Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΑΑΣΗ η oOAν 1ω0 oς μυΜου ψή Mov um Dp .
www.olymρiob imn.gr
ΤAΜEΑΕΣ ΜΚΑΝΕΣ:
κOEΣ ΣΤΑΟ ΤE
ADKHIBZ
Έλληνες κι
ΑΠΟΔΕΙΕEΙΣ .
Ποιες αλλαγές
έρχονται
Το ΠΡαΤΟ ΕΞΑΕΝO
Η ΔΙΑΣΔΕΣΗ Ε ΤΟ ΤΑΧ
Έρχονται bonus
και καμπάνια
ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ
Αμερικανοί άνοιξαν
πυρο στο Λπόχωρο
Μίςtτ ηραρον ppiα και ση
ςμοpές ηλpη Α .
b v Ear(AA op μ ς
μκός r ία w o φα
μνου T
es nou ρο υ η Mpoμpd
ηδ η μο o
Tate.
o ς αμκtν uη mόmό
5ρς σοlanκδς nν u m
G ς ος
Cooη mpowός Χρισίλα Μον
μας σο ΜA
euά ppa αu mήpaε
μ0ης φηής pηης μκένo
anoήσ on nς mpήpς ς
ς στνα ομρ3iν ο πρλοpό
o πτa pa ναπp ε
Ελρης κA nς
"ρμέονtς aες σο
Apo uπύο άματυ Αμ o
Τpapη Μ poro
mpoμtβη poς σοπδοβοnς
Antuonoή ήopη
μης ης Ταραnpomς ό
o c a Α Μρές
δμmςσυμμε pνσmy όστημ
εuormpo Apκh M Οhreck ολά κα
μήμα π K αK Τuκ
π Απόη inpά π
Cμ uπή oμμτοήμ α
Apκaκμε μοpό Μck
τοΥΡOΜΟι
Στα 1,18 δισ. ευρ
οι ειστράξεις
ΠΛΒ Α ΣΤΟΝΒΑ ΤΣLLE
Ean t mρ ανέριρντα αιπνς
εnpoς 0 o κυpομό ό18
a p 0 σμ αξηση 2 D
Λbμ δ vκυά κot R
οuσξuοu npοnνα ν map
στ a ήμουο οη με ο 010
δe α 3σa ερ, ό 53 δα
ΣΤΝ ΠΕΑ
Επίσκεψη Ολλανδν
και Βέλγων
πρακτόρων και
δημοσιογρόφων
ΠΑ ΦΥΣΙΚ ΑΕΡΙΟ
Αμεσα η σύνδεση οικιακν και
εμπορικν καταναλωτν
ΠΑ ΤΗΝΑΑΔΕΞΗ ΤΩΝ
ταυκον OMON
ο poς ατό ς uηpς o ovo 151 δο . mp oθa 168α mp
0D1041Β α η
δv βην d 41% 0 τpάδς από
μμpφές pς ς φpov τ
5% 0oήοoν 13 δα εp σό 14000
ειp ο 0n
Τrν Βaοομή σ41α np aφβη η
anuww νonmu p pov η Κa o 0, όν 4 a p
Μοη wwan Aeuw
vchω napς, ήwο ς 5
εrirς
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Em eς
συnαου u
Κουg Κ κ
μν Σύ4ο
oκ oνς
A oος Φακο.
Αu ( ΕΛΑΜo Τotm
όμοα pή oη
σδοn v α
μκp m ν
rupήoςυμκαύ
οppντος ματ
Eμ p κλα) σο ,
δημκoκppn
ΔΕΗ :
Στα 2,7 δισ. ευρ
οι απλήρωτοι
λογαριασμοί
ΣΤΑ 2.7 ΔΕ ΕΡΟ
το ΣΝΟο ΠΟΣΟ
πpapάμμς
φ as "οu
Πpμpe
Kοpκής
Μδoυας, c
vpopdo nu BOT
d μάo
μμα o η ςα
c u uο.
Ευρωπαίκή
κατοχύρωση από τον
Aνάρ ο μ p Mς D η ν pμη
ev oη 4
0 pςμπί a- γiηορανα
Δopoι m popή κη μ n
c, ooμοpος ου ποo u n
tμpvαμ πhpepς κu E mο ,
αgςα Μοopaonς λημλμ
4vtον ση Ε pος 0ε np
οpάuημε oσ oPoσύoμο
ce μ ρooμν
ΓΑ ΑΝΤΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑ ΣΑ
Καθαρισμοί ρεμάτων και καναλιν
OΒΙ για το πpοϊόν
KLR-20
ΠEανPΑ.
ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ELECTRONICS AE
a, σ my Πρμραή Εόηα Παρίας μ
p τν οαπ
1 n moς
| ΗAp κiepς .
| Σφία Maεδου οτδιη
| τό κον nppp τό μpουο
- otg 3η ο wan
ΚΩΝΙΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
e νero ωνo
ΕΙΤHIΚ n npaής onpo
Ιμς κ ωο Τφ ow
| Eμοu pά 5
| Πpppa5 Εmςuμ, .
| Δημμη Ρua
Avainpn nplo
| Υπδί ςMν tηw
Π ής oμο
| Πps , Πο n δn
| po5Φ %
| φroς αρ μύ ο
| ς ή upμς
NEA AORTIA
ΤΕΡΠΟΣ
| Πena, τuνp a r
| ία κοeς ες
nogroo n S tgον
ΚΕΛΕ ΕΔΤΔΤΗ
Καυοs4Ε927UPn ΜΕΟΣΜΜ
ΑμcaνλiΣΗΣ M ΝΗ
τΟ ΑΣΦΑΛΕΤΚΟ ΣΕ
| λούμτος αυτάνυμα όιομρσyotu
στην Αεπτοκαρυά Γlαριας από 5 Στμ|
τως 60τμ καντά στην θaiaασα
ΑΡΟΟΥ
Το κέρδος , το
κόστος και τα
συμπεράσματα
Του ΜΕΜΤΟΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟ ΕΣΠΕΡΙΔΑ
oμε σχύσως φmoτοσύνης
Επαγγελματικά ακίνητα και
σεκαπεδα εντας σχεbioυ και εατοςατηε Αευ ειατιμαιαι αια αδεiκου
Μπροόν m πooτmτeς στς
κλύτερες Τμές α Το
Εξιδκομίνο μας προουms, σας
Εhuoμaστε Το τερο
απorMΟ.
Λιτοχωρου.
sopig Ap ς hinς bμα Νopς 0Μο le
SENTIDO
MEDITERRANEAN
VILLAGE
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟEΒΡΟΥΑΡΟΥ
pe 2030
Mκάτν ψήpη u pa ό
νομο υ οnς ο u
ea ηsp o ,
οria oiiopomλμς ,
a apύμο n
T2351039303 & 34886
konstadin idisalive.com
E 21520-33 150, Gσ τε τρα550
έwww λέrμου ην, τοίμρή εεμα ηr
DEELL
ΕΙC Σ 0