Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5368

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ Α∆ΙΚΟΧΑΜΕΝΟΥ ΕΥΖΩΝΑ, ΣΠΥΡΟΥ ΘΩΜΑ

ΧΑΡΙΕΤ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

«Σίγησε»
στα 35 της!

ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΟ

«Έχουµε χρέος
να τιµούµε
τη µνήµη του»

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΤΟΥ

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 4

ΟΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΙΚΙΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΣΟΚΑΡΙΣΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Κατέρρευσε
σε τράπεζα
ΣΕΛ. 3

Ο ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ, Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗ «Γ»

«Στο πλευρό
των πολιτών»
ΣΕΛ. 5

Τέλος τα ράντζα
στις εφηµερίες
ΖΗΤΗΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΤΕΠ,
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ
ΜΕ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
ΣΕΛ. 4
ΣΕΛ. 19-24

Η ΕΛΛΑ∆Α ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΤΙΣ 7 µ.µ. ΣΤΟ «∆. ΤΟΦΑΛΟΣ»

Πρεµιέρα... στα «παράθυρα»

Ο ΠΡΩΗΝ ΕΣΤΕΛΝΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΜΕ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο εφιάλτης
του χωρισµού

ΠΑΝΑΧΑΪΚH: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚA;

ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΩΣ ∆ΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΩΡΟ
ΣΕΛ. 3

ΝΕΚΡΟΣ 35ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΟ ΛΑΜΠΙΡΙ

Το τελευταίο
µεροκάµατο
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 10-11

ΑΝΕΞΑΝΤΛΗΤΟ ΚΕΦΙ ΜΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Τσίκνισµα σε πείσµα των καιρών!