Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Βρούτσης στη Βουλή: Δεν υπήοξε ποτέ 13η σύνταξη
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5669 Παρασκευή 21.02.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Με κόντρες
ξεκίνησε στη
Βουλή η συζήτEEA:
Ευρωπαϊκή Ενωση
Η κατάργηση της 13ης σύνταξης
χρηματοδοτεί τις αυξήσεις
>>> Τελ.
>>> Τελ
Καταγγελίες για αύξηση των
ανασφάλιστων οχημάτων
ηση για το
ασφαλιστικό
Με έντονη πολιτιή αντιτοράθε
ση ξεκίνησε η συζήτηση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου στις επ τροπές Κοινωνικν Υποθέσεων
και Οκονομικν Υποθέσεων της
Βουλής . Το νομοσχέδιο μεταξύ
άλλων προβλέπει αλλαγές στα
ποσοστά αναπλήρωσης για όσου
έχουν πάνω από 30 έτη δουλειάς ,
αλλά και νέες κλίμακες εισφορν
για σχεδόν 1,5 επατομμύριο
Ελεύθερους επαγγελματίες και
αγρότες
Ετομάζεται για το
370 Συνέδριοη ΙΣΕΕ
Για ένα ιδιαίτερα σημαντικό
νομοσχέδιο που αφορά όλους
τους εογαζόμενους και τους
συνταξιούχους έκανε λόγο ο
oομόδιος υπουργός Γιάννης
Βρούτσης καταθέτοντας δύο
μελέτες . Πρόιειται για την εθνική
αναλογιστική μελέτη για τις νύρ
ιες και τις επικουρικές συντάξεις
wαι τη μελέτη του Οιονομιού
Πανεπιστη μίου για την επάρχεια
των συντάξεων .
Κύριο θέα
Φέρνουμε το πρτο ασφαλι
στεκό νομοσχέδιο μετά από 12
χρόνια που δεν θα έχει μεισεις
στις συντάξεις . φέρνουμε αυξή
σεις, ση μείωσε από τη Νέα
Δημοιρατία ο Βασίλης Οιονό
μου, που αναφέρθη με εκτενς
στις προωθούμενες αλλαγές .
Mλησε για ρυθμίσεις ανάσα για
τους ασφολισμένους αλλά και για
μία μεταρούθμιση με κέντονο
αναπτυξιακό αποτύπωμα .
ΤξδιΚ. Χατζηδάη
στην Ολλανδία
TENIKH
Γιατην Ολανδία ονοχωρεί σήμε , βόλλοντος,
ρατο οπόγευμα ο υπουογός Πεο.
βάλλοντος και Ενέργειας , κ.
Κωστής Χατζηδάκης, συνοδευ μενος από τη Γενική Γραμματέα έξυπνες υποδομές φόρτισης και τη
Ενέργειας και Ορυκτν Πράτων διαχείρισή τους οπό το ηλετρικό
Υλν (και πρόεδρο της Δυπουργνής Επιτροπής για την ηλεκτρ
οκίνηση) , Αλεξάνδρα Σδούκου.
Stientje
Veldhoven. Θα επισκεφθεί τα κεντοικά γραφεία της Elaad NL του
κέντρου καινστομίας για τις
Ο εγαλάζιο εισηγητής αναφe θημε εκτενς στα νέα ποσοστά
αναπλήρωσης στις χύριες συντάξεις, σημεινοντας πως προβλέπεται αύξηση στους συντελεστές
6νω των επτά ποσοστιαίων μονά δων
δίχτυο , κοθς και τις ολλανδικές
εταιρείες Allego και Alfen, leaders
στον τομέα των λύσεων φόρτισης
για ηλεκτροκίνητα οχήμοπα
Το πρόγραμμα του υπουργού ΠΕΝ
( για όσους συμπληρνουν 40
χρόνια δουλειάς. Παρύλληλα
επεσήμανε πως έρχονται ουξή σεις παι στις επικουρικές συντά
ξεις, εν ειτενή αναφορά έπανε
στις νέες υλίμαχες ειαφορν που
θα <τρέξουν> για τους μη μισθω
τούς.
Στη σκιά των βίαιων επεισοδίων που αμαύρωσαν τις
προηγούμενες απόπειρες σε Καλαμάτα και Ρόδο , η
ΓΣΕΕ σχεδιάζει εκ νέου την πραγματοποίηση του
37ου Συνεδρίου της, την ερχόμενη εβδομάδα, σε εφα
ρμογή της δικαστικής απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδκείου Αθήνας.
Σύμφωνα με την ανουοίνωση του
υπουργείου Κύριο θέματης ατζέν - περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις
τας είναι οι πρακτικές στον τομέα
της ηλεκτροκίνησης από μια χρα καθς και με δημόσιους φορείς
που πρωτοπορεί στον τομέα αυτό.
Σημεινεται ότι η Ολλανδία είναι
η πρτη χάρα της Ευρπης από
πλευρός υποδομν φοστισης
μεκτροχίνητων οχημάτων, καθς πρόσιιοτα ότι έως το 2030 θα οπα
έχουν εγκατασταθεί 46.000 σταθμοί φορτισης και ο αριθμός αυτός
αναμένεται να διπλασιαστεί τα
επόμενα χρόνια. Θα συζητηθούν Τέλος , καπά την πορου σία του στο
επίσης ευούτερα θέματοα κλιμοτι
κής ολλαγής και ενέργειας
Στο πλαίσιο αυτό , ο κ. Χατζηδάχ ταξ, τα οποία είναι όλα ηλεκτρ
ης θα έχει συναντήσεις με τον
Ολλανδό υπουργό Οικονομικν
και Κλιμαπικής Πολιτικής , Eic
Webes και με την υπουργό Περι
με τη διοίκηση της Leaseplan
υπεύθυνους για την υλοποίηση
προγραμμάτων προθησης της
ηλεκτροκίνησης , ότως τον Δήμο
του Αμστερνταμ (που αναχοίνωσε
Ασιντας ρτή στον ΣΥΡΙΖA
ο Β. Οκονόμου σημείωσε πως
άεφη σε ένα εκατομμύριο επυρεμείς υποθέσεις (για συντάξεις ,
εφάπαξ και επανυπολογισμούς ).
επισημαίνοντας πως από την 1η
Ιουνίου ξεκινά η έκδοση των
πρτων ψηφιακν συντάξεων .
Κλείνοντας σημείωσε πως με το
νομοσχέδιο ολοιληρνεται η
ποοσπάθεία για τον εξορθολογσμό παι τη βιωσιμότητα του
συστήματος.
γορεύσει την κυκλοφορία όλων
των βενζινοχίνητων και πετρελαι
οκίνητων οχημάτων στην πόλη ).
Πρόκειται για την απόφ- γούμενες προσπάθειες
αση που διόρισε προσωρ-είχαν βίαια διαλυθεί,
ινή Διοίκηση στη Συνομο- μετά από επεισόδια στα
σπονδία , με εντολή την
Αμστερνταμ, θα επισκεφθεί taxi
point (τιάτσα) , όπου φοοτίουν τα διεξαγωγή εκλογν εντός στελέχη του ΠΑΜΕ.
οποία
πρωτοστάτησαν
οίνητο
εξαμήνου . Ο δύο προηΤΕΛ.
Created by Universal Document Converter