Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0 ,60 ΕΥΡΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27483
Στα 4,1 δισ. ευρ
αυξήθηκαν οι
ξένες άμεσες
επενδύσεις
Τα δυο λάθη της ελληνικής
διπλωματίας
Στα 4,1 δισ. ευρ αυξήθηκε η αξία
έμα ημερν θεωτων ξένων άμεσων επενδύσεων που εισέρρευσαν στη χρα το 2019, έναντι 3,4
δισ. ευρ το 2018.
Τη χρονιά που μας πέρασε, σύμφωνα με
τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το
έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσν συναλ
λαγν περιορίστηκε κατά το ήμισυ σε
σχέση με το 2018 χαι διαμορφθηκε σε
2,6 δισ. ευρ. Η εξέλιξη αυτή στο Ισοζύ
γιο Πληρωμν της χρας οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρερείται από πολλούς η ανάρτηση από τον ΟHΕ
των συντεταγμένων του
μνημονίου Τουρκίας -Λι
βύης . Τη σημασία αυτής της κίνη σης εξηγεί
στο Sputnik ένας έγκοιτος καθηγητής.
Μεγάλη συζήτηση έχει
ξεσπάσει γύρω από το
μνημόνιο Τουρκίας- Λιβύης . Προβαίνοντας σε
μία κίνηση που δεν έχει
αντιμετωπίσει ξανά η
Ελλάδα , η Τουρκία και η
Λιβύη συμφνη σαν μεταξύ τους ότι έχουν χοι να θαλάσσια σύνορα.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ελληνικά ΜΜΕ εί
ναι ζήτημα η μερνν να
αναρτηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οοι συντεταγμένες
των θαλάσσιων οριοθετήσεων που προβλέπει το τουρκολιβυκό μνημόνιο.
Η πρωτοκόλληση δημιουργεί αρνητικό
προηγούμενο και τετελεσμένο . Ωστόσο, σε
κάθε περίπτωση, η συμφωνία γίνεται κατά
παράβαση του διεθνούς δικαίου . Η λογική
λέει ότι δεν θα πρέπει να πρωτοκολληθείν , αναφέρει στο Sputnik ο διεθνολόγος
Πάμπος Χουσο στόμου, Διευθυντής Ερευ
νας και Διεθνν Σχέσεων στο Τεχνολογι
Χό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
ΣΕΛΑ 3
Γραφείο
Προϋπολογισμού
του Κράτους στη
Βουλή: Να
αυξηθεί ο
καττατος μισθός
Την ίδια στιγμή , αναδεικνύει και κάποια λάθη της της ελληνικής διπλωματίας.
Η ελληνική διπλωματία βασίστηκε σε
δύο στοιχεία . Το πρτο στοιχείο ήταν ότι
ο Χαφτάρ θα έμπαινε στην Τρίπολη,
πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει και το
δεύτερο ήταν, ότι δεν θα πρωτοκοληθεί.
Αν πρωτοκολληθεί , είναι έγγραφο που
μπορεί να καταχωρηθεί στον ΟHE, ωστόσο δεν παράγει δίκαιο. Η συμφωνία είναι
παράνομην.
Ο Π. Χρυσοστόμου προσθέτει:
<Η Ελλάδα πρέπει να απαγορεύσει την
πρωτοκόλληση κάτι που είναι πιο εύκολο ,
πριν αυτή γίνει , παρά μετά . Θα είναι πιο
δύσκολο να τη ματαισεις αν πρωτοκολληθεί . Τότε θα είναι τετελεσμένη πράξη .
Ο λόγος που πρέπει να κάνει προσπάθειες να την αποτρέψει είναι γιατί δη μιουργείται κακό προηγούμενον .
