεθεί ο
Σύνδεσμος στην πόλη της Δράμος και να πραγματοπο
ήσει ξενάγηση;
Ο Σύνδεσμος Ξεναγν , για τον εορτασμό της Ημέρας
Εεναγού, οργοννει σε όλες Τις πόλεις της περοχής που
Γενκά πάντως, αν και δεν υπήρξε ιδιαί.
Δράμα, με επίκεντρο όμως τότε το Αρχαιολογικό Μου
συζητηθεί εκτός Δημοτικού Συμβουλίου
Φέτος, επειδή τον τελευταίο καιρό ο κόσμος της Δράκαι επειδή το τελευταίο διάστημα στην πόλη έχουν ανα ανακαίnση τουτεμένους κπ θα πραγματοποΌπως είreοκ Δαλακάκης, κατατέθηε
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκας-Μοσμονίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΤΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
ΘLAKΗ οΜA4
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως.
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
Νέες υπερσύγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
ΑΝΟΙΣΜΕΝΕΣ
με αυστηρή τηpηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
ΜΑΝΟΛΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογροφίο
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης .
ηεξλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέpnχος Μαστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μονητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρηχo-Τiplex αγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστκής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΟΝ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΠΕΜΕrk IAΑAD 02ρε20
iAt ΗνlΗ
1ωμΙRΟ. mutμμ
un Α0, ΠΗ 0
πάνοα διπλα 6ας αότεη
μμαθράπι τράντο
Οm DΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ENAPEH 20:00
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
rEυKi E .
wAν ο4 Η
8 25210 55122 0 6977 472890
Π κτE

Τελευταία νέα από την εφημερίδα