Πρωτοσέλιδο Ύπαιθρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
5 6ηνΗ
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ
ΥΠΟΘΕΣΗ ΝΟΒΑΡΤΙΣ
Παρακλυση τis
δικαιοσύνηs ή μέσο
Προστασία n ανωνυμία
των μαρτύρων;
Η μάχη των μαχν για κοινοτικό
προϋπολογισμό, ΚΑΠ και ενισχύσειs
ΣΕΛ. 55
: Υπαιθρος
Πληθαίνουν οι Παραβάσεις και οι
Παρανομίεs Που κβαραίνουν> τIs αγροτικέ
επιδοτήσειs των κρατν-μελν τns .
ΕΥΡΩΠΗ & ΚΟΣΜΟΣ ΣΕΛ. 48
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
www.ypaithros.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 | ΕΤΟΣ 50 | AΡ. ΦΥΛΛΟΥ 225 | [email protected]| ISSN: 2459-3206 | Τιμή: Ε2
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΕΝΤΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
για ιδιτη επενδυτή, αναστολή διξεων, τριτοβάθμιο φορέα
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Επισκέψειs σε αγροκτήματα,
εκθέσειs και Συμβουλευτική
καθορίζουν την αποδοχή
τns ψηφιακής γεωργίαs
ΣΕΛ. 1 1-13
ΕΛΛΙΟΛΑΛΟ
Λύσειs για την κατάρρευση
των τιμν αναζητά ο κλάδοs
Τέλ0s Μαρτίου ο φάκελοS για
TIs καταστροφέs στην Κρήτη
38έης
ΣΕΛ.34
ΠΟΛΛΑΠΑΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Όλοι εναντίον όλων
α0 Παραγωγός αγοράζει φυτά Που κανείς
δεν ελέγχει , δηλνουν φυτωριούχοι
* 0ι έλεγχοι του ΥΠΑΑΤείναι συχνότατοι
και αυστηροίν, απαντά ο ΕΣΕΕΦΥ
ΣΕΛ. 30-33
ΣΕΛ. 8 , 10
ΣΠΟΡΕΣ
Γεύση και διατηρησιμότητα
τns ντομάταs ητούν οι αγορές
Περισσότερο Πριμο καρπούζ
θέλουν οι Ιταλοί
Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΕΛ. 28
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
GREENLAND
ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
Έναs Πρωτότυπ0s και
αλληλέγγυ0s τρόnos εξαγωγής
τns ελιάs Καλαμν
Η οικογενειακή επιχείρηση που Παράγει .
επεξεργάζεται, τυποποιεί και διανέμει
ελιές και ελαιόλαδο
# Τι θα πληρσουν ασφαλισμένοι του πρην ΟΓ και ετεροεπαγγελματίεs
Χαμένοι 360.000 συνταξιούχοι από την κατάργηση τηs 13ns σύνταξns
+ Με νέα διαδικασία n εκκαθάριση των εισφορν των εργατν γns
ΣΕΛ. 6-7
ΣΕΛ. 20

Τελευταία νέα από την εφημερίδα