Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

22

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5369

11 π.µ. ΣΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

Πρόωρο
«αντίο»
ΣΤΗΝ ΧΑΡΙΕΤ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΕΛ. 6

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΣΤΟ ΛΑΜΠΙΡΙ

ΘΛΙΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΦΝΙ∆ΙΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΤ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ,
ΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ Ν.∆.

Έρευνες
για τις
συνθήκες

Τους «πάγωσε»
όλους ο Τέρης
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ

ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΥΧΟΥ
Κ. ΘΕΟ∆ΟΥΛΗ ΣΤΟ ∆ΙΑΚΟΠΤΟ
ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 5

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕ ΤΑΧΥΦΑΓΕΙΟ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

«Ναυάγιο» για
τους πόρους
ΣΕΛ. 3

Νέος κύκλος
οπαδικής βίας

ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ∆ΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΟΙ ΚΑΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΝΤΟΠΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΩΝ
ΠΟΥ Ε∆ΡΑΣΑΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Επιτάχυνση
στην
αναβάθµιση
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 7
ΣΕΛ. 19-24

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι εξελίξεις
στην Παναχαϊκή
Η ΕΛΛΑ∆Α ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ 73-63
ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΧΑΜΗΛΗ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΟ «∆. ΤΟΦΑΛΟΣ»

ΜΕΓΑΛΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΟ ΒΟΥΠΡΑΣΙΟ

Ξεσηκωµός

για την Πατρών-Πύργου

ΣΕΛ. 11