Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΡΩΙΝΗ
Παρασκευή
Φεβρουαρίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7452
Τιμή Φύλου 0.50C
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονία
Πρόσκληση σε
εκδήλωση έναρξηs
Εισφορές
του έργου LIFE
SAFE CROSSING
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου
γιυεπιγγελματίες κι υτοιπισχολούμενους
Συνέχεια στην 4
νοι επιλογές για
LIFE SAFE
CROSSING
κύρια, επικουρική
και εφάπαξ
PREVENTING
ANIMAL-VEHICLE
COLLISIONS
Συνέχεια στην 10
Πολιτιστικός Σύλλογος
Αμυγδαλιν
Αμείωτο το "φέσι"
στη ΔΕΗ
Αποκριάτικες
εκδηλσεις
Συνέχεια στην 5
Συνέχεια στην11
Επιμόρφωσ
των εκπαιδευτικν
ο νέος σχεδιασμός
του Υπ. Παιδείας
sOUMB)
Eπίσημos Συνεργάτηs ΜEGΑ ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε
Συνέχεια στην 16
Πρωτάθλημα Εφήβων Ε.ΚΑΣΔΥ.Μ.
20s αγναs για
Πρόκριση στο FINAL-4
TPEBENA
9nς Οκτωβρίου 151Φ.Ο.ΠΡΩΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝΑ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 63-64
Συνέχεια στην 20