Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 21.02.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 24ο-Αρ Φύλλου: 6479
Σε ποιους τομείς αναμένει συνεργασία
Σύννεραν στις σχέσεις κυβέρνησης-ασφαλιστικόν
Οι στόχοι για το 2020. Η επέκταση συνεργασίας με τον ΟΠΑΠ
Mε αίξημη τψου ΑΙΚ έρ α εταιμίς η; Δater
της EndeτΟr
Greece
Συνάντηση
Συνέχεια στη διεύρυνση του δικτύου του δίνει ο οργανισμός
Endeavor Greece , ο οποίος ως μέλος του διεθνούς ομνυμου
οργανισμού με παρουσία σε 37 αγορές , έχει από το 2012-που
εργασίας
ΓΣΕΒΕΕ με
τον Δήμαρχο
Κορίνθου
-eNDeavoR | εraταστάθηκε. στην Ελλάδα- έως σήμερα, δημιουργήσει πλατφόρμα υποστήριξης δυναμικά αναπτυσσόμενων ελληνικν επιχει
ρήσεων .
GREECE
Ο οργανισμός , που προσφέρει δικτύωση, mentoring
και χρηματοδότηση στα μέλη- επιχειρηματίες που
κατορθνουν να ενταχθούν στο δίκτυο του , αριθμεί
σήμερα 26 εταιρείες-μέλη οι οποίες αναπτύσσονται με
ουθμό της τάξη του 80% ετησίως. Κατά τον γενικό διευθυντή του Endeavor Greece Παναγιτη Καραμπίνη
πρόκειται για επιχειρήσεις με έντονη εξωστοέφεια ,
μικρομεσαίο μέγεθος, αλλά προϋποθέσεις ισχυρού
scale up.
Με τον Δήμαρχο Κορίνθου , κ.
Βασίλη Νανόπουλο ,
τήθηκαν
τέας της ΓΣΕΒΕΕ , κ . Αθανά σιος Νικολόπουλος, ο Πρόεδρος
της ΟΕBE Κορινθίας , κ . Ανα στάσιος Μποζίκης
Γενικός Γραμματέ α της Ομοσπονδίας, κ . Θεόδωρος Βσι
λακόπουλος .
συνανο Γενικός Γραμμα
Ξεκινά διαδικασία
πιστοποίησης των παρόχων
ηλεκτρονικής τιμολόγησης
συζητήθηκαν καίρια ζητήματα
επιχειρηματικότητας που αντι μετωπίζει η αγορά της Κορίνθου και εξετάστηκαν προτάσεις
στο πλαίσιο ενός γενικότερου
σχεδίου ανάπτυξης της τοπι
κής αγοράς , στε τα όποια.
εμπόδια ομαλής λειτου ργίας
και περαιτέρω προπτικής να
ξεπεραστούν. * Επίκεν τρο της
συνάντησης ήταν η επιχειρηματικότη τα και η επλυση των
eμποδίων που προέχυψαν από
την 10ετή κρίση και συνεχίζουν
να υφίστανται με απτερο.
στόχο την από κοινού συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την αντιμετπιση,
όπου αυτό καθίστανται δυνατό,
των όποιων παθογεν ειν δημιουογήθηκαν
αγορά" , δήλωσε μετά την
συνάντηση ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ, κ . Νικολοπουλος .
συνάντηση
εργασίας
Αναχωρεί
για Βρυξέλλες
ο Μητσοτάκης
Για την υλοποίηση μιας σημαντικής μεταρρύθμισης που
αποτελούσε πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου
και έχει ως στόχο τη μείωση του διοικητικού κόστους των
επιχειρήσε ων και τν βελτίωση της αξιοπιστίας των
συναλλαγν , ο Υφυπουργός Οικονομικν , Απόστολος
Βεσυρόπουλος, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της
ΑΑΔΕ, Γιργου Πτολή, εξέδωσε απόφαση που αναμέ
νεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και η οποία καθορίζει τις υποχρεσεις των παρόχων
ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τις διαδικασίες ελέγχου
των τιμολογίων και στοιχείων λιανικής πλη σης που
εκδίδονται με χρήση των υπηρεσιν παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Αντικείμενο του Συμβου- εργασίες του έκτακτου
λίου είναιι το Πολυετές Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Δημοσιονομικό Πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τές
για την περίοδο 20212027.
με αντικείμενο το Πολυε Δημοσιονομικό
Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την περίοδο
τοπική
ο Πρωθυπουργός θα
αναχωρήσει
Βρυξέλλες ,
συμμετάσχει
2021-2027.
Created by Universal Document Converter