Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

11oC, 14:00

16oC, 20:00

14oC - Υγρασία 81%-100% - Άνεμοι: Α-ΝΑ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:38 - Δύση ηλίου: 18:11

€0.80

Ìå áöïñìÞ áðü ôçí åêäÞëùóç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ãéá ôá fake news

Η αλήθεια είναι ότι μια εκδήλωση για τα fake news και τη
λογοκρισία δύσκολα θα ξέφευγε από την εμπειρική παράθεση πλήθους περιπτώσεων «στημένης» ειδησεογραφίας κατά του διοργανωτή
της, κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι αναπόφευκτα η αναγκαία απάντηση στο φαινόμενο αναδεικνύεται η ενίσχυση των δικών μας media,
που εξ’ ορισμού μετέρχονται δεοντολογικούς και ηθικούς τρόπους και μεθόδους στην επικοινωνία και την ενημέρωση. Οι συλλογισμοί απλοί και μαζικά εύληπτοι όσο και αληθινοί, δεν ακουμπάνε όμως το θέμα, που προβάλλει ως το προϊόν και η αιτία παρακμιακού πολιτισμού στο προνομιακό πεδίο του δημόσιου λόγου. Κατάσταση που υπερβαίνει βεβαίως την ελληνική πραγματικότητα και αγγίζει ως απειλή τα δημοκρατικά άγια των αγίων. 3>>

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5058

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΠΙΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΤΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Ãéá ôçí Ýäñá ôçò õãåéïíïìéêÞò ðåñéöÝñåéáò
Åðéäéþêåé íá ìåßíåé øçëÜ êáé æåóôü ôï èÝìá
ìåôÜ ôçí êõâåñíçôéêÞ
õðáíá÷þñçóç
ΚΕΡΚΥΡΑ. Στην αποκατάσταση της
διοικητικής αρτιότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων δια της ανασύστασης της υγειονομικής Περιφέρειας, επιμένει ο βουλευτής του Κιν.Αλλ., Δ.
Μπιάγκης. Παρά την υπαναχώρηση
της κυβέρνησης από τις προεκλογικές
θέσεις της ΝΔ, όπως τουλάχιστον εκφράστηκε από τον υφυπουργό Υγείας,
Βασίλη Κοντοζαμάνη, κατά την συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή
στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Δ. Μπιάγκης σε δηλώσεις του στο
enimerosi.com, γνωστοποιεί ότι επιδιώκει την ανάδειξη του θέματος ψηλά
στην ατζέντα του κόμματός του αλλά
και τη γενικότερη θεσμική απαίτηση ώστε να παραμείνει αυτό «ζεστό» και
στην επικαιρότητα. Για τον λόγο αυτό έθεσε το ζήτημα και στην περιφερειάρχη
Ι.Ν., Ρόδη Κράτσα, κατά την συνάντησή τους το πρωί του Σαββάτου, αποκομίζοντας την σύμφωνη γνώμη της.
Σελίδα 5>>

Óõíáõëßá ôçò ÍåáíéêÞò ÌðÜíôáò ôçò ÖéëáñìïíéêÞò «Êáðïäßóôñéáò»
ΚΕΡΚΥΡΑ. Την πρώτη της εκδήλωση για το 2020 πραγματοποίησε η Φιλαρμονική Ένωση «Καποδίστριας», το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου. Ο λόγος για τη συναυλία της Νεανικής της Μπάντας, που έλαβε χώρα στην αίθουσα τελετών
της Ιονίου Ακαδημίας, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Δημήτρη Παπικινού. ΣΕΛΙΔΑ 11»

Municipal Waste Europe:
¼ëïé èÝëïõí íá óößîïõí ôï ÷Ýñé
ôïõ Ðáýëïõ & ôçò Óðõñéäïýëáò 3&16» Μια γνωριμία με προοπτική
Ë. ÑïõìðÜôçò: Áäéêáéïëüãçôç
ç áíçóõ÷ßá ãéá ôç ÃõíáéêïëïãéêÞ
ÊëéíéêÞ ôïõ Íïóïêïìåßïõ 8»

¢ëìá ðáñáìïíÞò ç ÁÅË 13»

4>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα