Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τουρισμός και ναυτιλία βελτίωσαν το ισοζύγιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9l1771108 592155
Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020/ τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 95ο . Αριθμός φύλλου: 27.1 58
Τουρισμός και ναυτιλία
βελτίωσαν το ισοζύγιο
Πς αποτιμούν τα ΕΛΠΕ
την αξία της ΔΕΠΑ Υποδομν
Μία ένδειξη για το Πού τοποθετούν τα Ελληνικά Πετρέλαια τον Πήχη στην ιδιωτικοποiηση
της ΔΕΠΑ ΥΠοδομν έδωσε χθες ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Ανδρέας
Σιάμισιης, μία ημέρα Πριν από την εκπνοή της
Προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
τον κλάδο δικτύων της ΔΕΠΑ ΌΠως ανέφερε
ο κ. Σιάμισιης κατά τη χθεσινή έκτακτη γ.σ.
των ΕΛΠΕ, από τα 350 εκατ. ευρ ου είναι
το ύψος της επένδυσης του Ομίλου στη
ΔΕΠΑ , όπως αποτυπνεται στις οικονομικές
καταστάσεις, κατά την εκκαθάριση μετά τον
διαχωρισμό των δύο εταιρειν αναμένεται τα
250-300εκατ. να επιμερισθούν στον κλάδο
των υποδομν της εταιρείας και τα υπόλοιπα
50-100 εκατ. στη ΔΕΠΑ Εμπορίας. σελ . 9
Το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσν συναλλαγν Περιορίσθηκε το 2019 σε 2,6 δισ. από 5,2 δι .
Με κατακόρυφη μείωση στο έλλειμμα του ισο
ζυγίου τρεχουσν συναλλαγν-η oποία οφείλεται
σε Πολύ μεγάλο βαθμό στην εκτίναξη των εσόδων
από τον τουρισμό- έκλεισε το 2019. Τα στοιχεία της
ευρ από 22,5 δισ. ευρ το 2018. Hσημαντική βελ
τίωση στο έλλειμμα τρεχουσν συναλλαγν αντα νακλά τη θεαματική αύξηση των εσόδων από τον
τουρισμό , τα οποία και διαμορφθηκαν στα 18,151
Τράπεζας της Ελλάδος για το ισοζύγιο Πληρωμν δισ. ευρ από 16,085 δισ. ευρ το 2018. Πρόκεπαι 2019 ανήλθαν σε 17,303 δισ. ευρ, από 16.630 εκατ.
αποτυπνουν έλλειμμα 2,572 δισ . ευρστο ισοζύγιο για μια αύξηση της τάξης των 2,066 εκατ ευρ ή ευρ το 2018, Παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4% ή
κατά 12,8% , στοιχείο Που ΠιστοΠοιεί τν ανοδική
2019 ανεβάζει τον πήχη για το 2020. Επίσης ση μαντική άνοδο Πέτυχαν και οι εισπράξεις από τον
τομέα των μεταφορν , το μεγαλύτερο μέρος τν
οποίων Προέρχεται από τη ναυτιλία. Ειδικότερα, το
τρεχουσν συναλλαγν , έναντι ελλείμματος 5,232
δισ. ευρ το 2018.Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο Πορεία του τουρισμού κατά την τελευταία Πενταετία.
κατά 673 εκατ. ευρ . Αυτές οι επιδόσεις αναμένεται
να αποτυπωθούν θετικά και στα στοιχεία του ΑΕΠ
Άγκελα Μέρκελ
Γερμανίδα καγκελάριος,
για την αιματηρή επίθεση
στην Πόλη Χανάου
κινήθηκε Περίπου στα ίδια επίπεδα με τονπρο - Ταυτόχρονα αποτελεί και μια σημαντική Πρόκληση για το 2019, τα οποία ανακοιννονται από την Ελ
για τον τουριστικό κλάδο, καθς η επίδοση του
ηγούμενο χρόνο και διαμορφθηκε στα 22,833 δισ.
ληνική Στατιστική Αρχή μέσα στον Μάρτιο. σελ.3
" Δηλητήριον
για Πολλά
εγκλήματα
ο ρατσισμός
Διπλό ναιν στην αύξηση
του καττατου μισθού
Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής
Κράτησε τις πωλήσεις
σε όγκους η Μινέρβα
Οι τμές ελαιόλαδου "φρέναραν τα έσοδα της
Μινέρβα Ελιουργικν Επικειρήσεων στην περσνή της χρήση Που ολοκληρθηκε τον Μάιο
του 2019 , με την εταιρεία ωστόσο να επιτυγχάνει αύξηση όγκου Πωλήσεων και βελτίωση
κερδοφορίας , επιδόσεις Που συντέλεσαν στο να
αποτελέσει n στορική ελαιουργική βιομηχανία
μια ελκυστική επένδυση Προς Πληση Πέρυσι
τον Αύγουστο. σελ . 16
Hαύξηση του κατταιου μισθού
το 2019-σε ποσοστό άνω του 11% φείου Προϋπολογισμού έρχεται
δενείχε καμία αρνητική επίπτωση
στην οικονομία, καθς ούτε ανακόΠηκε η Πορεία μείωσης του
δείκτη της ανεργίας ούτε υπήρξε μογής του καττατου μισθού, η
γενικευμένη αύξηση του μισθολογικού κόστους εις βάρος ης τέλος Μαΐου, στε απότον Ιούνιο
ανταγωνιστικότητας των επιχει .
ρήσεων. Σε αυτό το συμπέρασμα ξηση του καττατου μισθού και
καταλήγει το Γραφείο Προϋπολο
γισμού τmς Βουλής, με τον επικε
φαλής του να τάσσεται εμμέσως υπάρξει αύξησή του με ρυθμό δε
Πλην σαφς υπέρ της νέας αύ
ξησης του καττατου μιοθούμέσα
στο 2020.Η τοΠοθέση του Γρατη στιγμή που το υπ. Εργασίας
ετοιμάζεται να ξεκινήσει την Πο
λύμηνη διαδικασία αναπροσαρ
οΠοί θα ολοκληρωθεί μέχρι το
να οριστικοΠΟηθεί η όΠοια αύΝ. Δένδιας: Η Ελλάδα δεν δέχεται κανατολίτικο Παζάρ
Σενάρια και αντιπαραθέσεις
για το ΠΔΠ 2021-2027
Με εμπρηστικές δηλσεις Τούρκων αξιωματούχων και συνεχίζόμενες υπερπτήσεις Πάνω από τα ελληνικά νησιά επικειρεί η Αγκυρα να συντηρήσει τη δική της κατζένταν, Σαφές μήνυμα Πως η Ελλάδα δεν
δέχεται κανατολίτικο Παζάρ και ανέντιμο και καταχρηστικό συμβιβασμόν έστειλε χθες ο ΥΠΕΞ Ν.
Δένδιας, εστιάζοντας στις κνήσεις της κυβέρνησης για τη σφυρηλάτιση ισχυρν συμμαχιν . σελ. 19
να φανεί ανθα ισχύσει από φέτος
η δέσμευση της κυβέρνησης να
Πλάσιο από αυτόντης μεταβολής
του ΑΕΠ σελ.5
Ηστάση Που θα κρατήσουν οι μικρές πλούσιες
χρες του κοινοτικού Βορρά θα είναι καθοριστκής σημασίας για την έκβαση της
διαπραγμάτευσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
της περιόδου 2021-2027, Που ξεκίνησε χθες
αργά το απόγευμα στις Βρυξέλλες και αναμένεται να εξελιχθεί σε μαραθνιο. σελ 7
e -έλεγχος
στους οφειλέτες
τωνΤαμείων
Πόσοι
Έρευνα
ΤΩΤΕΤ
χρωστούν
έως 50 ευρ
στην εφορία
Στο στόχαστρο
της PΑΛ
το HPC
της Cosco σ 12
αρSICΟ
Folli Follie
cosco
οΙ ΕΥΘΥΝΕΣ, Η ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ
COSCO
ΚEAO-ΑΑΔΕ
Περισσότερα από 940.000 φυσικά καινομικά Πρόσωπα χρω
στούν στις φοροεισπρακτικές
υnρεσίες της Ανεξάρτnης Aρ
χής Δημοσίων Εσόδων Ποσά μέ
χρι 50 ευρ. Οι φορολογούμενοι
αυτοί αντιπροσωπεύουν το 23%
του συνόλου των οφειλετντης
Φορολογικής Διοίκησης. Εκτων
μικροοφειλετν αυτν , μάλιστα,
Περίπου 357.000 xρωστούν Ποσ
μικρότερααπό. 1 ευρ! σελ.4
Από ψίλό κόσκινο τωνeυπnρεσιν των ΚΕΑΟ και
ΑΑΔΕ θα περνούν όλα τα χρέη φυσικν και νομικν
Προσπων Προς τα ασφαλιστικά ταμεία, Πριν αυτά
χαρακτηριστούν ανεπίδεκτα είσπραξης. Ο λεπομε
ρειακός eέλεγχος του φακέλου θα συμπληρνεται
και από Παράλληλο εξονυχιστικό έλεγχο των Περιου
σιακν στοικείων των οφείλετν σε υποθηκοφυλακεία,
κυηματολογικά γραφεία, τράπεζες κά. Βασικός στόχος
είναι η Πλήρης καταγραφή της κινητής και ακίνητης
περιουσίας του οφειλέτη, αλλά και ενδεχόμενες με
ταβιβάσεις ακινήτων ή χρηματικν Ποσν του οφειλέτη
σε συγγενείς ή σε άλλα Πρόσωπα. σελ. 6
Κοροναϊός-Κίνα
ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ 0... ΠΥΡΕΤΟΣ
ΠΕΦΤΟΥΝ ΤΑ ΕΠΤΟΚΙΑ
Mega Sports Weekend
Άρθρο του Σ. Μπισισίδη
Principal στο τμήμα Διαχείρισης
Χρηματοοικονομικν Κινδύνων
( Financial Risk Management) της Deloitte
Σάββατο & Κυριακή
12:00 -13:00
Η κλιματική αλλαγή ως mηγή
χρηματοοικονομικν κινδύνων
ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑΙ
cream

Τελευταία νέα από την εφημερίδα