Ποιο όμως είναι το πρόβλημα, από τη στιγμή που Ε
Τη θετική πορεία της ελληνικής ελλη νικής οικονομίας διαπιστνει το Γραφείο Προύπολογισμού του Κράτους στη
Βουλή στέλνοντας, παράλληλα, μήνυμα
υπέρ της αύξησης του καττατου μι σθού , ενόψει των διαπραγματεύσεων που
αναμένεται να ξεκινήσουν μεταξύ των
κοινωνικν εταίρων για το θέμα αυτό. Ο
επικεφαλής του Γραφείου του Προυπολογισμού του Κράτους στη Βουλή , Φραγκί
σκος Κουτεντάκης παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα της έκθεσης του Γοαφείου
για το τέταρτο τρίμηνο του 2019 ανέφερε ,
μεταξύ άλλων , ότι δεν επιβεβαινονται οι ανησυχίες
Αισθητά ευνοημένηn αντερn τάξη
Πάρα τα μνημόνια
ΣΕΝΔΑ 2
Η μεσαία εισοδηματική τάξη κατα Η πρτη βαλβίδα
καρδιάς που
μεγαλνει μαζί με το
παιδί, ανοίγει νέους
δρόμους στην
καρδιοχειρουργική
εσόδων, εν πριν την κρίση κατέβαλε το
39,3%. Αντίστοιχα, η υψηλότερη εισοδη ματική τάξη, που συρριχνθηκε αριθμη τικά και εισοδηματικά , σήμερα καταβάλει το 38,1% των φορολογικν εσόδων έναντι άνω του 50% που κατέβαλε πριν
την χρίση .
Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στο
μηνιαίο δελτίο οικονομικν εξελίξε ων
του ΣΕΒ ο οποίος εκτιμά ότι οι εξελίξεις
αυτές αποτυ πνουν είτε την με τακίνηση
νοικοχυριν σε χαμηλότερα εισοδηματικά
κλιμάκια είτε την μη καταγραφή τους στις
στατιστικές λόγω της μετανάστευσης στο
εξωτερικ , εγκατάλειψης επιχειρη ματι κν δραστηριοτήτων , κ.λ.π.
Σημεινεται, ότι με διεθνείς ορισμούς,
ως μεσαία εισοδηματική τάξη ορίζονται
τα νοικοχυριά με διαθέσιμο εισόδημα με ταξύ 75% και 200% του διάμεσου εισοδήματος όλων των ΣΝ 3
βάλλει σήμερα το 51% των φορολογικν
Σε επίπεδα ρεκόρ η έλλειψη
ταλέντου Παγκοσμίως
Η παγκόσμια έλλειψη ταλέντου έχει σχεδόν διπλασιαστεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας , σύμφωνα με νέα έρευνα της ManpowerGroup που δημοσιεύτηκε
στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που έλαβε χρα στο Νταβός .
Συγκεκριμένα, το 54% των επιχειρήσεων αναφέρουν ελλείψεις των απαιτούμενων δεξιοτήτων , εν οι εργοδότες σε 36 από τις 44 χρες που διεξήχθη η έρευνα αναφέρουν
πως η δυσκολία προσέλχυσης εξειδικευμένων ταλέντων έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2018 .
Σημεινεται ότι για την έρευνα Τι αναζητούν οι εργαζόμενοιν αναλύθηκαν στοιχεία
που συλλεχθήκαν από 14.000 άτομα σε 15 χρες (Αυστραλία , Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία ,
Ινδία , Ισραήλ, Ιταλία , Ιαπωνία, Μεξικό , Ολλανδία , Νορβηγία , Ισπανία ,
Σουηδία , Ηνωμένο Βασίλειο και Η.Π.Α.)
Ενδεικτικά, οι 4 χρες στις οποίες οι εργοδότες αναφέρουν τη μεγαλύΕπιστήμονες στις ΗΠΑ δημιούργησαν μια νέου τύπου τεχνητή βαλβίδα
καρδιάς , της οποίας το μέγεθος δεν είναι
σταθερό αλλά προσαρμοζόμενο. Ο καινο τόμος σχεδιασμός καθιστά περιττή την αντικατάσταση της βαλβίδας , όταν ένα
παιδί μεγαλν ει, καθς η
βαλβίδα μεγαλνει και αυ - ΣΛΑ
ΣΑΜ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα