Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0ια Ψόχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
19 Προσλήψεις
στο Νοσοκομείο Σπάρτης
Η nροθεσμία υnοβολής οιτήσων > οελ7 | Στηρίζει και η Λακωνία >σελ1
Το μεγαλύτερο cLet's do it
Greecen όλων των εποχν
Έπεσε η αυλαία
στην κανονική διάρκεια της
' Κατηγορίας Λακωνίας >oλ 5
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σά8βατο 22 Φεβρουσρίου 2020 | Ετος 24-| Αριθμός 5834 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Faxi 2731081250 [email protected] . www.lakonikos.gr
Στόχος η δημιουργία Πάρκου με ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία
Μέσω του ΠΔΕ
Σχέδιο για αροήν ζωής
στις όχθες του Ευρτα.
1,8 εκ. ευρ
για τις κατολισθήσεις
στον δρόμο
Σπάρτης-Καλαμάτας
Στο φετινό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εντάχθηκε , με aπόφαση του
υφυπουργού Ανάπτυξης κι
Επενδύσεων Γιάννη Τσοκίρη, το έργο nou αφορά την
anοκατάσταση κατολισθή σεων στον nαλαιά Εθνική
οδό Καλαμάτος-Σπάρτης
(μέσω Ταυγέτου) , στο τμήμα
από το 24ο χλιόμετρο μέχρι
και τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας
Ο συνολικός ηροϋnολογι
σμός του εν λόγω έργου
ανέρχεται σε 1.850.000 ευρ
ΗΠαρέμβαση nou προετοιμάζουν η Περιφέρεια και η ΠΕ Λακωνίας
κράτειας και Προσδοκμενα κού και περιβαλλοντικού Πόρ - είναι η οροθέτηnση του Ποταμού Ευρτα, η ολοκληρωμένη
ευρείας σύσκεψης nou συγκά- αντιηλημμυρική nροστοσία
των Παρόχθιων εκτάσεων και
τερη Περιοχή της Σπάρτης, nou οι απαιτούμενες δράσεις για νίας ο αντιπεριφερειάρχης ο σχεδιασμός nαρanoτάμιας
διαδρομής και αναπλάσεων.
ουνέκεια σελ 9
Ανοίγει ο δρόμος για την no οτική αναΒάθμιση του οταμού οφέλη σε Πολτιστικό-Περιβαλ - κου aποτέλεσαν το αντικείμενο.
Ευρτα και των Παραευρ- λοντικό-τουριστικό επίπεδο .
τειων εκτάσεων στην ευρύΕιδικότερα, ο σχεδιασμός και λεσε στο Διοικητήριο Λακωκαι η εγγραφή στο ΠΔΕ για
το δεύτερο τρίμηνο του φετι
νού χρόνου , ανέρχεται σε
100.000 ευρ.
Εχουμε τις μελέτες και
ηλέον μηορούμε άμεσα να
oποτελεί αίτημα ετν με στόχο την ανάδειξη του Ποταμού Ευ- θεόδωρος Βερούτης.
την ανάπτυξη της εν λόγω επι - ρτα ως Πολιτιστικού , ιστορι Κεντρικοί άξονες του έργου
ΔΣπάρτης <ολοι μαζ γιορτάζουμε . >
Αποκριάτικο ξεφάντωμα
σε Σπάρτη και χωριά
ηροχωρήσουμε στην διαγωνιστική διαδικασία , για να
λυθεί οριστικά το σοβαρό
αυτό Πρόβλημα- , σημείωσε
ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιτης Νίκας
Δεν είνοι λίγες οι φορές στο
Παρελθόν nou σημεινονται
anρόβλεπτα περιστατικά με
καταητσεις βράχων θέτονΑναλυτικό
Πρόγραμμα εκδηλσεων
από 22/2 έως 2/3
> σελ 9
Η ΤΟYΟTΑ ΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Αnοκλειστικός Εισαγωγέας & Δανομέας των Προόντων ΤΟYΟTA στην Ελλάδα,
Πληροφορεί το Κονό και τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ΤΟΥOTA
όΤι η εταιρεία
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΚΟΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ
Προστθeεται στο υφιστάμενο Δίτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστν
της ΤΟYOTΑ Ελάς Πou δραστηριοηοίται στον Νομό Λακωνίας
τας σε κίνδυνο διερχόμενους
οδηγούς , εν σε ηερίπτωση
ισχυρν
ραγδαία εξέλιξη Παρουσιάζουν τα γεωλογικά φαινόμενο με καθιζήσεις του
οδοστρματος σε διάφορα
σημεία της οδού.
βροχοπτσεων ,
ΤΟΥOTΑ
Σης εγκαταστάσεις της στην διεύθυνση:
Ε.Ο. Σηάρτης Γυθείου 126, Σπάρτη
Τηλ. 27310-22677 / 26348
Η δημοκρατία
απαιτεί ανταρσίες
ΤΟYΟTA ΕΛΑΣ Α.Β.ΕΕ.
Εθν . Αντιστόσεως 48
152 31 Χαλάνδρι
noρέχονται όλες οι υπηρεσίες Συνεργείου & Ανταλλακτικν
του Χρήστου Πανναρά
> σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα